Energimyndigheten erbjuder planeringsbidrag för ansökningar till energirelaterade EU-program

Energimyndigheten har öppnat för löpande mottagning av ansökningar om planeringsbidrag för ansökningar till EU-program. Alla aktörer som är behöriga att ansöka om stöd inom EU:s program med relevans för omställningen till ett hållbart energisystem kan söka. Stödet kan uppgå till max 150 000 kronor.

Energimyndigheten erbjuder planeringsbidrag för ansökningar till energirelaterade EU-program. Alla aktörer som är behöriga att ansöka om stöd inom EU:s program med relevans för omställningen till ett hållbart energisystem kan söka, till exempel universitet och högskolor, små och medelstora företag eller kommuner.  Ansökningarna tas emot löpande och den som söker kan delta i EU-projektet såväl som partner eller som koordinator.

Om den sökande är partner i ett konsortium kan stödet uppgå till högst 75 000 kronor. Om den sökande är koordinator för ett konsortium för ett EU-projekt kan stödet uppgå till högst 150 000 kronor. I de fall då EU-projektet endast består av en partner kan stödet uppgå till högst 50 000 kronor. Stödet kan utgöra högst 50 procent av den totala projektkostnaden.

Planeringsbidragen delas ut till ansökningsprocesser inom program med koppling till hållbara energisystem. Energimyndigheten nämner bland annat Horisont 2020 och Life som exempel, men alla program med rätt tematik är relevanta. Det är projektförslagets relevans för omställningen till ett hållbart energisystem som är viktig.

Läs mer om bidraget, ansökningsprocessen och villkoren här.

2017-12-12T18:51:02+01:00 2017-12-12|