Forskning och innovation

Inom ramen för forskning och innovation arbetar Central Sweden både med politisk påverkan och projektstöd. Kontoret fokuserar bland annat på att identifiera möjligheter för partnerskap och projekt samt att stödja medlemmarna i arbetet med smart specialisering.

EU har begränsade befogenheter inom området forskning och innovation men området är ändå en central komponent i EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020-strategin. EU har flera initiativ på området som kompletterar medlemsstaternas insatser. Dessa initiativ har sin grund i flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen, vilket är en strategi som ytterst syftar till att bidra till en smart, hållbar och inkluderade tillväxt genom forskning och innovation. Central Sweden arbetar aktivt så att dessa initiativ bidrar till uppfyllandet av medlemsregionernas regionala utvecklingsstrategier.

Inom ramen för detta område stödjer Central Sweden medlemmarna i arbetet med smart specialisering. Smart specialisering är en modern forsknings- och innovationsstrategi som syftar till att varje region, genom samarbete mellan alla intressenter inom regionen, genomför en ärlig utvärdering av regionens styrkor. Smart specialisering är ett begrepp som initierades av kommissionen i Innovationsunionen och framtagandet av en regional innovationsstrategi för smart specialisering var ett förhandskrav för behörighet till struktur- och investeringsfonderna under programperioden 2014-2020.

Inom området forskning och innovation finns flera stora europeiska samarbeten och partnerskap. Partnerskapen organiseras på olika sätt med olika aktörer och inom olika sakfrågor. Alla skapar dock plattformar för erfarenhets- och kunskapsutbyten, kontaktskapande, profilering, påverkansmöjligheter och samarbetsprojekt. Central Sweden ser löpande till så att eventuella möjligheter till deltagande i dessa partnerskap inte går medlemmarna miste.

Ett sådant samarbete är Vanguardinitiativet där Region Dalarna och Region Örebro län är medlemsregioner. Initiativet är ett samarbete mellan 28 europeiska regioner inom avancerad tillverkningsindustri. Samarbetet arbetar både med att utveckla gemensamma projekt inom för regionerna intressanta områden och att påverka europeisk policy på området.

Aktuellt

Förslag om prioriteringar för CEF2 Digital

2020-01-22|Kommentarer inaktiverade för Förslag om prioriteringar för CEF2 Digital

EU-kommissionen har presenterat ett förslag på utformning och implementering av CEF2 Digital-programmets tre första år (2021 – 2023). I [...]

Kommissionen presenterar ny industristrategi

2020-01-15|Kommentarer inaktiverade för Kommissionen presenterar ny industristrategi

I mars 2020 väntas EU-kommissionen lägga fram en ny strategi för EU:s industripolitik. Industrifrågorna är en högt prioriterad fråga [...]

Sök utmärkelsen europeisk entreprenörsregion

2019-12-11|Kommentarer inaktiverade för Sök utmärkelsen europeisk entreprenörsregion

Europeiska regionkommittén utser årligen Europeiska entreprenörsregioner (EER Award) i syfte att uppmärksamma europeiska regioner och kommuner med föredömliga och framtidsinriktade företagarstrategier, [...]

Samverkansmodell från Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle prisades under europeisk ceremoni för företagsfrämjande

2019-12-04|Kommentarer inaktiverade för Samverkansmodell från Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle prisades under europeisk ceremoni för företagsfrämjande

Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävles gemensamma projekt Knowledge Transfer Partnership (KTP) var ett av de projekt som uppmärksammandes [...]

Vanguardinitiativets politiska årsmöte 2019

2019-11-28|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets politiska årsmöte 2019

Under Vanguardinitiativets politiska årsmöte den 21 november deltog regionråd och representanter från nätverkets medlemsregioner för att bland annat fatta [...]

Mälardalsrådet anordnade seminarium om TEN-T

2019-11-28|Kommentarer inaktiverade för Mälardalsrådet anordnade seminarium om TEN-T

Mälardalsrådet anordnade den 21 november ett välbesökt seminarium om prioriteringar inom TEN-T i nästa programperiod. Bland talarna återfanns Magnus [...]

Tydlig koppling mellan ERUF och Digitala Europa

2019-11-28|Kommentarer inaktiverade för Tydlig koppling mellan ERUF och Digitala Europa

I ett nyligen publicerat arbetsdokument om europeiska digitala innovationshubbar (EDIH) inom programmet Digitala Europa presenterar EU-kommissionen ett förslag på [...]

Möjligheter och utmaningar för Östersjöregionens arbete med smart specialisering i nästa programperiod

2019-11-28|Kommentarer inaktiverade för Möjligheter och utmaningar för Östersjöregionens arbete med smart specialisering i nästa programperiod

Det informella Brysselbaserade nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) anordnade den 19 november ett seminarium i Europaparlamentet med fokus på möjligheter och utmaningar för Östersjöregionens arbete med [...]

2019 års upplaga av European Week of Regions and Cities

2019-10-16|Kommentarer inaktiverade för 2019 års upplaga av European Week of Regions and Cities

2019 års upplaga av European Week of Regions and Cities är nu avslutad. Under veckan har förutsättningar för regioner och städer diskuteras, inte minst kopplat till innovation, hållbar utveckling och [...]

Välbesökt frukostseminarium om synergier

2019-10-02|Kommentarer inaktiverade för Välbesökt frukostseminarium om synergier

I samband med de europeiska forsknings- och innovationsdagarna i Bryssel 24 – 26 september anordnande Central Sweden tillsammans med [...]

Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

2019-09-18|Kommentarer inaktiverade för Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

Kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen presenterade den 10 september 2019 sina föreslagna kommissionärer och deras respektive portföljer. En ny miljöpolitik [...]