Information om finansieringsmöjligheter inom 21 olika EU-finansierade program och instrument finns samlade i EU-kommissionens nya finansieringsguide CulturEU. Guiden är till för att aktörer enkelt ska hitta den finansiering som passar just deras kulturverksamhet bäst.  

I december lanserade EU-kommissionen ett nytt verktyg, CulturEU, vilket samlar information om finansieringsmöjligheter inom ramen för 21 olika EU-finansierade program. Guiden är interaktivt utformad och ska stötta aktörer i att hitta rätt EU-finansiering utifrån den sökandes verksamhet och behov. Verktyget riktar sig till aktörer inom den kulturella och kreativa sektorn.  

Finansieringsmöjligheter inom Horisont Europa, Kreativa Europa samt Erasmus+ är bara några av de möjligheter som återfinns i EU-kommissionens nya verktyg CulturEU. Aktörer av olika slag och med en bred variation i fråga om verksamhetsområde ska via guiden enkelt kunna hitta korrekt och relevant information om finansiering inom de kreativa och kulturella sektorerna. Via guiden erbjuds aktörer att via olika steg navigera sig utifrån behov och stödformer mot den finansiering som kan erbjuda störst chans att uppfylla de aktiviteter och projekt som eftersöks. Guiden anpassas och uppdateras också löpande efter nya ansökningsomgångar och utlysningar. Just nu är guiden endast tillgänglig på engelska men under början av 2021 ska den översättas även till svenska.  

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75