Fem kommuner i Central Swedens medlemsregioner, av totalt 3 400 kommuner i hela EU, har blivit utvalda att erhålla finansiering till offentliga WiFi-hotspots. Finansieringen uppgår till 15 000 euro/kommun. Fler utlysningar kommer att lanseras senare i år och under 2020. Initiativet WiFi4EU har totalt en budget på över 121 miljoner euro.

Under början av april lanserade EU-kommissionen en utlysning för kommuner att få finansiering till offentliga WiFi-hotspots som en del av initiativet WiFi4EU. Över 10 000 ansökningar inkom i utlysningen, av dessa har totalt 3 400 kommuner i EU valts ut till att få finansiering för offentlig Wifi. Flera kommuner från Central Swedens medlemsregioner finns med bland de vinnande bidragen och kommer att tilldelas 15 000 euro, för att upprätta offentliga WiFi-hotspots. De kommuner från Central Swedens medlemsregioner som blivit utvalda är:

  • Hudiksvall
  • Ovanåker
  • Ockelbo
  • Kumla
  • Karlskoga

Förutom dessa kommuner finns även Hallsberg och Laxå på reservlistan för finansiering.

WiFi4EU är ett initiativ som har haft flera utlysningar, initiativet har haft en budget på totalt 121 miljoner euro och mer pengar har nu satts undan för fler utlysningar i framtiden. Total budget för den här aktuella utlysningen är 51 miljoner euro. Kommande utlysningar sker senare under 2019 och sedan igen 2020. De som inte fick finansiering i den här omgången har chansen att anmäla sitt intresse i nästa utlysning.

Mer information

WiFi4EU

De utvalda kommunerna i EU