Forskning och innovation

Inom ramen för forskning och innovation arbetar Central Sweden både med politisk påverkan och projektstöd. Kontoret fokuserar bland annat på att identifiera möjligheter för partnerskap och projekt samt att stödja medlemmarna i arbetet med smart specialisering.

EU har begränsade befogenheter inom området forskning och innovation men området är ändå en central komponent i EU:s strategi för tillväxt och sysselsättning, Europa 2020-strategin. EU har flera initiativ på området som kompletterar medlemsstaternas insatser. Dessa initiativ har sin grund i flaggskeppsinitiativet Innovationsunionen, vilket är en strategi som ytterst syftar till att bidra till en smart, hållbar och inkluderade tillväxt genom forskning och innovation. Central Sweden arbetar aktivt så att dessa initiativ bidrar till uppfyllandet av medlemsregionernas regionala utvecklingsstrategier.

Inom ramen för detta område stödjer Central Sweden medlemmarna i arbetet med smart specialisering. Smart specialisering är en modern forsknings- och innovationsstrategi som syftar till att varje region, genom samarbete mellan alla intressenter inom regionen, genomför en ärlig utvärdering av regionens styrkor. Smart specialisering är ett begrepp som initierades av kommissionen i Innovationsunionen och framtagandet av en regional innovationsstrategi för smart specialisering var ett förhandskrav för behörighet till struktur- och investeringsfonderna under programperioden 2014-2020.

Inom området forskning och innovation finns flera stora europeiska samarbeten och partnerskap. Partnerskapen organiseras på olika sätt med olika aktörer och inom olika sakfrågor. Alla skapar dock plattformar för erfarenhets- och kunskapsutbyten, kontaktskapande, profilering, påverkansmöjligheter och samarbetsprojekt. Central Sweden ser löpande till så att eventuella möjligheter till deltagande i dessa partnerskap inte går medlemmarna miste.

Ett sådant samarbete är Vanguardinitiativet där Region Dalarna och Region Örebro län är medlemsregioner. Initiativet är ett samarbete mellan 28 europeiska regioner inom avancerad tillverkningsindustri. Samarbetet arbetar både med att utveckla gemensamma projekt inom för regionerna intressanta områden och att påverka europeisk policy på området.

Kontakt


Johanna Bond

Policy Advisor

Kontakt i regionerna

Eva Lundin
Innovationsstrateg
Tfn: 076-696 46 17
E-post: eva.lundin@regiondalarna.se


Carina Löfgren
Strateg regional utveckling
Tfn: 026-65 02 36
E-post: carina.lofgren@regiongavleborg.se


Mikael Jorstig
Utvecklingsledare
Tfn: 019-602 63 48
E-post: mikael.jorstig@regionorebrolan.se

Läs mer

EU-kommissionens plattform om smart specialisering

EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation

ERRIN

Innovationsunionen

Vanguardinitiativet

Aktuellt

Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

2020-03-10|Kommentarer inaktiverade för Nominera ditt projekt till REGIOSTARS!

Varje år uppmärksammar EU-kommissionen projekt, finansierade av struktur- och investeringsfonderna, som uppvisar förträfflighet och skapat nya tillvägagångsätt för regional [...]

Vanguardinitiativet uppmanar till en tydlig regional dimension i den nya europeiska industristrategin

2020-03-05|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativet uppmanar till en tydlig regional dimension i den nya europeiska industristrategin

Stärkt flernivåstyre, interregionalt samarbete, smart specialisering, och en ambitiös klusterstrategi är exempel på prioriteringar som nätverket Vanguardinitiativet anser att [...]

Örebro län och Dalarna representerade på europeisk konferens om innovationsekosystem kopplat till sociala innovationer

2020-02-25|Kommentarer inaktiverade för Örebro län och Dalarna representerade på europeisk konferens om innovationsekosystem kopplat till sociala innovationer

I början februari deltog representanter från Region Örebro län och Region Dalarna på en europeisk konferens om innovationsekosystem kopplat [...]

Förslag om prioriteringar för CEF2 Digital

2020-01-22|Kommentarer inaktiverade för Förslag om prioriteringar för CEF2 Digital

EU-kommissionen har presenterat ett förslag på utformning och implementering av CEF2 Digital-programmets tre första år (2021 – 2023). I [...]

Sök utmärkelsen europeisk entreprenörsregion

2019-12-11|Kommentarer inaktiverade för Sök utmärkelsen europeisk entreprenörsregion

Europeiska regionkommittén utser årligen Europeiska entreprenörsregioner (EER Award) i syfte att uppmärksamma europeiska regioner och kommuner med föredömliga och framtidsinriktade företagarstrategier, [...]

Samverkansmodell från Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle prisades under europeisk ceremoni för företagsfrämjande

2019-12-04|Kommentarer inaktiverade för Samverkansmodell från Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle prisades under europeisk ceremoni för företagsfrämjande

Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävles gemensamma projekt Knowledge Transfer Partnership (KTP) var ett av de projekt som uppmärksammandes [...]