Projektmöjligheter

Att forskning och innovation är ett prioriterat område i Europas strategi för tillväxt och sysselsättning reflekteras inte minst i sektorsprogrammet Horisont 2020. Programmet syftar till att implementera Europa 2020:s flaggskeppsinitiativ ”Innovationsunionen”, för att på så sätt säkra Europas globala konkurrenskraft.

Programmet har ingen öronmärkning vad gäller geografisk fördelning utan projektansökningar bedöms helt på dess innehåll och möjlighet att generera tillväxt och utveckling genom forskning och innovation. Programmet är uppdelat i tre fokusområden efter de huvudprioriteringar för forskning och innovation som EU-kommissionen tagit fram till år 2020:

• Spetskompetens: Den första delen fokuserar på att stärka EU:s globala ställning inom forskning och innovation.
• Industriellt ledarskap: Del två handlar om att göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation samt att skapa jobb och tillväxt som ett svar på den ekonomiska krisen.
• Samhälleliga utmaningar: Den tredje delen fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför.

Inom samtliga delar finns det underområden. Exempelvis är delen Samhälleliga utmaningar i sin tur indelad i sju underområden baserade på de utmaningar som delen avser adressera, exempelvis transport, resurseffektivitet och energi. Programmet har tvååriga arbetsprogram där utlysningarna inom de olika delarna presenteras.

Projektmöjligheter

Välbesökt frukostseminarium om synergier

2019-10-02|Kommentarer inaktiverade för Välbesökt frukostseminarium om synergier

I samband med de europeiska forsknings- och innovationsdagarna i Bryssel 24 – 26 september anordnande Central Sweden tillsammans med [...]

Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

2019-06-19|Kommentarer inaktiverade för Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

Under Vanguardinitiativets årliga direktörsmöte, som samlar direktörer med ansvar för forskning och innovation från Vanguardinitiativets drygt 30 medlemsregioner, valdes [...]

Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

2019-04-09|Kommentarer inaktiverade för Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

Varje år uppmärksammar EU-kommissionen projekt, finansierade av struktur- och investeringsfonderna, som uppvisar förträfflighet och skapat nya tillvägagångsätt för regional [...]

Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

2019-01-30|Kommentarer inaktiverade för Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

Den 23 januari arrangerades ett kick-off möte för ett nytt partnerskap inom de tematiska smart specialiseringsplattformarna (S3P) inom området [...]

Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

2018-11-28|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

Den 21 november samlades Vanguardinitiativets medlemmar och politiska representanter i Bryssel för Vanguards politiska årsmöte. Under årsmötet välkomnades Region [...]

Save the Date: EU Green Week 2019

2018-11-15|Kommentarer inaktiverade för Save the Date: EU Green Week 2019

Den 13-17 maj 2019 anordnar EU-kommissionen nästa upplaga av EU Green Week för att uppmärksamma policy- och lagstiftningsarbetet med [...]

Vanguardinitiativets 3DP pilot: Nytt demonstrationsprojekt för livslångt lärande inom additiv tillverkning finansierad inom Horisont 2020

2018-10-29|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets 3DP pilot: Nytt demonstrationsprojekt för livslångt lärande inom additiv tillverkning finansierad inom Horisont 2020

Projektet för livslångt lärande inom additiv tillverkning (LILIAM) är ett projekt inom Vanguardinitiativets demonstrationsprojekt Tooling, Machinery and Complex Shapes [...]