EU-kommissionen lanserade 2017 det Europeiska Innovationsrådet (EIC) som planeras verkställas under nästa programperiod 2021–2027 inom ramprogrammet för forskning och innovation, Horizon Europa. EIC är fortfarande i pilotfasen och EU-kommissionen har inför Europeiska rådets toppmöte den 21 – 22 mars föreslagit åtgärder för att stärka initiativet under de kommande två åren innan EIC sätts i verk 2021. EIC syftar till att identifiera, utveckla och sprida nya, banbrytande innovationer i Europa och världen, genom att på ett enkelt och användarvänligt sätt erbjuda innovatörer i Europa innovationsstöd samt hjälp för ansökningar om bidrag och lån till innovationsutveckling.

Europeiska Innovationsrådet (EIC) introducerades av EU-kommissionen 2017 i syfte att identifiera, utveckla och sprida nya, banbrytande innovationer i Europa och i världen. EIC ingår som ett huvudinitiativ i den tredje pelaren Open innovation i kommissionens förslag för ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont Europa, för programperioden 2021–2027. EIC är ännu i sin pilotfas, och testas i nuvarande programperiod, men planeras att träda i kraft fullt ut i nästa programperiod. EIC erbjuder innovatörer i Europa innovationsstöd, finansiering och lån till innovationsutveckling. Pilotprojektet har, sedan dess lansering, med framgång finansierat 1276 innovativa projekt och idéer till en sammanlagd summa av ca 730 miljoner euro.

Den 21 – 22 mars i år kommer Europeiska rådet, EU:s stats- och regeringschefer, träffas för att bland annat diskutera ämnen som innovation, industri och konkurrenskraft i Europa. Den 18 mars offentliggjorde EU-kommissionen viktiga åtgärder som ska utföras under de kvarvarande två åren av EIC:s pilotfas. Under 2019 – 2020 kommer EU-kommissionen:

  • öka finansieringen till EIC med 2 miljarder euro.
  • inrätta en rådgivande styrelse i EIC med 15 till 20 innovationsledare som ska utvärdera pilotprojektet och förbereda inför lanseringen av Europeiska Innovationsrådet 2021 och förstärka rådets position globalt.
  • kontraktera de första ”programme managers” med ledande expertis inom ny teknologi, som ska bidra med praktiskt stöd till innovationsprojekt i Europa.
  • ge ytterligare 68 start-ups och SME:s en finansiering på sammanlagt 120 miljoner euro. Stödet kommer främst gå till företag som utvecklar blockkedjebaserad teknologi för säkrare och smidigare onlinebetalningar, nya energieffektiva bildskärmar samt lösningar för att bekämpa trafikbuller.

EU-kommissionen är nöjda med de resultat som hittills har uppvisats i pilotfasen för EIC och föreslår därför att EIC tilldelas 10 miljarder euro under programperioden 2021–2027.

Vad är Europeiska Innovationsrådet?

EIC har som syfte att stödja innovation, entreprenörer, små och medelstora företag samt forskare i deras arbete med att skala upp nya, banbrytande innovationer. Detta görs genom att samla finansiering, strategisk rådgivning samt möjligheter att skapa nätverk, inom ett samlat ramverk. Programmet utgår ifrån två huvudsakliga instrument:

  • EIC Pathfinder
  • EIC Accelerator

EIC Pathfinder fokuserar på nyskapande innovationer och EIC Accelerator syftar till att stödja mer utvecklade innovationer. Stödet föreslås bestå av en mix av lån och bidrag. Fokus skall ligga på att finansiera projekt med stor potential, även om det involverar ett högt risktagande.

I sin helhet syftar EIC till att identifiera, utveckla och sprida nya, banbrytande innovationer i Europa och världen. Detta med målet att innovatörer på ett enkelt och användarvänligt sätt ska kunna vända sig till EIC för att ansöka om bidrag och lån till innovationsutveckling

För mer information

Läs mer om Europeiska Innovationsrådet här