Vinnova tillsammans med Formas, Forte, Energimyndigheten, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet har ett regeringsuppdrag att ta fram ett förslag på strategi för det svenska deltagandet i ramprogrammet Horisont Europa. Vinnova bjuder nu in svenska forsknings- och innovationsaktörer att bidra till underlaget till strategin genom att svara på en enkät. Det är möjligt att besvara enkäten fram till 1 september. Den 29 september finns även möjlighet att diskutera strategin under en digital hearing. 

Vinnova bjuder in svenska forsknings- och innovationsaktörer att bidra till underlaget till strategin för det svenska deltagandet i ramprogrammet Horisont Europa genom att svara på en enkät. Frågorna handlar om hur du eller din organisation har deltagit i EU:s tidigare ramprogram och planerat deltagande i Horisont Europa. Enkäten består av både flervalsfrågor och frågor med fritextsvar. Det är möjligt att besvara enkäten fram till 1 september. Den 29 september finns även möjlighet att diskutera strategin under en digital hearing.

Bakgrund
Inför EU:s kommande ramprogram, Horisont Europa, har Vinnova tillsammans med Formas, Forte, Energimyndigheten, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag på strategi för det svenska deltagandet i ramprogrammet. En viktig del i arbetet är att samla in synpunkter från svenska forsknings- och innovationsaktörer. I uppdraget att ta fram ett förslag till en strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa ingår att analysera det svenska deltagandet i pågående och tidigare ramprogram. Analysen kommer att ligga till grund för vad som bör känneteckna ett värdefullt och strategiskt svenskt deltagande i Horisont Europa. Uppdraget ska lämnas in till Regeringskansliet den 30 oktober 2020.

För mer information
Här finner du enkäten
Mer information om hearingen publiceras inom kort på Vinnovas kalender
För mer information om regeringsuppdraget, klicka här.

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58