ERRIN anordnar temavecka för projektutveckling – registreringen öppen

Det regionala forsknings- och innovationsnätverket ERRIN har öppnat deltagarregistreringen för sin projektutvecklings-vecka med särskilt fokus på kommande utlysningar inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

Registreringen är nu öppen för intressenter som önskar att delta i forskningsnätverket ERRINs temavecka med särskilt fokus på projektutveckling. Veckan, som kommer pågå från 20–24 november i Bryssel, riktar sig mot idéer som kan bli aktuella att utveckla inom ramen för 2018–2020 års utlysningar inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Sammanlagt kommer 60 projektidéer diskuteras under åtta sessioner där varje session har en egen tematisk inriktning. Bland dessa inriktningar återfinns bland annat hälsa, energi, transport samt informations- och kommunikationsteknologi.

Till denna vecka bjuder nu ERRIN in intresserade aktörer som önskar delta i ovan nämnda projekt. Det huvudsakliga syftet med veckan är att möjliggöra partnerskap som i framtiden kan förfina och ytterligare utveckla de idéer som presenteras under veckan. Deltagare i eventen kommer ges tillfälle att utvidga sina nätverk, träffa potentiella partners samt få detaljerad information om de kommande årens utlysningar inom Horisont 2020.

Deltagarregistreringen till eventet är öppen till den 30 oktober. Potentiella deltagare ska i ansökan uppge vilken projektidé som är av intresse samt i vilken roll och med vilken kompetens som man kan bidra med i ett eventuellt framtida partnerskap. Det är sedermera utifrån denna beskrivning som potentiella partners till ett projekt väljs ut för deltagande.

Mer om ERRIN

ERRIN är ett Brysselbaserat nätverk, bestående av 120 regionala intressenter, som verkar för att stötta regional forskning och innovation genom kapacitetsbyggande insatser. Dessa insatser innefattar bland annat understödjande av transregionala samarbeten och partnerskap samt kunskapsutbyte. ERRIN bistår sina medlemsorganisationer att engagera sig i utformningen av kommande EU-policys, utvecklandet av projekt på EU-nivå samt att stärka regioners profil inom området forskning och innovation.

Mer information

För mer information om evenemanget och registrering, klicka här.

2017-10-03T10:54:10+02:00 2017-10-03|