Forskning och innovation

Inom ramen för forskning och innovation arbetar Central Sweden både med politisk påverkan och projektstöd. Kontoret fokuserar bland annat på att identifiera möjligheter för partnerskap och projekt samt att stödja medlemmarna i arbetet med smart specialisering.

I enlighet med medlemmarnas beställningar, kommer Central Sweden under 2020 inom området forskning och innovation arbeta med EU-bevakning med inriktning på politisk påverkan och projektstöd. Arbetet inom området fokuserar främst kring att följa utvecklingen av, och stödja medlemsregionernas arbete med, smart specialisering. Inom smart specialisering är det främst genom de tematiska S3-plattformarna (S3P) och Vanguardinitiativet som medlemmarnas arbete med politisk påverkan och projektstöd kanaliseras.

Tematiska S3-plattformar (S3P)
Central Swedens medlemmar deltar i följande partnerskap inom S3P:

Central Sweden ska under 2020 delta i samtal, seminarier och konferenser i Bryssel för att hålla medlemsregionerna uppdaterade på utvecklingen av arbetet med smart specialisering med särskilt fokus på de ovan listade partnerskapen inom de tematiska S3-plattformarna.

Vanguardinitiativet
Central Swedens medlemsregioner är alla medlemmar i Vanguardinitiativet. Medlemsregionerna deltar i följande pilotprojekt:

Utöver stödet till medlemsregionerna, och aktörer kopplat till medlemsregionernas, deltagande i arbetet inom pilotprojekten fokuseras Central Swedens arbete med Vanguardinitiativet till följande aktiviteter:

  • Representera medlemsregionerna på sammanträden med Vanguardinitiativets Brysselnätverk
  • Delta i arbetet inom Brysselnätverkets arbetsgrupper, främst i arbetsgruppen för de regionala konferenserna samt arbetsgruppen för policypåverkan
  • Delta på sammanträden med de regionala samverkansgrupperna i respektive medlemsregion (sammankallas av medlemsregionerna)
  • Bistå medlemsregionerna i arbetet med en eventuell regional konferens i Sverige våren 2020.
  • Bistå medlemsregionerna i förberedelser inför det politiska årsmötet och direktörsmötet
  • Bistå medlemsregionerna i arbetet med att föra upp frågor kopplat till arbetet inom Vanguardinitiativet på nationell nivå (främst genom RND FoI-nätverket samt det nationella Vanguardnätverket)
  • Bistå Dalarna i det blivande projektet ”VI Norra Mellansverige” för att genom samverkan öka möjligheten för kluster i Norra Mellansverige att delta i VI:s piloter.

Digital Innovation Hubs (DIH)
Nära kopplat till arbetet med smart specialisering är initiativet digitala innovationsnav, eller Digital Innovation Hubs (DIH) som det heter på engelska. Syftet med DIH är att skapa ett nätverk av testmiljöer och expertis i hela Europa som gör det möjligt att utveckla och testa digitala innovationer. Genom nätverket, och regionala kontaktpunkter, är ambitionen att tillgängliggöra stödet till och utvecklingen av digitala innovationer i hela Europa genom bland annat teknisk expertis och testmiljöer. DIH är ett centralt initiativ i EU-kommissionens förslag om inrättandet av det nya sektorsprogrammet Digitala Europa i nästa programperiod, 2021 – 2027. Central Sweden kommer under 2020 fortsätta följa utvecklingen av DIH och föra en dialog med kontaktpersonerna i medlemsregionerna om möjligheten till europeisk samverkan och finansieringsmöjligheter kopplat till detta initiativ.

Aktuellt

Vinnova lanserar nyhetsbrev om Horisont Europa

2023-02-01|Kommentarer inaktiverade för Vinnova lanserar nyhetsbrev om Horisont Europa

Aktuella utlysningar, möjligheter och event med koppling till Horisont Europa kommer publiceras månadsvis i Vinnovas nyhetsbrev om Horisont Europa. [...]

Frågor att ha ögonen på 2023

2023-01-31|Kommentarer inaktiverade för Frågor att ha ögonen på 2023

Reform av EU:s energimarknad, skärpta klimatlagar, EU:s framtida budget och hot om handelskrig - detta är några av frågorna [...]

Följ det svenska EU-ordförandeskapet

2023-01-04|Kommentarer inaktiverade för Följ det svenska EU-ordförandeskapet

Över 2000 möten kommer det svenska ordförandeskapet stå värd för under det halvår Sverige är ordförande för EU:s ministerråd. [...]

Utlysning – Regionala knutpunkter för innovation

2023-01-04|Kommentarer inaktiverade för Utlysning – Regionala knutpunkter för innovation

Interregionala samarbeten, främjande av regionala innovationsekosystem och insatser som kan stärka prioriterade tekniker och innovationer ska stöttas via utlysningen [...]

Följ Europaforum här

2022-12-07|Kommentarer inaktiverade för Följ Europaforum här

Hur väl fungerar elmarknaderna? Vad är utmaningarna i energiförsörjningen och hur påverkar energikrisen EU:s klimatambitioner? Hur har Skottland och [...]