Projektmöjligheter

Särskilt intressanta områden för Central Swedens projektstödsarbete inom området forskning och innovation är finansiering till interregionala innovationsprojekt, interregional klustersamverkan, digital omställning samt små och medelstora företags internationalisering. 

Utifrån prioriteringarna i medlemsregionernas beställningar följer Central Sweden under 2020 utvecklingen inom och sprider information om relevanta initiativ och ansökningsomgångar kopplat till framförallt ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020, samt COSME, programmet för små och medelstora företag samt företagens konkurrenskraft. Central Sweden fortsätter även under 2020 arbetet med att påverka utformningen av finansiering kopplat till detta område i nästa programperiod, utifrån medlemsregionernas antagna positioner. Påverkansarbetet riktas främst till programmen inom europeiskt territoriellt samarbete (Interreg), Horisont Europa (som ersätter Horisont 2020 i nästa programperiod), de nya programmen Digitala Europa samt programmet för den inre marknaden (Single Market Programme, inom vilket COSME föreslås omfattas av i nästa programperiod). Vidare kommer Central Sweden under 2020 att bevaka utvecklingen av InvestEU, ett program som samlar all EU-finansiering i form av lån och garantier.

Projektmöjligheter

Central Sweden leder ERRIN:s S3-arbete

2021-11-30|Kommentarer inaktiverade för Central Sweden leder ERRIN:s S3-arbete

Ökade möjligheter för interregional samverkan samt påverkan på EU:s forsknings och innovationspolitik är exempel på möjligheter Central Swedens ledande [...]

EU-kommissionen presenterar historiskt klimatpaket

2021-07-16|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen presenterar historiskt klimatpaket

Förslag om att vägtransporter och byggnader ska omfattas av handeln med utsläppsrätter, införandet av koldioxidtullar, omfattande utbyggnad av infrastrukturen [...]

Statusuppdatering sammanhållningspolitiken

2021-06-02|Kommentarer inaktiverade för Statusuppdatering sammanhållningspolitiken

Formellt antagande av förordningarna för de sammanhållningspolitiska medlen, förändringar i de nödvändiga villkoren gällande smart specialisering, finansiering till lokal [...]

Fördubblad budget och nya utlysningar i Erasmus+

2021-03-31|Kommentarer inaktiverade för Fördubblad budget och nya utlysningar i Erasmus+

Den 25 mars presenterades det första årliga arbetsprogrammet för EU:s utbildningsprogram Erasmus+. Arbetsprogrammet slår fast att de första utlysningarna [...]

Nya pilotprojekt inom hälsa och AI

2021-02-17|Kommentarer inaktiverade för Nya pilotprojekt inom hälsa och AI

Under 2021 startar Vanguardinitiativet två nya pilotprojekt, ett inom smart hälsa samt ett inom artificiell intelligens (AI). Region Dalarna, [...]