EU-kommissionen vill se ett nytt tvärsektoriellt samarbete, kallar ett nytt Europeiskt Bauhaus, för att skapa morgondagens hållbara och vackra byggnader, som också bidrar till målet om klimatneutralitet till 2050.

I början av 2021 presenterade EU-kommissionen Ett europeiskt Bauhaus, ett nytt kreativt och tvärdisciplinärt initiativ som ska skapa en mötesplats där framtida sätt att leva ska formges, i skärningspunkten mellan konst, kultur, social inkludering, vetenskap och teknik. Målet är att bygga en hållbar och inkluderande framtid med design, kultur och kreativitet som utgångspunkt. Initiativet, som bygger på ”form följer planeten” tar inspiration från 1930-talets Bauhausrörelse och modernismens ”form följer funktion”.  Träbyggnadsindustrin, arkitekter, akademiker, intresserade medborgare, ja kommissionen uppmanar alla intresserade av morgondagens byggnader att delta.

Ett nytt europeiskt Bauhaus bygger på den gröna given och den tillhörande renoveringsvågsstrategin. Kommissionens förhoppning är att det nya Bauhaus-initiativet ska:

  • Föra samman vanliga människor, experter, företag och institutioner och underlätta samtal om hur morgondagens bostäder kan göras mer ekonomiskt överkomliga och tillgängliga för alla medborgare
  • Mobilisera formgivare, arkitekter, ingenjörer, forskare, studenter och kreativa hjärnor i alla discipliner att tänka nytt kring hållbart boende, både i och utanför EU
  • Sträva efter att höja vår livskvalitet – initiativet ska lyfta fram värden som enkelhet, funktion och materialens kretslopp utan att kompromissa med vårt behov av komfort och skönhet i vår vardag.
  • Bistå med ekonomiskt stöd till innovativa idéer och produkter genom särskilda ansökningsomgångar och via de samordnade program som ingår i EU:s långtidsbudget.

Det nya Bauhaus-initiativet genomförs i tre etapper:

Fram till sommaren 2021: Gemensam utformning
I den här etappen börjar rörelsen ta form genom att insamling och sammankoppling av konkreta samtida exempel som skulle kunna platsa inom det nya Bauhaus. Mer information om att delta i initiativet finns här. Redan idag är exempelvis svenska RISE en officiell partner.

Från och med september 2021: Konkreta resultat
Det nya Bauhaus-initiativets pilotprojekt sjösätts och genomförs, med stöd av särskilda ansökningsomgångar.

Från och med januari 2023: Spridning
Fokus planeras att ligga på att utveckla de idéer och åtgärder som vuxit fram och nå ut till en bredare publik i och utanför EU.

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92