Projektmöjligheter 2017-10-16T14:42:50+02:00

Projektmöjligheter

Att forskning och innovation är ett prioriterat område i Europas strategi för tillväxt och sysselsättning reflekteras inte minst i sektorsprogrammet Horisont 2020. Programmet syftar till att implementera Europa 2020:s flaggskeppsinitiativ ”Innovationsunionen”, för att på så sätt säkra Europas globala konkurrenskraft.

Programmet har ingen öronmärkning vad gäller geografisk fördelning utan projektansökningar bedöms helt på dess innehåll och möjlighet att generera tillväxt och utveckling genom forskning och innovation. Programmet är uppdelat i tre fokusområden efter de huvudprioriteringar för forskning och innovation som EU-kommissionen tagit fram till år 2020:

• Spetskompetens: Den första delen fokuserar på att stärka EU:s globala ställning inom forskning och innovation.
• Industriellt ledarskap: Del två handlar om att göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation samt att skapa jobb och tillväxt som ett svar på den ekonomiska krisen.
• Samhälleliga utmaningar: Den tredje delen fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför.

Inom samtliga delar finns det underområden. Exempelvis är delen Samhälleliga utmaningar i sin tur indelad i sju underområden baserade på de utmaningar som delen avser adressera, exempelvis transport, resurseffektivitet och energi. Programmet har tvååriga arbetsprogram där utlysningarna inom de olika delarna presenteras.

Projektmöjligheter

Erasmus+: Utlysning för projektförslag kopplat till spetskompetens inom yrkesutbildning

2019-10-21|Kommentarer inaktiverade för Erasmus+: Utlysning för projektförslag kopplat till spetskompetens inom yrkesutbildning

Erasmus+, programmet för utbildning, ungdomar och idrott utlyser en ansökningsomgång för projektförslag för skapandet av transnationella kompetenscentrum för spetskompetens [...]

Välbesökt frukostseminarium om synergier

2019-10-02|Kommentarer inaktiverade för Välbesökt frukostseminarium om synergier

I samband med de europeiska forsknings- och innovationsdagarna i Bryssel 24 – 26 september anordnande Central Sweden tillsammans med [...]

Var med och påverka utformningen av partnerskapen inom Horisont Europa!

2019-09-25|Kommentarer inaktiverade för Var med och påverka utformningen av partnerskapen inom Horisont Europa!

EU-kommissionen efterfrågar synpunkter på tolv föreslagna forsknings- och innovationspartnerskap inom Horisont Europa, EU:s nästa ramprogram för Forskning och innovation. [...]

Var med och påverka utformningen av sektorsprogrammen i nästa programperiod

2019-08-20|Kommentarer inaktiverade för Var med och påverka utformningen av sektorsprogrammen i nästa programperiod

Under sommaren har EU-kommissionen öppnat flera offentliga samråd som är relevanta för Central Swedens medlemsregioner. Det gäller bland annat [...]

EU-kommisionär Cretu lämnar men förhandlingarna om sammanhållningspolitiken fortsätter

2019-07-05|Kommentarer inaktiverade för EU-kommisionär Cretu lämnar men förhandlingarna om sammanhållningspolitiken fortsätter

Slutet på juni och början på juli har varit en händelserik period i EU, ur många aspekter. Central Sweden [...]

Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

2019-06-19|Kommentarer inaktiverade för Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

Under Vanguardinitiativets årliga direktörsmöte, som samlar direktörer med ansvar för forskning och innovation från Vanguardinitiativets drygt 30 medlemsregioner, valdes [...]

Anmälan till de europeiska forsknings- och innovationsdagarna öppen!

2019-06-12|Kommentarer inaktiverade för Anmälan till de europeiska forsknings- och innovationsdagarna öppen!

Den 24 – 26 september anordnas de europeiska forsknings- och innovationsdagarna i Bryssel. Syftet med eventet är att föra [...]

SveRegs bevakning av forsknings- och innovationsfrågor uppmärksammat på SKL:s webbsändning På gång inom EU

2019-06-12|Kommentarer inaktiverade för SveRegs bevakning av forsknings- och innovationsfrågor uppmärksammat på SKL:s webbsändning På gång inom EU

Under den fjärde, och sista, webbsändningen från SKL på temat ”På gång inom EU” deltog representanter från de Svenska [...]

Europeiska nätverk och tematiska S3-partnerskap i gemensamt uttalande om komponent fem

2019-06-06|Kommentarer inaktiverade för Europeiska nätverk och tematiska S3-partnerskap i gemensamt uttalande om komponent fem

Vanguardinitiativet tillsammans med bland andra CPMR, AER, ERRIN och flera partnerskap inom de tematiska S3-plattformarna publicerade den 3 juni [...]

Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

2019-04-09|Kommentarer inaktiverade för Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

Varje år uppmärksammar EU-kommissionen projekt, finansierade av struktur- och investeringsfonderna, som uppvisar förträfflighet och skapat nya tillvägagångsätt för regional [...]

EU-kommissionen ökar finansiering till Europeiska Innovationsrådet

2019-03-20|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen ökar finansiering till Europeiska Innovationsrådet

EU-kommissionen lanserade 2017 det Europeiska Innovationsrådet (EIC) som planeras verkställas under nästa programperiod 2021–2027 inom ramprogrammet för forskning och [...]

Partnersök Horisont 2020 SU-INFRA01-2018-2019-2020: Cybersäkerhet och skydda viktig infrastruktur

2019-03-15|Kommentarer inaktiverade för Partnersök Horisont 2020 SU-INFRA01-2018-2019-2020: Cybersäkerhet och skydda viktig infrastruktur

Ett franskt företag placerat i Occitanie letar efter partners för nästa Horisont 2020-utlysning: SU-INFRA01-2018-2019-2020. Utlysningen fokuserar på att skydda [...]

Rapport: nya förutsättningar för regional utveckling

2019-02-27|Kommentarer inaktiverade för Rapport: nya förutsättningar för regional utveckling

I en rapport sammanställd av forsknings- och innovationsnätverket för de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel presenteras ett antal [...]

Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

2019-01-30|Kommentarer inaktiverade för Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

Den 23 januari arrangerades ett kick-off möte för ett nytt partnerskap inom de tematiska smart specialiseringsplattformarna (S3P) inom området [...]

Frukostmöte med Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson

2019-01-22|Kommentarer inaktiverade för Frukostmöte med Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson

Den 10 januari besökte Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson Bryssel och träffade då bland annat Vinnovas nätverk för forsknings- och [...]

Vad blir prioriteringarna för smart specialisering efter 2020?

2018-12-12|Kommentarer inaktiverade för Vad blir prioriteringarna för smart specialisering efter 2020?

Den 27 – 28 november 2018 anordnade EU-kommissionen en stor konferens för samtliga partnerskap inom de tre tematiska S3-plattformarna [...]

Lanseringsevent för Lärosäten Syds Brysselkontor

2018-12-12|Kommentarer inaktiverade för Lanseringsevent för Lärosäten Syds Brysselkontor

Sedan augusti 2018 finns Lärosäten Syd på plats i Bryssel genom inrättandet av ett gemensamt kontor, som första kontor [...]

Plan för att främja utvecklingen och användningen av artificiell intelligens i Europa

2018-12-12|Kommentarer inaktiverade för Plan för att främja utvecklingen och användningen av artificiell intelligens i Europa

Fredag den 7 december 2018 presenterade EU-kommissionen en samordnad plan för europeisk AI där bland annat åtgärder för att [...]

Den digitala inre marknaden: Vinnarna av European Broadband Awards 2018 har utsetts

2018-12-11|Kommentarer inaktiverade för Den digitala inre marknaden: Vinnarna av European Broadband Awards 2018 har utsetts

Nyligen presenterade EU-kommissionärerna för regional utveckling och den digitala ekonomin och samhället de fem vinannde projekten av European Broadband [...]

Registrering till EU Industry Day 2019 är nu öppen

2018-12-05|Kommentarer inaktiverade för Registrering till EU Industry Day 2019 är nu öppen

Den tredje upplagan av EU-kommissionens konferens EU Industry Day kommer att hållas den 5–6 februari 2019 och har nu [...]

Guide för teknisk assistans och information om pågående bredbandsprojekt och program

2018-12-04|Kommentarer inaktiverade för Guide för teknisk assistans och information om pågående bredbandsprojekt och program

EU-kommissionen har publicerat en ny guide för offentliga aktörer inom EU som är tänkt att ge tekniskt stöd och [...]

Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

2018-11-28|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

Den 21 november samlades Vanguardinitiativets medlemmar och politiska representanter i Bryssel för Vanguards politiska årsmöte. Under årsmötet välkomnades Region [...]

Save the Date: EU Green Week 2019

2018-11-15|Kommentarer inaktiverade för Save the Date: EU Green Week 2019

Den 13-17 maj 2019 anordnar EU-kommissionen nästa upplaga av EU Green Week för att uppmärksamma policy- och lagstiftningsarbetet med [...]

Välbesökt Europaforum med fokus på ökat europeiskt samarbete för att stärka företag i Bergslagen

2018-11-14|Kommentarer inaktiverade för Välbesökt Europaforum med fokus på ökat europeiskt samarbete för att stärka företag i Bergslagen

Den 6 november arrangerade Central Sweden tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro län och Region [...]

Vanguardinitiativets 3DP pilot: Nytt demonstrationsprojekt för livslångt lärande inom additiv tillverkning finansierad inom Horisont 2020

2018-10-29|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets 3DP pilot: Nytt demonstrationsprojekt för livslångt lärande inom additiv tillverkning finansierad inom Horisont 2020

Projektet för livslångt lärande inom additiv tillverkning (LILIAM) är ett projekt inom Vanguardinitiativets demonstrationsprojekt Tooling, Machinery and Complex Shapes [...]