Har du en projektidé som kan finansieras av EU:s utbildningsprogram Erasmus+? I juni arrangerar European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) en projekt-workshop i syfte att diskutera och dela projektidéer inom Erasmus+. Workshopen samlar redan utvecklade projektidéer som organisationer i medlemsregionerna bidrar med och dels intresserade organisationer som söker relevanta projekt att delta inom.

I juni 2022 arrangerar nätverket ERRIN, där Central Sweden är medlemmar, en projektworkshop kallad Project Development Workshop (PDW) för att genomföra matchmaking-aktiviteter gällande projektidéer inom ramen för EU:s utbildningsprogram Erasmus+. Tanken är att workshopen ska knyta aktörer samman för att skapa konsortier som gemensamt kan ansöka om samarbetsprojekt (KA2) inom Erasmus+. Inom kort öppnar chansen för aktörer med en tydlig projektidé anmäla sitt intresse att dela sin idé på workshopen. Senare under våren öppnar även en anmälan för aktörer som inte själva har en idé men som vill undersöka potentiellt deltagande i de projekt som presenteras.

Vem kan delta?
För att delta med sin projektidé på workshopen krävs det att en intresseanmälan skickas till ERRIN. I denna anmälan kommer följande att krävas (baserat på förra årets workshop):

  • Att idén är konkretiserad i en projektbeskrivning, en så kallad ”concept note”
  • Att projektidén ska sökas inom ramen för KA2 partnerskap för excellens och innovation
  • Att din organisation är knuten till en aktör som är medlem av ERRIN
  • Att en koordinator (lead-partner) är utsedd för projektet

Aktörer som själva inte har en projektidé men som vill delta kan senare under våren få chansen att anmäla sig till workshopen. När ny information kring anmälan av projekt eller deltagande annonseras kommer Central Sweden informera om detta.

Mer information:
Läs mer om ERRIN via deras hemsida 
Läs Central Swedens artikel om Erasmus+ 2021-2027

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+32 496 30 69 42