I samband EU Green Week 2019 anordnar ERRIN partnereventet ”Resource efficiency, circularity or decarbonisation in tourism? All possible for innovative regions!”. Högskolan Dalarna deltar i eventet för att presentera sitt arbete inom Interreg-projektet MARA. Eventet äger rum i Bryssel den 28 maj.

Tillsammans med regionala partners anordnar nätverket ERRIN ett partnerevent i samband med EU Green Week, med titeln ”Resource efficiency, circularity or decarbonisation in tourism? All possible for innovative regions!”. Turism är den fjärde största ekonomiska aktiviteten globalt och är bland de snabbast växande ekonomiska sektorerna. Men tillväxt inom turism innebär även ökade föroreningar. Turismsektorn är den femte största föroreningsindustrin. Behovet för ett paradigmskifte från massturism till en turism som är mer hållbar och klimatmedveten är stor. För att ett sådant skifte ska kunna ske krävs slagkraftig politik, teknologisk och annan innovation, och åtgärder som ändrar beteenden hos turister. Syftet med ERRINs partnerevent är att dela erfarenheter kring regioners bidrag till utvecklingen av hållbar turism i Europa. Under eventet kommer även EU-kommissionen delta för att presentera arbetet inom detta på EU-nivå och kommissionens stöd till detta.

Högskolan Dalarna deltar på ERRINs event under EU Green Week för att presentera projektet MARA. MARA syftar till att förbättra tillgängligheten och rörligheten i avlägsna turistområden i Östersjöregionen genom att granska och inleda olika lokala mobilitetslösningar som en baserad på mobildata, elcykeldelning, realtidsinformation för transportsystem som baseras på efterfrågan av transport samt nya system och vattenvägar för transport. Nya mobilitetsmetoder i avlägsna områden är integrerade i stads- och landsbygdsplaner samt planer för mobilitetsutveckling. Utöver Högskolan Dalarna deltar även Trafikverket som svensk partner i projektet.

Eventet äger rum den 28 maj på Sloveniens ständiga representation vid EU i Bryssel. Anmäl dig här för att delta i eventet.

För mer information: Läs mer om Interreg-projektet MARA här