Projektmöjligheter

Särskilt intressanta områden för projektstöd inom området energi, klimat och ett hållbart samhälle, är förutom cirkulär ekonomi och bioekonomi, energieffektivisering, förnybara drivmedel och utsläppsnåla transporter samt solenergi.

Inom projektstöd bevakar Central Sweden EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, samt EU:s program för miljö-och klimatpolitik, LIFE, vilka ingår i den nuvarande programperioden 2014 – 2020.

Kontoret bevakar även utformningen av EU:s nya forsknings-och innovationsprogram Horisont Europa och programmets pelare globala utmaningar där klustret klimat, energi och mobilitet ingår. Den kommande programperioden omfattar även ett utökat EU-program för miljö-och klimatpolitik, som även i fortsättningen kommer heta LIFE. Nya LIFE syftar till att samordna insatserna på miljö- och klimatområdet för att hantera de gemensamma utmaningarna på ett mer effektivt sätt och bidra till att uppfylla den gröna givens mål om ett klimatneutralt Europa 2050, åtaganden enligt Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling. Programmet föreslås två delprogram, om miljö- respektive klimatpolitik.

Projektmöjligheter

EUvsVirus – Matchaton

2020-05-19|Kommentarer inaktiverade för EUvsVirus – Matchaton

Hackatonet EUvsVirus resulterade i 120 vinnande innovativa projekt för lösningar på utmaningar under Coronakrisen. Nästa fas i initiativet är [...]

Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

2019-06-19|Kommentarer inaktiverade för Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

Under Vanguardinitiativets årliga direktörsmöte, som samlar direktörer med ansvar för forskning och innovation från Vanguardinitiativets drygt 30 medlemsregioner, valdes [...]

LIFE – nya utlysningar 2019

2019-04-17|Kommentarer inaktiverade för LIFE – nya utlysningar 2019

EU:s finansieringsinstrument för miljö och klimatåtgärder, LIFE, har öppnat för nya utlysningar under 2019. Det kommer det finnas 400 [...]

Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

2019-01-30|Kommentarer inaktiverade för Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

Den 23 januari arrangerades ett kick-off möte för ett nytt partnerskap inom de tematiska smart specialiseringsplattformarna (S3P) inom området [...]

Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

2018-11-28|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

Den 21 november samlades Vanguardinitiativets medlemmar och politiska representanter i Bryssel för Vanguards politiska årsmöte. Under årsmötet välkomnades Region [...]

Save the Date: EU Green Week 2019

2018-11-15|Kommentarer inaktiverade för Save the Date: EU Green Week 2019

Den 13-17 maj 2019 anordnar EU-kommissionen nästa upplaga av EU Green Week för att uppmärksamma policy- och lagstiftningsarbetet med [...]

Life-programmet: Nytt ambitiöst investeringspaket skapar projektmöjligheter för EU:s medlemsstater inom områdena för miljö, natur och klimat

2018-11-13|Kommentarer inaktiverade för Life-programmet: Nytt ambitiöst investeringspaket skapar projektmöjligheter för EU:s medlemsstater inom områdena för miljö, natur och klimat

Den 25 oktober godkände EU-kommissionen ett investeringspaket på 243 miljoner euro till Life-programmet för projekt inom miljö, natur och [...]

Två nya utlysningar inom Interreg Baltic Sea Region

2018-10-10|Kommentarer inaktiverade för Två nya utlysningar inom Interreg Baltic Sea Region

Två utlysningar finns nu öppna i en ansökningsomgång inom Interreg-programmet Baltic Sea Region. Utlysningarna gäller så kallade förlängningsfaser i redan befintliga [...]