Europa på väg – Konkurrenskraftig, ren och sammankopplad rörlighet

Åtgärdspaketet ’Europa på väg’ ska möjliggöra en konkurrenskraftig, ren och sammankopplad rörlighet i Europa. Paketet presenterades i maj med målsättningen att genom riktad lagstiftning och stödåtgärder skapa en transportsektor som bidrar till den inre marknaden, erbjuder rättvisa villkor och motverkar klimatförändringarna.

Åtgärdspaketet ’Europa på väg’, eller ’Europe on the Move’, presenterades den 31 maj 2017 och är kommissionens strategi för att säkra konkurrenskraftig, ren och sammankopplad rörlighet i Europa till 2025. EU kommer driva på denna övergång genom riktad lagstiftning och stödåtgärder, däribland investeringar i infrastruktur, forskning och innovation. I maj presenterades även åtta lagstiftningsinitiativ med särskild inriktning på vägtransporter. Dessa förslag syftar särskilt till att förbättra marknadens vägtransporter, förbättra arbetstagarnas anställningsvillkor och främja smarta vägavgifter i Europa. Slutligen innehåller paketet även investeringsfinansiering för infrastruktur, forskning och innovation och samarbetsplattformar. Mer detaljerade beskrivningar av vissa delar, exempelvis samarbetsplattformarna, är ännu inte offentliggjorda. Då de kan komma att vara av intresse fortsätter vi på Central Sweden att bevaka utvecklingen.

Digitalisering, automatisering och alternativa energikällor förändrar transportsektorn och utmanar dess nuvarande utformning. Med detta åtgärdspaket avser Kommissionen att leda vägen i denna utveckling. Rena, sammankopplade och konkurrenskraftiga transporter är även tätt sammanlänkade med flera områden inom Kommissionens arbetsprogram för 2017, såsom Energiunionen och en koldioxidsnål ekonomi, vilket gör ’Europa på väg’ till en central del i kommissionens framtida arbete.

För att läsa mer om ’Europa på väg’, klicka här.

2017-10-02T11:46:10+02:00 2017-10-02|