#CohesionAlliance – för en stark sammanhållningspolitik i EU efter 2020

Vid inledningssessionen för Europeiska veckan för regioner och städer lanserades officiellt #CohesionAlliance. Genom undertecknandet av en deklaration samlar alliansen personer som anser att sammanhållningspolitiken även i fortsättningen måste vara en bärande kraft i EU:s regionalpolitik. Deklarationen är öppen för samtliga aktörer att underteckna – från privatpersoner till företag och offentliga myndigheter.

Den 9 oktober 2017 lanserades officiellt #CohesionAlliance (Alliansen för sammanhållning) i samband med Europeiska veckan för regioner och städer (EWRC). Alliansen, bestående av förespråkare för en fortsatt stark sammanhållningspolitik, ska genom undertecknandet av en gemensam deklaration sända ett tydligt budskap till beslutsfattare om vikten av att garantera en stark sammanhållningspolitik för alla regioner efter 2020 och framhäva den centrala plats som sammanhållningspolitiken även fortsättningsvis måste inta i EU-samarbetet.

Det är öppet för samtliga aktörer att underteckna deklarationen – från nationella, regionala och lokala myndigheter till små och medelstora företag, icke-statliga organisationer, skolor och privatpersoner. De som önskar ansluta sig kan göra det genom att registrera sig online, antingen som enskilda personer eller å sin organisations vägnar.

Bakgrund
Den 18 maj 2017 anordnade Regionkommittén ett evenemang som presenterade idén om en stark allians för den framtida sammanhållningspolitiken i EU. Idén anammades av kommissionärerna Corina Crețu (Regionalpolitik) och Marianne Thyssen (Sysselsättning, socialpolitik och inkludering). De föreslog inrättandet av en koalition för sammanhållning med huvudsyftet att höja sammanhållningspolitikens profil i hela Europa genom att föra samman mottagare av sammanhållningsmedel. På denna grund har Regionkommittén, i nära samarbete med europeiska territoriella sammanslutningarna (bl.a. CEMR och CPMR), förberett lanseringen av #CohesionAlliance.

För mer information om #CohesionAlliance, klicka här.
För att läsa alliansens deklaration, klicka här.

2017-11-15T13:16:35+01:00 2017-11-15|