EU Green Week

Snart är det dags för EU Green Week och nu är anmälan öppen! Den 13–17 maj arrangeras EU Green Week över hela Europa med avslutningskonferens i Bryssel. Syftet med årets upplaga är att diskutera hur miljölagstiftning ska implementeras runt om i Europa. Målet är att förbättra lagstiftningsprocessen för miljölagar i EU.

Den 13–17 maj 2019 arrangeras EU Green Week. I mars publicerade EU-kommissionen en rapport gällande en utvärdering av genomförandet av miljölagar i Europa även kallat Environmental Implementation Review (EIR). Rapporten kommer utgöra grunden för veckan och olika upptäckter från rapporten kommer att diskuteras.

Områden som kommer diskuteras är:

  • Vilka fördelar bidrar miljölagar i EU med till dess invånare?
  • Hur ser ett lyckat genomförande av en lag ut?
  • Vilka problemområden finns?
  • Hur kan berörda aktörer bli mer involverade i miljölagarna?

Under veckan kommer det även diskuteras hur EU kan utveckla sin lagstiftningsprocess så att alla EU:s medborgare får chansen att bidra i processen.

EU Green Week kommer arrangeras med evenemang över hela Europa, från mitten av april till början av juni. I Bryssel kommer det även arrangeras en konferens 15–17 maj där det kommer finnas möjlighet att delta på flera intressanta parallella seminarier.

EIR-rapportens mål är att förbättra genomförandet av lagar inom miljösektorn genom att identifiera eventuella systematiska problem för miljöimplementering. En ny rapport publiceras vartannat år innehållandes bland annat landspecifika rapporter för EU-länderna och deras största hinder inom miljösektorn.

Anmälan till Green Week konferensen i Bryssel är öppen och du kan registrera dig här

Mer information

Länk till EU Green Week

2019-04-03T11:44:49+02:00 2019-04-03|