Projektmöjligheter

Utifrån prioriteringarna i medlemsregionernas beställningar kommer Central Sweden under 2020 främst följa utvecklingen och sprida information om relevanta initiativ och ansökningsomgångar kopplat till framförallt ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020, samt COSME, programmet för små och medelstora företag samt företagens konkurrenskraft. Central Sweden fortsätter även under 2020 arbetet med att påverka utformningen av finansiering kopplat till detta område i nästa programperiod, utifrån medlemsregionernas antagna positioner. Påverkansarbetet riktas främst till programmen inom europeiskt territoriellt samarbete (Interreg), Horisont Europa (som ersätter Horisont 2020 i nästa programperiod), de nya programmen Digitala Europa samt programmet för den inre marknaden (Single Market Programme, inom vilket COSME föreslås omfattas av i nästa programperiod). Vidare kommer Central Sweden under 2020 att bevaka utvecklingen av InvestEU, ett program som samlar all EU-finansiering i form av lån och garantier.

Projektmöjligheter

EUvsVirus – Matchaton

2020-05-19|Kommentarer inaktiverade för EUvsVirus – Matchaton

Hackatonet EUvsVirus resulterade i 120 vinnande innovativa projekt för lösningar på utmaningar under Coronakrisen. Nästa fas i initiativet är [...]

Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

2020-03-10|Kommentarer inaktiverade för Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

Varje år uppmärksammar EU-kommissionen projekt, finansierade av struktur- och investeringsfonderna, som uppvisar förträfflighet och skapat nya tillvägagångsätt för regional [...]

Förslag om prioriteringar för CEF2 Digital

2020-01-22|Kommentarer inaktiverade för Förslag om prioriteringar för CEF2 Digital

EU-kommissionen har presenterat ett förslag på utformning och implementering av CEF2 Digital-programmets tre första år (2021 – 2023). I [...]

Välbesökt frukostseminarium om synergier

2019-10-02|Kommentarer inaktiverade för Välbesökt frukostseminarium om synergier

I samband med de europeiska forsknings- och innovationsdagarna i Bryssel 24 – 26 september anordnande Central Sweden tillsammans med [...]

Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

2019-06-19|Kommentarer inaktiverade för Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

Under Vanguardinitiativets årliga direktörsmöte, som samlar direktörer med ansvar för forskning och innovation från Vanguardinitiativets drygt 30 medlemsregioner, valdes [...]

Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

2019-04-09|Kommentarer inaktiverade för Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

Varje år uppmärksammar EU-kommissionen projekt, finansierade av struktur- och investeringsfonderna, som uppvisar förträfflighet och skapat nya tillvägagångsätt för regional [...]

Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

2019-01-30|Kommentarer inaktiverade för Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

Den 23 januari arrangerades ett kick-off möte för ett nytt partnerskap inom de tematiska smart specialiseringsplattformarna (S3P) inom området [...]

Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

2018-11-28|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

Den 21 november samlades Vanguardinitiativets medlemmar och politiska representanter i Bryssel för Vanguards politiska årsmöte. Under årsmötet välkomnades Region [...]