Örebro universitet tillsammans med Universitetet i Bologna kommer analysera hållfastheten i nya smart designade 3D-printade delar genom det EU-finansierade projektet 3DPHYSUS. Samarbetet sätter Örebro på kartan och belyser den spetskompetens inom 3Dprinting som finns i regionen.

I projektet 3DPHYSUS kommer bilföretaget Mind i italienska Bologna producera smart designade 3D-printade delar till sportbilar. Delarna kommer sedan skickas till Örebro universitet där Patrik Karlsson, och hans kollegor i forskargruppen Mechanics and materials, undersöker hållfasthet och andra eventuella påverkande faktorer. Undersökningarna kommer utföras i Örebro universitetets CT-skanner men viss testning kommer även ske vid Universitetet i Bologna.

Projektet, är ett av tio som beviljats EU-medel från 3DP Pan EU som syftar till att främja kännedom, kunskap om och utnyttjande av 3D-printing tekniker i Europa. Projektet räknar med att mota de första 3D printade bildelarna i början av 2021 och projektet är tänkt att pågå i nio månader.

Bakgrund
3DP Pan EU syftar till att främja kännedom, kunskap om och utnyttjande av 3D-printing tekniker i Europa genom att underlätta för små och medelstora företag att få tillgång till högkvalitativa tjänster som testning, validering och certifiering av 3D Printing lösningar. 3DP Pan EU projektet är en pilot från Europaparlamentet som förvaltas av Europeiska kommissionen och genomförs av ett konsortium som består av Brainport Development, IDEA Consult, ART-ER, CIVITTA and Asterion Europe. Finansieringen av projektet 3DP Pan EU är ett resultat av strategiskt lobbyarbete av Vanguardinitiativet. Region Örebro län är sedan 2017 medlemmar i Vanguardinitiativet och deltar aktivt i nätverkets pilotprojekt inom 3D-printing.

Projektet Additive Coordination in East Central Sweden (ACES) drivs med hjälp av finansiering från Tillväxtverket och Region Örebro län. Målet är att skapa en gemensam plattform för 3D-printingsatsningar i östra och norra Mellansverige.

För mer information
Läs mer om projektet på Alfred Nobels Science Parks hemsida
För mer information om projektet 3DP Pan EU klicka här

Kontaktpersoner på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58

Anders Vallin
Informationsansvarig

+32 496 30 69 55