Den 5 november, under konferensen Web summit 2019, laserade kommissionen att ett upprop för att uppmärksamma bristen på digitala färdigheter i den europeiska ekonomin. Uppropet riktas till företag, organisationer, skolor och institutioner. Genom att underteckna uppropet stödjer man arbetet med att utbilda arbetsgivare för den digitala tidsåldern, investera i träningskurser för IT-experter, stödja arbetet med omskolning och fortbildning inom digitala färdigheter och stödja koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällens arbete med att överbrygga klyftor inom digitala färdigheter i Europa.

Under konferensen Web summit 2019 i Lissabon den 5 november lanserade kommissionen ett upprop för företag, organisationer, skolor och institutioner, för att lyfta behovet av att överbrygga gapet i digitala färdigheter i den europeiska ekonomin. Bristen på arbetskraft med rätt digitala färdigheter är en faktor som bromsar den digitala omvandlingen för den europeiska ekonomin. Under konferensen framkom att 53% av de företag som söker efter IT-specialister rapporterade att de hade problem att rekrytera rätt utbildad personal för tjänsterna. Bristen på rätt färdigheter leder till att företag inte kan investera i digitala innovationer. De områden inom den digitala sektorn där det är svårast att rekrytera experter är inom artificiell intelligens, högpresterande datorer, IT-säkerhet och big data.

Syftet med uppropet är att mobilisera relevanta aktörer för att uppmärksamma att digitaliseringen kommer att vara avgörande om den europeiska ekonomin i framtiden ska fortsätta att vara konkurrenskraftig och världsledande. Genom att underteckna uppropet stödjer man bland annat arbetet med att träna arbetsgivare för den digitala tidsåldern, investera i nya träningskurser för IT-experter, stödja arbetet med omskolning och fortbildning inom digitala färdigheter, på en lokal nivå, samt att man stödjer koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällens arbete med att överbrygga de klyftor inom digitala färdigheter som finns i Europa.

Koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen är ett initiativ vars syfte är att tillsammans med medlemsstaterna, näringslivet, fackförbunden och utbildningsorganisationer tillgodose den stora efterfrågan på IT-kunskaper som finns i Europa. Koalitionens arbete handlar främst om att utbilda europeiska arbetstagare i digitala färdigheter och även erbjuda spetsutbildning för IT-experter. Syftet med koalitionens arbete är att hela Europa ska kunna tjäna på den tillväxt som digitaliseringen kommer att innebära.

För mer information
Klicka här för att läsa mer om uppropet.
Klicka här för att delta i uppropet.
Klicka här för att läsa mer om koalitionen för digital kompetens och digitala arbetstillfällen