Brottsbekämpning, klimatomställning och välfärd är den svenska regeringens tre huvudprioriteringar för EU-samarbetet. Önskan om att Sverige ska vara mer proaktiv i arbetet på EU-nivån var ett medskick från riksdagen.   

Den 26 januari presenterade EU-ministern Hans Dahlgren regeringens EU-deklaration inför kommande året. Deklarationen omfattar tre övergripande prioriteringar:

  • Bryta segregationen och tränga tillbaka våldet och kriminaliteten
  • Öka takten i klimatomställningen
  • Ta tillbaka kontrollen över välfärden

EU-politik är inrikespolitik
Den riksdagsdebatt som följde Dahlgrens redogörelse för regeringens prioriteringar visade en ny ton för hur EU-politik debatteras i Riksdagen menade Ylva Nilsson, fristående EU-journalist och Christoffer Wendick, EU-reporter på SVT som kommenterade debatten på SVT Forum. Nilsson menade att riksdagen gått från att behandla EU som en à la carte meny där man kan välja bort delar till att i stället anföra att Sverige måste bli mer proaktivt och engagera sig i EU-diskussionerna redan innan beslut tas. Wendick menade att det finns frågor i den svenska inrikespolitiken just nu som har en resonans i europeiska stora frågor, den gränsöverskridande gängkriminaliteten samt olika energifrågor så som kärnkraft och skogsbruket menade han är exempel på detta och som bidrar till detta nyfunna engagemang för Sveriges agerande i EU.

Hans Dahlgren om regeringens EU-prioriteringar

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58