Nyligen presenterade EU-kommissionärerna för regional utveckling och den digitala ekonomin och samhället de fem vinannde projekten av European Broadband Awards. Projekten visar excellens inom områdena för innovativa finansieringsmodeller, kostnadsminskning, territoriell sammanhållning samt socio-ekonomisk konkurrens och inflytande. Vinnaren av den andra kategorin ”kostnadsminskning” var det värmländska projektet ”Welcoming Sunne to the Network of the Future”.

EU-kommissionären för den digitala ekonomin och samhället, Mariya Gabriel, har tillsammans med Corina Cretu, EU-kommissionär för regional utveckling, utsett fem europeiska projekt till vinnare i tävlingen European Broadband Awards. De projekt som deltog i tävlingen fokuserade på innovativa finansieringsmodeller, kostnadsminskning, territoriell sammanhållning samt socio-ekonomisk konkurrens och inflytande.

De fem vinnande projekten visade på ett tydligt innovativt och samverkande tillvägagångssätt för gemensamma lösningar i utbyggnaden av det europeiska bredbandsnätverket. Vinnarna i de olika kategorierna var:

De vinnande projekten kommer under 2018–2019 att visas på EU-kommissionens generaldirektorats hemsida för kommunikationsnät, innehåll och teknik, i nyhetsbrev och på olika konferenser som goda exempel.