Forskning och innovation 2018-09-07T10:29:20+01:00

Forskning och innovation

Inom ramen för forskning och innovation arbetar Central Sweden både med politisk påverkan och projektstöd. Kontoret fokuserar bland annat på att identifiera möjligheter för partnerskap och projekt samt att stödja medlemmarna i arbetet med smart specialisering.

EU har begränsade befogenheter inom området forskning och innovation men området är ändå en central komponent i EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020-strategin. EU har flera initiativ på området som kompletterar medlemsstaternas insatser. Dessa initiativ har sin grund i flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen, vilket är en strategi som ytterst syftar till att bidra till en smart, hållbar och inkluderade tillväxt genom forskning och innovation. Central Sweden arbetar aktivt så att dessa initiativ bidrar till uppfyllandet av medlemsregionernas regionala utvecklingsstrategier.

Inom ramen för detta område stödjer Central Sweden medlemmarna i arbetet med smart specialisering. Smart specialisering är en modern forsknings- och innovationsstrategi som syftar till att varje region, genom samarbete mellan alla intressenter inom regionen, genomför en ärlig utvärdering av regionens styrkor. Smart specialisering är ett begrepp som initierades av kommissionen i Innovationsunionen och framtagandet av en regional innovationsstrategi för smart specialisering var ett förhandskrav för behörighet till struktur- och investeringsfonderna under programperioden 2014-2020.

Inom området forskning och innovation finns flera stora europeiska samarbeten och partnerskap. Partnerskapen organiseras på olika sätt med olika aktörer och inom olika sakfrågor. Alla skapar dock plattformar för erfarenhets- och kunskapsutbyten, kontaktskapande, profilering, påverkansmöjligheter och samarbetsprojekt. Central Sweden ser löpande till så att eventuella möjligheter till deltagande i dessa partnerskap inte går medlemmarna miste.

Ett sådant samarbete är Vanguardinitiativet där Region Dalarna och Region Örebro län är medlemsregioner. Initiativet är ett samarbete mellan 28 europeiska regioner inom avancerad tillverkningsindustri. Samarbetet arbetar både med att utveckla gemensamma projekt inom för regionerna intressanta områden och att påverka europeisk policy på området.

Aktuellt

Europaforum 2019 om smart specialisering i Gävle den 22 november

2019-11-11|Kommentarer inaktiverade för Europaforum 2019 om smart specialisering i Gävle den 22 november

Den 22 november arrangerar Central Sweden tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro län och Region [...]

Hallsberg och Degerfors får EU-bidrag för offentligt Wi-Fi

2019-11-07|Kommentarer inaktiverade för Hallsberg och Degerfors får EU-bidrag för offentligt Wi-Fi

Genom EU-initiativet WiFi4EU kommer kommunerna Hallsberg och Degerfors att erhålla 15 000 euro var för att bygga ut möjligheterna [...]

Studie om genomförandet av smart specialisering i Sverige

2019-11-06|Kommentarer inaktiverade för Studie om genomförandet av smart specialisering i Sverige

I en rapport om genomförandet av smart specialisering i Sverige, framtagen på uppdrag av EU-kommissionens generaldirektorat för stads- och [...]

Rekommendationer om nya europeiska strategiska värdekedjor

2019-11-06|Kommentarer inaktiverade för Rekommendationer om nya europeiska strategiska värdekedjor

Den 5 november publicerade kommissionen rekommendationer för prioriteringar inom de europeiska strategiska värdekedjorna. Bakgrunden till rekommendationerna är det meddelandet [...]

ERRIN: Ett platsbaserat förhållningssätt ger ökat genomslag för projekt finansierade av Horisont Europa

2019-10-23|Kommentarer inaktiverade för ERRIN: Ett platsbaserat förhållningssätt ger ökat genomslag för projekt finansierade av Horisont Europa

I ett positionspapper kopplat till den strategiska planeringsprocessen för Horisont Europa lyfter nätverket ERRIN vikten av de regionala och [...]

2019 års upplaga av European Week of Regions and Cities

2019-10-16|Kommentarer inaktiverade för 2019 års upplaga av European Week of Regions and Cities

2019 års upplaga av European Week of Regions and Cities är nu avslutad. Under veckan har förutsättningar för regioner och städer diskuteras, inte minst kopplat till innovation, hållbar utveckling och [...]

Europaparlamentet har formerat sig för den nya mandatperioden

2019-10-09|Kommentarer inaktiverade för Europaparlamentet har formerat sig för den nya mandatperioden

Europaparlamentets nya ledamöter har nu påbörjat sitt arbete i sina respektive utskott för att forma EU-politiken under mandatperioden 2019–2024. [...]

Anmälan öppen till EU Raw Materials Week

2019-10-04|Kommentarer inaktiverade för Anmälan öppen till EU Raw Materials Week

18–22 november anordnas EU Raw Materials Week i Bryssel. Under veckan står förutsättningar och nyheter i den europeiska råmaterialssektorn [...]

Välbesökt frukostseminarium om synergier

2019-10-02|Kommentarer inaktiverade för Välbesökt frukostseminarium om synergier

I samband med de europeiska forsknings- och innovationsdagarna i Bryssel 24 – 26 september anordnande Central Sweden tillsammans med [...]

Save-the-date: Smart Regions 3.0

2019-10-02|Kommentarer inaktiverade för Save-the-date: Smart Regions 3.0

Den 14 – 15 november anordnas konferensen Smart regions 3.0 i Bryssel. Temat för konferensen är regioners kapacitet att [...]

Moradelegation i Bryssel för att diskutera Mora flygplats

2019-09-18|Kommentarer inaktiverade för Moradelegation i Bryssel för att diskutera Mora flygplats

Mora kommuns kommunalråd Anna Hed, oppositionsråd Lennart Sohlberg, AB Dalaflygets VD Anders Mjöberg samt en representant för näringslivet i [...]

Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

2019-09-18|Kommentarer inaktiverade för Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

Kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen presenterade den 10 september 2019 sina föreslagna kommissionärer och deras respektive portföljer. En ny miljöpolitik [...]

Norra Mellansveriges levande laboratorium uppmärksammat i Panorama

2019-09-11|Kommentarer inaktiverade för Norra Mellansveriges levande laboratorium uppmärksammat i Panorama

Norra Mellansverige, där Dalarna och Gävleborg ingår, uppmärksammas i det senaste numret av Panorama, EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och [...]

Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

2019-09-11|Kommentarer inaktiverade för Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

Den 10 september höll EU-kommissionens tillträdande ordförande en presskonferens där det tillkännagavs vilka portföljer de nominerade kommissionärerna föreslås ansvara [...]

Politiska riktlinjer för EU-kommissionens tillträdande ordförande

2019-09-10|Kommentarer inaktiverade för Politiska riktlinjer för EU-kommissionens tillträdande ordförande

Den tillträdande kommissionsordföranden Ursula von der Leyen presenterade i juli 2019 ett förslag om politiska riktlinjer för nästa europeiska [...]

Ny rapport om missions

2019-09-09|Kommentarer inaktiverade för Ny rapport om missions

En nyhet i det kommande ramprogrammet för forskning och innovation Horisont Europa (2021 – 2027) är så kallade missions. En mission avser uppnå ett djärvt, [...]

Vi på Central Sweden önskar alla en avkopplande och fin sommar!

2019-07-19|Kommentarer inaktiverade för Vi på Central Sweden önskar alla en avkopplande och fin sommar!

Central Sweden har sommarstängt från den 22 juli fram till 15 augusti. Sedan startar vi hösten med arbete från [...]

Finland tar över ordförandeklubban i Ministerrådet

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för Finland tar över ordförandeklubban i Ministerrådet

Den 1 juli 2019 tog Finland över ordförandeskapet i Ministerrådet efter Rumänien och kommer inneha ordförandeskapet fram till årsskiftet. [...]

EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

Den 20 juni antogs EU:s nya strategiska agenda för perioden 2019–2024 av Europeiska rådet som består av medlemsländernas stats-och [...]

Ledare för EU:s toppjobb klara och rådet har utsett sin kandidat till ordförande för EU-kommissionen

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för Ledare för EU:s toppjobb klara och rådet har utsett sin kandidat till ordförande för EU-kommissionen

Efter långa förhandlingar kom rådet under senaste toppmötet i Bryssel överens om vilka som medlemsländerna utser till toppjobben i [...]

Samrådet kring den strategiska planeringen för Horisont Europa öppnat

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för Samrådet kring den strategiska planeringen för Horisont Europa öppnat

EU-kommissionen har lanserat ett samråd kring den strategiska planeringen för Horisont Europa. Samrådet stänger den 8 september 2019. Även [...]

Nu har anmälan till europeiska veckan för städer och regioner 2019 öppnats!

2019-07-09|Kommentarer inaktiverade för Nu har anmälan till europeiska veckan för städer och regioner 2019 öppnats!

Ta del av mer än 150 seminarium under fyra dagar i Bryssel. Nu har anmälan till den europeiska veckan [...]

EU-kommisionär Cretu lämnar men förhandlingarna om sammanhållningspolitiken fortsätter

2019-07-05|Kommentarer inaktiverade för EU-kommisionär Cretu lämnar men förhandlingarna om sammanhållningspolitiken fortsätter

Slutet på juni och början på juli har varit en händelserik period i EU, ur många aspekter. Central Sweden [...]

Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

2019-06-19|Kommentarer inaktiverade för Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

Under Vanguardinitiativets årliga direktörsmöte, som samlar direktörer med ansvar för forskning och innovation från Vanguardinitiativets drygt 30 medlemsregioner, valdes [...]

Region Örebro län prisad för arbetet med social ekonomi

2019-06-19|Kommentarer inaktiverade för Region Örebro län prisad för arbetet med social ekonomi

Region Örebro län mottog bronsutmärkelse för arbetet kopplat till handlingsplanen för civilsamhälle och social ekonomi under REVES Excellence Award [...]