Projektmöjligheter

Inom transport- och infrastrukturområdet är det främst två program som är aktuella: Connecting Europe Facility (CEF) och den samhälleliga utmaningen för Smart, grön och integrerad transport i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

Central Sweden bevakar och informerar främst medlemmarna om möjligheterna i CEF och Horisont 2020. Inom ramen för programmen utvecklar medlemmarna projekt som ska bidra till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier. Projektfinansiering från både CEF och Horisont 2020 söks i hård konkurrens med andra europeiska aktörer därför stödjer Central Sweden medlemmarna i processen att producera konkurrenskraftiga ansökningar.

Projektmöjligheter

EU-kommissionen presenterar historiskt klimatpaket

2021-07-16|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen presenterar historiskt klimatpaket

Förslag om att vägtransporter och byggnader ska omfattas av handeln med utsläppsrätter, införandet av koldioxidtullar, omfattande utbyggnad av infrastrukturen [...]