Birgitta Sacrédeus, Region Dalarna, lyfte fram det europeiska mervärdet i investeringar i grön infrastruktur, såsom Botniska korridoren, under ett seminarium som Central Sweden var medarrangörer till under den Europeiska veckan för regioner och städer.

Den 13 oktober talade Birgitta Sacrédeus (KD), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Dalarna på seminariet ”How to harmonise European rail systems in line with the green and digital transition of the EU” som Central Sweden, tillsammans med bland annat Tyrolen och Osloregionens regionala EU-kontor anordnade under den Europeiska veckan för regioner och städer, EWRC.

Seminariet, som modererades av Klaus-Uwe Sondermann, som också är den huvudansvarige konsulten till ScanMed-korridoren, lyfte bland annat vikten av ett fungerande flernivåstyre för att genomföra ett harmoniserat europeiskt järnvägssystem, vilket i sin tur är en förutsättningen för den gröna och digitala omställningen. Under sitt anförande underströk Sacrédeus det europeiska mervärdet i de investeringar som behövs i grön infrastruktur är för den industriella nyindustrialisering som just nu pågår i mellersta och norra Sverige:

Ska vi lyckas med att få ut våra gröna produkter till resten av Europa och leva upp till klimatmålet om att bli fossilfria måste vi än mer tänka tillsammans genom samarbete och se Sverige som en viktig och naturlig del av Europa. Det gäller inte minst inom infrastrukturområdet, där just stråken – som den Botniska korridoren – är viktiga att få till.

För mer information
Mer om seminariet finns här
Mer om Botniska korridoren finns här

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92