Konferensen om Europas framtid syftar till att skapa en inkluderande dialog om Europas framtid med EU:s medborgare. Ett viktigt verktyg för detta är den digitala plattform som lanserades den 19 april. På plattformen kan privatpersoner och organisationer presentera förslag och föra samtal kring EU:s utveckling. Plattformen är en möjlighet för bland annat regioner att marknadsföra sitt engagemang för en medborgardialog om Europas framtid.

Den 19 april presenterade de tre EU-institutionerna EU-kommissionen, ministerrådet och Europaparlamentet gemensamt den flerspråkiga digitala plattformen för konferensen om Europas framtid. Konferensen om Europas framtid syftar till att skapa en inkluderande dialog om Europas framtid med EU:s medborgare. Konferensen ska pågå under ett år och ambitionen är att bidra till medborgardialoger med kommissionärer samt event organiserade på nationell, regional och lokal nivå med olika aktörer för att diskutera EU:s framtid. Den digitala plattformen är ett viktigt verktyg för att bidra till ett inkluderande och öppet samtal. Konferensen invigs officiellt på Europadagen 9 maj.

På den digitala plattformen kan privatpersoner och organisationer presentera förslag och föra samtal kring EU:s utveckling. Via en interaktiv karta på plattformen kan man registrera och marknadsföra evenemang som anordnas med syfte att diskutera EU:s framtid. Plattformen är därmed en möjlighet för bland annat regioner att marknadsföra sitt engagemang för en medborgardialog om Europas framtid.

Ambitionen är att konferensen senast våren 2022 bör komma fram till slutsatser som ska leda till rekommendationer om Europas framtid och visa vägen framåt för de tre institutionerna.

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58