Forskning och innovation 2018-09-07T10:29:20+02:00

Forskning och innovation

Inom ramen för forskning och innovation arbetar Central Sweden både med politisk påverkan och projektstöd. Kontoret fokuserar bland annat på att identifiera möjligheter för partnerskap och projekt samt att stödja medlemmarna i arbetet med smart specialisering.

EU har begränsade befogenheter inom området forskning och innovation men området är ändå en central komponent i EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020-strategin. EU har flera initiativ på området som kompletterar medlemsstaternas insatser. Dessa initiativ har sin grund i flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen, vilket är en strategi som ytterst syftar till att bidra till en smart, hållbar och inkluderade tillväxt genom forskning och innovation. Central Sweden arbetar aktivt så att dessa initiativ bidrar till uppfyllandet av medlemsregionernas regionala utvecklingsstrategier.

Inom ramen för detta område stödjer Central Sweden medlemmarna i arbetet med smart specialisering. Smart specialisering är en modern forsknings- och innovationsstrategi som syftar till att varje region, genom samarbete mellan alla intressenter inom regionen, genomför en ärlig utvärdering av regionens styrkor. Smart specialisering är ett begrepp som initierades av kommissionen i Innovationsunionen och framtagandet av en regional innovationsstrategi för smart specialisering var ett förhandskrav för behörighet till struktur- och investeringsfonderna under programperioden 2014-2020.

Inom området forskning och innovation finns flera stora europeiska samarbeten och partnerskap. Partnerskapen organiseras på olika sätt med olika aktörer och inom olika sakfrågor. Alla skapar dock plattformar för erfarenhets- och kunskapsutbyten, kontaktskapande, profilering, påverkansmöjligheter och samarbetsprojekt. Central Sweden ser löpande till så att eventuella möjligheter till deltagande i dessa partnerskap inte går medlemmarna miste.

Ett sådant samarbete är Vanguardinitiativet där Region Dalarna och Region Örebro län är medlemsregioner. Initiativet är ett samarbete mellan 28 europeiska regioner inom avancerad tillverkningsindustri. Samarbetet arbetar både med att utveckla gemensamma projekt inom för regionerna intressanta områden och att påverka europeisk policy på området.

Aktuellt

EU Sustainable Energy Week

2019-05-22|Kommentarer inaktiverade för EU Sustainable Energy Week

Den fjortonde upplagan av EU Sustainable Energy Week arrangeras den 17 – 21 juni. En konferens i Bryssel kommer [...]

EU-finansiering till offentliga WiFi-hotspots

2019-05-21|Kommentarer inaktiverade för EU-finansiering till offentliga WiFi-hotspots

Fem kommuner i Central Swedens medlemsregioner, av totalt 3 400 kommuner i hela EU, har blivit utvalda att erhålla finansiering [...]

Första resultaten från EU-kommissionen pilotprojekt för regioner i industriell omvandling

2019-05-20|Kommentarer inaktiverade för Första resultaten från EU-kommissionen pilotprojekt för regioner i industriell omvandling

Den 8 maj presenterade EU-kommissionen de första resultaten från pilotprojekt för industriell omvandling som lanserades för drygt ett år. [...]

EU Green Week partnerevent om hållbar och tillgänglig turism genom innovation

2019-04-30|Kommentarer inaktiverade för EU Green Week partnerevent om hållbar och tillgänglig turism genom innovation

I samband EU Green Week 2019 anordnar ERRIN partnereventet ”Resource efficiency, circularity or decarbonisation in tourism? All possible for [...]

Partnersök inom Erasmus+: Attrahera unga till jordbrukssektorn

2019-04-30|Kommentarer inaktiverade för Partnersök inom Erasmus+: Attrahera unga till jordbrukssektorn

Asmildkloster lantbruksskola i Viborg, Danmark, söker partners till ett Erasmus+-projekt som syftar till att skapa utbyte av goda exempel [...]

Preliminär överenskommelse om Horisont Europa

2019-04-17|Kommentarer inaktiverade för Preliminär överenskommelse om Horisont Europa

Europaparlamentet och rådet har nått en så kallad partiell politisk överenskommelse om EU:s framtida ramprogram för forsknings- och innovation, [...]

Region Örebro läns handlingsplan för drönare uppmärksammades i Bryssel

2019-04-17|Kommentarer inaktiverade för Region Örebro läns handlingsplan för drönare uppmärksammades i Bryssel

På eventet ”Nya innovativa tjänster baserat på ny teknologi kopplat till drönare” deltog Fredrik Idevall, Enhetschef Samhällsplanering och infrastruktur, [...]

Stort intresse för Interreg Europa konferens i Bryssel

2019-04-17|Kommentarer inaktiverade för Stort intresse för Interreg Europa konferens i Bryssel

Mellan den 9-11 april 2019 arrangerade Interreg Europa en stor konferens i Bryssel under namnet ”Let’s cooperate!”. Cirka 500 [...]

Möjlighet att påverka utformningen av smart specialisering i nästa programperiod

2019-04-17|Kommentarer inaktiverade för Möjlighet att påverka utformningen av smart specialisering i nästa programperiod

Hur har stödet från EU-kommissionen i utformande och genomförande av smart specialisering bidragit till arbetet i regionen, inom vilka [...]

Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

2019-04-09|Kommentarer inaktiverade för Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

Varje år uppmärksammar EU-kommissionen projekt, finansierade av struktur- och investeringsfonderna, som uppvisar förträfflighet och skapat nya tillvägagångsätt för regional [...]

Europeiska Forsknings- och innovationsdagar 24–26 september 2019

2019-04-09|Kommentarer inaktiverade för Europeiska Forsknings- och innovationsdagar 24–26 september 2019

De europeiska forsknings- och innovationsdagarna är ett årligt evenemang som samlar ledare från industri, finans, akademin och företag för [...]

Möte med EU-kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet

2019-03-22|Kommentarer inaktiverade för Möte med EU-kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet

Central Swedens styrelsemedlem tillika ordförande för den regionala tillväxtnämnden i Region Örebro län, Irén Lejegren, gästade Bryssel och Central [...]

EU-kommissionen ökar finansiering till Europeiska Innovationsrådet

2019-03-20|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen ökar finansiering till Europeiska Innovationsrådet

EU-kommissionen lanserade 2017 det Europeiska Innovationsrådet (EIC) som planeras verkställas under nästa programperiod 2021–2027 inom ramprogrammet för forskning och [...]

Partnersök Horisont 2020 SU-INFRA01-2018-2019-2020: Cybersäkerhet och skydda viktig infrastruktur

2019-03-15|Kommentarer inaktiverade för Partnersök Horisont 2020 SU-INFRA01-2018-2019-2020: Cybersäkerhet och skydda viktig infrastruktur

Ett franskt företag placerat i Occitanie letar efter partners för nästa Horisont 2020-utlysning: SU-INFRA01-2018-2019-2020. Utlysningen fokuserar på att skydda [...]

EU-kommissionen genomför handlingsplanen för den cirkulära ekonomin

2019-03-12|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen genomför handlingsplanen för den cirkulära ekonomin

EU-kommissionen rapporterade den 4 mars 2019 att alla åtgärder i handlingsplanen för en cirkulär ekonomi har genomförts eller är [...]

Rekommendationer om prioriterade områden för investeringar inom sammanhållningspolitiken 2021 – 2027

2019-03-06|Kommentarer inaktiverade för Rekommendationer om prioriterade områden för investeringar inom sammanhållningspolitiken 2021 – 2027

Den 27 februari publicerades EU-kommissionen Vinterpaketet inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Sverige lyfts åter fram som ett land [...]

Påverka utformningen av den europeiska klusterpolitiken

2019-03-06|Kommentarer inaktiverade för Påverka utformningen av den europeiska klusterpolitiken

Årets europeiska klusterkonferens fokuserar på klusters roll i den industriella omställningen och behandlar frågor som digitalisering och kompetensförsörjning, cirkulär [...]

Rapport: nya förutsättningar för regional utveckling

2019-02-27|Kommentarer inaktiverade för Rapport: nya förutsättningar för regional utveckling

I en rapport sammanställd av forsknings- och innovationsnätverket för de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel presenteras ett antal [...]

Ministerrådet överens om plan kring artificiell intelligens

2019-02-27|Kommentarer inaktiverade för Ministerrådet överens om plan kring artificiell intelligens

Den 18:e februari träffades EU-ländernas ministrar med ansvar för konkurrensfrågor i Bryssel. Under mötet antogs en gemensam plan för [...]

Självkörande fordon snart en del av EU:s fordonsmarknad

2019-02-13|Kommentarer inaktiverade för Självkörande fordon snart en del av EU:s fordonsmarknad

Snart är självkörande fordon en självklar del av EU:s fordonsmarknad. Fordonen har stor potential att öka trafiksäkerheten i Europa, [...]

Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

2019-01-30|Kommentarer inaktiverade för Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

Den 23 januari arrangerades ett kick-off möte för ett nytt partnerskap inom de tematiska smart specialiseringsplattformarna (S3P) inom området [...]

Undersökning gällande regionala och lokala myndigheters arbete med FN:s globala hållbarhetsmål

2019-01-29|Kommentarer inaktiverade för Undersökning gällande regionala och lokala myndigheters arbete med FN:s globala hållbarhetsmål

Europeiska regionkommittén bjuder in till att delta i en undersökning gällande regionala och lokala myndigheters arbete med genomförandet av [...]

Frukostmöte med Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson

2019-01-22|Kommentarer inaktiverade för Frukostmöte med Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson

Den 10 januari besökte Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson Bryssel och träffade då bland annat Vinnovas nätverk för forsknings- och [...]

Var med och påverka temat för den årliga transnationella ESF-konferensen

2019-01-15|Kommentarer inaktiverade för Var med och påverka temat för den årliga transnationella ESF-konferensen

Europeiska socialfondens (ESF) transnationella plattform anordnar sin årliga konferens den 23–24 maj 2019 i Bryssel. De två dagarna består [...]

Ministerrådets 18-månadersprogram publicerat

2018-12-19|Kommentarer inaktiverade för Ministerrådets 18-månadersprogram publicerat

De tre kommande ordförandeskapen i ministerrådet; Rumänien, Finland och Kroatien, har offentliggjort sitt 18-månadersprogram inför perioden 1 januari 2019 [...]