Ömsesidigt lärande om bästa metoder för att hjälpa städer och regioner att hitta konkreta cirkulära systemlösningar är vad EU-kommissionen vill erbjuda städer och regioner genom det nya europeiska initiativet för cirkulära städer och regioner (CCRI). Deltagande städer och regioner blir en del av ett europeiskt nätverk som kommer att vara i framkant vad gäller policyutveckling och finansieringsmöjligheter för genomförandet av omställning till en cirkulär ekonomi. Deadline för ansökan är den 13 maj.

EU-kommissionen vill bidra till att öka samarbetet och kunskapsutbytet mellan EU:s städer och regioner för att bygga upp kapacitet samt främja innovation och uppskalning inom cirkulär ekonomi. För att uppnå detta lanserade kommissionen i början av 2022 det nya europeiska initiativet för cirkulära städer och regioner (CCRI). Genom CCRI vill kommissionen bidra till ömsesidigt lärande om bästa metoder för att hjälpa städer och regioner att hitta konkreta cirkulära systemlösningar som passar deras egna behov. Deltagande städer och regioner kommer dessutom få förstahandsinformation om kommande finansieringsmöjligheter på EU-nivå.

Den utlysning som är öppen nu fram till 13 maj syftar till att utse en grupp på tio pilotstäder, regioner och regionala kluster. De deltagande organisationer kommer att dra nytta av fyra års kunskapsutbyte och tekniskt stöd för att påskynda genomförandet av den cirkulära politiken. Dessutom kan 20 andra städer, regioner och regionala kluster samarbeta med pilotgruppen för att delta i processen.

Info-möte för sökande
Onsdag 20 april kl. 10 – 11 anordnar EU-kommissionen ett digitalt info-möte för de städer och regioner som är intresserade av att ansöka till CCRI. Anmälan till info-mötet sker via denna länk.

Bakgrund
CCRI lanserades av EU-kommissionen i början av 2022. Initiativet är en del av den nya europeiska handlingsplanen för den cirkulära ekonomin som antogs i mars 2020 och syftar till att stödja Europas gröna omställning genom att öka cirkulariteten och bidra till att uppnå det klimatneutralitetsmål för 2050 som fastställs i den europeiska gröna given.

Nätverket European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) är en del av CCRI:s samordnings- och stödkontor (CCRI-CSO) som erbjuder de de deltagande städerna och regionerna praktiskt och skräddarsytt stöd för att påskynda genomförandet av den cirkulära ekonomin 2022 – 2025.

För mer information
Läs mer om och ansök till CCRI på EU-kommissionens hemsida.

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92