EFSI förstärks och förlängs till 2020

Europeiska Fonden för Strategiska Investeringars (EFSI) varaktighet förlängs till 2020. Fonden förstärks också resursmässigt och väntas frigöra 500 miljarder euro i investeringar, att jämföra med den tidigare nivån på 315 miljarder euro till 2018.

Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar (EFSI, även kallad Juncker-fonden) förstärks och dess varaktighet förlängs efter överenskommelser i Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Beslutet innebär att fonden, som skulle löpa ut 2018, förlängs till 2020 i samband med att den innevarande långtidsbudgeten löper ut. Fonden ska också förstärkas från de ursprungliga 315 miljarder euro i investeringar som frigjorts till 500 miljarder euro.

I samband med förlängningen reformeras även EFSI. I det så kallade EFSI 2.0 utlovas utökad transparens i urvalsprocessen där beslut kommer förklaras på ett mer detaljerat sätt och publiceras online. Fonden kommer även bli tillgänglig för sektorer som bidrar till klimatmålen i Parisavtalet. Dessa sektorer inkluderar hållbart jordbruk, skogsbruk, fiskeri och vattenbruk som bidrar till övergången till en resurseffektiv, cirkulär och koldioxidsnål ekonomi. Dessutom förhandlas ramverket för sammanhållningspolitiken för att underlätta kombinationer av EFSI-finansiering och andra källor av EU-stöd, inklusive struktur- och investeringsfonderna (ESI).

Bakgrund
EFSI är en del av kommissionens investeringsplan för jobb och tillväxt och syftar till att öka europeiska investeringar och på så sätt få igång EU:s ekonomi efter finanskrisen 2008. Fonden etablerades av Kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB) och förväntades frigöra 315 miljarder euro i investeringar under 2015 – 2018. Fonden avser finansiera lånegarantier som i sin tur ska uppmuntra privata investeringar och på så vis stimulera den europeiska ekonomin. Fonden har nu förlängts till 2020 och ska nu frigöra 500 miljarder euro i investeringar.

Läs Kommissionens pressmeddelande här.

2017-09-20T16:19:06+02:00 2017-09-20|