Övrig bevakningsinformation

Här placerars information om nyheter och projektmöjligheter som inte kan kategoriseras under nuvarande bevakningsområden. Här hittar ni information om:

• Kultur
• Vård, omsorg och folkhälsa
• Rättvisa och jämställdhet
• Integration och migration
• Digitala agendan och informationsteknologi
• Ungdom

• Socialpolitik
• Besöksnäring
• Näringsliv och industri
• Sammanhållningspolitik
• Utbildning