Den 15 november bjuder Vanguardinitiativets pilotprojekt för effektiv och hållbartillverkning (ESM) in till workshop i Milano. Workshoppen är organiserad i samarbete med ESM-pilotens två demonstrationsprojekt Digital and Virtual samt Adaptive and Intelligent Manufacturing. Workshoppen syftar till att sprida information om pågående demonstrationsprojekt, välkomna nya regionala samarbeten och vidareutveckla pågående projekt.

Vanguardinitiativets ESM-pilot bjuder i samarbete med dess två demonstrationsprojekt Digital and Virtual samt Adaptive and Intelligent Manufacturing in till workshop i Milano. Workshoppen äger rum den 15 november och söker integrera de två demonstrationsprojekten för att gemensamt vidareutveckla dess verksamheter.

Den syftar även till att välkomna nya projektmedlemmar och att skapa en plattform inom piloten för informationsspridning, erfarenhetsutbyte samt dialog inför framtida projektutveckling.

Den en dag långa workshoppen kommer bland annat att ha följande agendapunkter:

  • Skapandet av en vision och integrering av de demonstrationsprojekten
  • Förslag på en handlingsplan för 2018 års demonstrationsprojekt
  • Styrning och handling
  • Välkomna nya medlemsregioner

För ytterligare upplysningar om eventet och sista anmälningsdag, vänligen kontakta Roberta Curiazzi på email: roberta.curiazzi@afil.it

Vanguardinitiativets pilot för effektiv och hållbar tillverkning (ESM)
Målet för Vanguardinitiativets ESM-pilot (Engelska för: efficient and sustainable manufacturing) är att skapa ett europeiskt nätverk av testbäddar och pilotlinjer som ska möjliggöra utveckling och introducering av nya teknik, processer, system och metoder inom tillverkning. Mer ingående önskar piloten att förbättra tillverkningsindustrin inom två områden, effektivitet och hållbarhet. Inom området effektivitet vill ESM-piloten, genom demonstrationsprojekten inom piloten, öka produktionskapaciteten, förbättra kvaliteten och minska kostnader för europeisk industri. Gällande hållbarhet arbetar piloten för att minska energiförbrukning, materialåtgång och utsläpp från tillverkning. Vidare vill man inom detta område också se en ökad inkludering av mänsklig arbetskraft i tillverkningsindustrin.

För mer information
Plats: Politecnico di Milano, Campus Bovisa Department of Energy BL25

Via Lambruschini, 4 – 20156 Milano

Datum och tid: Den 15 november, kl. 10.00–17.00.

Klicka här för att komma till registrering.

Klicka här för att läsa workshoppens agenda.

Läs mer om Vanguards ESM pilot här.

Läs Central Swedens artikel ESM-piloten och tidigare demonstrationsprojekt här.

.