Projektmöjligheter 2019-09-04T14:43:02+02:00

Projektmöjligheter

Inom området bevakar Central Sweden två sektorsprogram: Delprogrammet för den samhälleliga utmaningen för säker, ren och effektiv energi inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020 samt EU:s program för miljö- och klimatpolitik, Life.

Forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020
Målet med Horisont 2020 är att omvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster. Det ska i sin tur leda till nya jobb och skapa tillväxt i hela unionen. Programmet syftar även till att underlätta för samarbete mellan den offentliga och privata sektorn för att tillsammans leverera innovationer. Utlysningarna inom Horisont 2020 är utmaningsdrivna och fokus ligger på att stötta projekt som kan leverera verkliga resultat.

Energiutmaningen i Horisont 2020 ska bidra till att övervinna gemensamma europeiska utmaningar på området, såsom ökande energibehov, säker tillgång på energi samt klimatförändringar. Tanken är att programmet ska underlätta övergången till ett europeiskt säkert, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem, genom att främja innovativa lösningar och ny teknik.

Life – EU:s program för miljö- och klimatpolitik
Life syftar till att samordna insatserna på miljö- och klimatområdet. Detta för att hantera de gemensamma utmaningarna på ett mer effektivt sätt. Life ska främja implementeringen och integrationen av miljö- och klimatmål i övriga politikområden samt bidra till att uppfylla de relaterade målen i Europa 2020-strategin. Programmet har två delprogram, Miljö samt Klimatpolitik.

Projektmöjligheter

Erasmus+: Utlysning för projektförslag kopplat till spetskompetens inom yrkesutbildning

2019-10-21|Kommentarer inaktiverade för Erasmus+: Utlysning för projektförslag kopplat till spetskompetens inom yrkesutbildning

Erasmus+, programmet för utbildning, ungdomar och idrott utlyser en ansökningsomgång för projektförslag för skapandet av transnationella kompetenscentrum för spetskompetens [...]

Gävle hamn tilldelas EU-medel för ny elektrifierad järnväg

2019-10-02|Kommentarer inaktiverade för Gävle hamn tilldelas EU-medel för ny elektrifierad järnväg

Gävle hamn tilldelas 5,6 miljoner euro från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) för att bland annat elektrifiera järnvägen [...]

Var med och påverka utformningen av partnerskapen inom Horisont Europa!

2019-09-25|Kommentarer inaktiverade för Var med och påverka utformningen av partnerskapen inom Horisont Europa!

EU-kommissionen efterfrågar synpunkter på tolv föreslagna forsknings- och innovationspartnerskap inom Horisont Europa, EU:s nästa ramprogram för Forskning och innovation. [...]

Matchmaking-event för projektidéer inom Erasmus+ i Bryssel

2019-09-18|Kommentarer inaktiverade för Matchmaking-event för projektidéer inom Erasmus+ i Bryssel

Den 8 oktober anordnas i Bryssel ett matchmaking-event för projektidéer inom EU:s sektorsprogram för utbildning, ungdom och sport Erasmus+ [...]

EU-kommisionär Cretu lämnar men förhandlingarna om sammanhållningspolitiken fortsätter

2019-07-05|Kommentarer inaktiverade för EU-kommisionär Cretu lämnar men förhandlingarna om sammanhållningspolitiken fortsätter

Slutet på juni och början på juli har varit en händelserik period i EU, ur många aspekter. Central Sweden [...]

Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

2019-06-19|Kommentarer inaktiverade för Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

Under Vanguardinitiativets årliga direktörsmöte, som samlar direktörer med ansvar för forskning och innovation från Vanguardinitiativets drygt 30 medlemsregioner, valdes [...]

Anmälan till de europeiska forsknings- och innovationsdagarna öppen!

2019-06-12|Kommentarer inaktiverade för Anmälan till de europeiska forsknings- och innovationsdagarna öppen!

Den 24 – 26 september anordnas de europeiska forsknings- och innovationsdagarna i Bryssel. Syftet med eventet är att föra [...]

SveRegs bevakning av forsknings- och innovationsfrågor uppmärksammat på SKL:s webbsändning På gång inom EU

2019-06-12|Kommentarer inaktiverade för SveRegs bevakning av forsknings- och innovationsfrågor uppmärksammat på SKL:s webbsändning På gång inom EU

Under den fjärde, och sista, webbsändningen från SKL på temat ”På gång inom EU” deltog representanter från de Svenska [...]

Solenergi i fokus när Ylva Gullberg från Region Örebro Län var på korttidstjänstgöring i Bryssel

2019-06-12|Kommentarer inaktiverade för Solenergi i fokus när Ylva Gullberg från Region Örebro Län var på korttidstjänstgöring i Bryssel

Första veckan i juni genomförde Ylva Gullberg, utvecklingsledare för energifrågor från Region Örebro Län, en korttidstjänstgöring på Central Swedens [...]

LIFE – nya utlysningar 2019

2019-04-17|Kommentarer inaktiverade för LIFE – nya utlysningar 2019

EU:s finansieringsinstrument för miljö och klimatåtgärder, LIFE, har öppnat för nya utlysningar under 2019. Det kommer det finnas 400 [...]

Rapport: nya förutsättningar för regional utveckling

2019-02-27|Kommentarer inaktiverade för Rapport: nya förutsättningar för regional utveckling

I en rapport sammanställd av forsknings- och innovationsnätverket för de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel presenteras ett antal [...]

Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

2019-01-30|Kommentarer inaktiverade för Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

Den 23 januari arrangerades ett kick-off möte för ett nytt partnerskap inom de tematiska smart specialiseringsplattformarna (S3P) inom området [...]

Ny lagstiftning för förnyelsebar energi, energieffektivisering och styrningen av Energiunionen

2019-01-09|Kommentarer inaktiverade för Ny lagstiftning för förnyelsebar energi, energieffektivisering och styrningen av Energiunionen

Den 24 december 2018 trädde EU:s nya lagstiftning för förnyelsebar energi, energieffektivisering samt styrningen av Energiunionen i kraft. I [...]

Webbsänd informationsdag om 2019 års CEF-utlysning för transport

2019-01-09|Kommentarer inaktiverade för Webbsänd informationsdag om 2019 års CEF-utlysning för transport

Den 17 januari 2019 anordnas en webbsänd informationsdag gällande CEF:s projektutlysning för transport 2019. Registrera dig för att ta [...]

Vad blir prioriteringarna för smart specialisering efter 2020?

2018-12-12|Kommentarer inaktiverade för Vad blir prioriteringarna för smart specialisering efter 2020?

Den 27 – 28 november 2018 anordnade EU-kommissionen en stor konferens för samtliga partnerskap inom de tre tematiska S3-plattformarna [...]

Fokus på flaskhalsar och bullerbekämpning i CEF Transport 2019

2018-12-12|Kommentarer inaktiverade för Fokus på flaskhalsar och bullerbekämpning i CEF Transport 2019

EU-kommissionen har publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Ansökan är öppen från och med den 8 januari 2019 till [...]

Registrering till EU Industry Day 2019 är nu öppen

2018-12-05|Kommentarer inaktiverade för Registrering till EU Industry Day 2019 är nu öppen

Den tredje upplagan av EU-kommissionens konferens EU Industry Day kommer att hållas den 5–6 februari 2019 och har nu [...]

EU-kommissionens långsiktiga klimatstrategi för 2050: ”En ren planet för alla”

2018-11-28|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionens långsiktiga klimatstrategi för 2050: ”En ren planet för alla”

Den 28 november presenterade EU-kommissionen sin långsiktiga klimatstrategi för 2050: ”En ren planet för alla”. Klimatstrategin är tänkt att [...]

Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

2018-11-28|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

Den 21 november samlades Vanguardinitiativets medlemmar och politiska representanter i Bryssel för Vanguards politiska årsmöte. Under årsmötet välkomnades Region [...]

Save the Date: EU Green Week 2019

2018-11-15|Kommentarer inaktiverade för Save the Date: EU Green Week 2019

Den 13-17 maj 2019 anordnar EU-kommissionen nästa upplaga av EU Green Week för att uppmärksamma policy- och lagstiftningsarbetet med [...]

Välbesökt Europaforum med fokus på ökat europeiskt samarbete för att stärka företag i Bergslagen

2018-11-14|Kommentarer inaktiverade för Välbesökt Europaforum med fokus på ökat europeiskt samarbete för att stärka företag i Bergslagen

Den 6 november arrangerade Central Sweden tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro län och Region [...]

Life-programmet: Nytt ambitiöst investeringspaket skapar projektmöjligheter för EU:s medlemsstater inom områdena för miljö, natur och klimat

2018-11-13|Kommentarer inaktiverade för Life-programmet: Nytt ambitiöst investeringspaket skapar projektmöjligheter för EU:s medlemsstater inom områdena för miljö, natur och klimat

Den 25 oktober godkände EU-kommissionen ett investeringspaket på 243 miljoner euro till Life-programmet för projekt inom miljö, natur och [...]

Vanguardinitiativet: Pilotprojektet för bioekonomi bjuder in till årsmöte i Bryssel

2018-10-24|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativet: Pilotprojektet för bioekonomi bjuder in till årsmöte i Bryssel

2018 års viktigaste event för Vanguards medlemmar i pilotprojektet för bioekonomi äger rum i Bryssel, Belgien den 13 november. [...]

Stöd till europeiska innovationsekosystem i Horisont Europa

2018-10-18|Kommentarer inaktiverade för Stöd till europeiska innovationsekosystem i Horisont Europa

I kommissionens förslag om Horisont Europa i nästa programperiod 2021 – 2027 återfinns det nya instrumentet Europeiska innovationsekosystem (EIE). Enligt kommissionens [...]

Gränsöverskridande järnvägstransporter i fokus på nordisk konferens

2018-10-17|Kommentarer inaktiverade för Gränsöverskridande järnvägstransporter i fokus på nordisk konferens

Central Sweden deltog den 16 oktober på en konferens om gränsöverskridande järnvägstransporter i den nordiska regionen. Konferensen hölls i [...]

Vanguardinitiativets 3DP-pilotprojekt bjuder in till event om utveckling av pilotens demonstrationsprojekt

2018-10-10|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets 3DP-pilotprojekt bjuder in till event om utveckling av pilotens demonstrationsprojekt

Den 14 december bjuder Vanguardinitiativets 3DP-pilot in till ett så kallat plenarmöte i Bryssel.  Mötet syftar till att bidra [...]

Två nya utlysningar inom Interreg Baltic Sea Region

2018-10-10|Kommentarer inaktiverade för Två nya utlysningar inom Interreg Baltic Sea Region

Två utlysningar finns nu öppna i en ansökningsomgång inom Interreg-programmet Baltic Sea Region. Utlysningarna gäller så kallade förlängningsfaser i redan befintliga [...]

Fler utlysningar inom Horisont 2020 med fokus på energi

2018-09-18|Kommentarer inaktiverade för Fler utlysningar inom Horisont 2020 med fokus på energi

Ett webbsänt seminarium med utlysningar inom Horisont 2020, med fokus på energi, presenterades den 13 september på EU-kommissionens hemsida. [...]

Ökat fokus på interregional samverkan och smart specialisering i förslaget om ERUF

2018-07-06|Kommentarer inaktiverade för Ökat fokus på interregional samverkan och smart specialisering i förslaget om ERUF

EU-kommissionens förslag om Den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) efter år 2020 innehåller ett fortsatt och fördjupat fokus på smart [...]

Satsning på transport, energi och digitalisering i nya CEF

2018-07-04|Kommentarer inaktiverade för Satsning på transport, energi och digitalisering i nya CEF

Som Central Sweden tidigare rapporterat om lade EU-kommissionen den 6 juni fram sitt förslag till förordning för Fonden för [...]

Förslag om budgetökning med 60 procent för Life-programmet

2018-06-25|Kommentarer inaktiverade för Förslag om budgetökning med 60 procent för Life-programmet

Life-programmet behåller sitt namn i nästa programperiod och erfarenheter och resultat från mer än 4500 projekt ligger till grund [...]

Fokus på gränsöverskridande investeringar i förslaget om Interreg

2018-06-12|Kommentarer inaktiverade för Fokus på gränsöverskridande investeringar i förslaget om Interreg

Trots ett föreslaget minskat anslag till den totala budgeten för Interreg föreslår EU-kommissionen införandet av två nya Interreg-program i [...]

Stort fokus på globala utmaningar och konkurrenskraft i Horizon Europe

2018-06-12|Kommentarer inaktiverade för Stort fokus på globala utmaningar och konkurrenskraft i Horizon Europe

EU-kommissionen lyfter fram industrins avgörande roll i att möta de globala utmaningarna och föreslår stora satsningar på teknologisk och [...]

Konferens om framtidens jordbruk och livsmedel

2018-05-09|Kommentarer inaktiverade för Konferens om framtidens jordbruk och livsmedel

Mellan den 11 och 13 juni 2018 bjuder det regionala nätverket European Regions for Innovation in Agriculture, Food & [...]

Interreg Europa anordnar Q&A-sessioner kring fjärde utlysningen

2018-05-09|Kommentarer inaktiverade för Interreg Europa anordnar Q&A-sessioner kring fjärde utlysningen

Interreg Europa anordnar i samband med den fjärde ansökningsomgången flera Q&A webbseminarium i syfte att besvara sökandes frågor. Frågor [...]

Partnersök – samarbeten inom smart specialisering med regioner i Latinamerika

2018-04-18|Kommentarer inaktiverade för Partnersök – samarbeten inom smart specialisering med regioner i Latinamerika

EU-programmet IUC-LAC söker partners till samarbetsprojekt mellan europeiska och latinamerikanska regioner avseende deras smarta specialiseringsstrategier. Deltagande regioner får experthjälp [...]

Först till kvarn – Registrering till Interreg Europas samarbetsforum 22 mars nu öppen

2018-02-09|Kommentarer inaktiverade för Först till kvarn – Registrering till Interreg Europas samarbetsforum 22 mars nu öppen

Registrering till samarbetsforumet Europe, let’s cooperate den 22 mars 2018 har öppnat. Under forumet närvarar representanter från Interreg Europa [...]

Energimyndigheten erbjuder planeringsbidrag för ansökningar till energirelaterade EU-program

2017-12-12|Kommentarer inaktiverade för Energimyndigheten erbjuder planeringsbidrag för ansökningar till energirelaterade EU-program

Energimyndigheten har öppnat för löpande mottagning av ansökningar om planeringsbidrag för ansökningar till EU-program. Alla aktörer som är behöriga att ansöka [...]

Horisont 2020 – Webbinarium om utlysningar inom innovationsupphandling

2017-11-30|Kommentarer inaktiverade för Horisont 2020 – Webbinarium om utlysningar inom innovationsupphandling

EU-kommissionen kommer, den 8:e december, att anordna ett webbinarium för att öka offentlig sektors medvetenhet kring tillgängliga utlysningar rörande innovationsupphandling [...]

Möjligheter till samarbeten inom effektiv och hållbar tillverkning inom Vanguardinitiativet

2017-11-15|Kommentarer inaktiverade för Möjligheter till samarbeten inom effektiv och hållbar tillverkning inom Vanguardinitiativet

Genom att anordna evenemang i Milano hoppas två demonstrationsprojekt inom Vanguardinitiativet att kunna utveckla sina respektive samarbeten inom effektiv och [...]

Arbetsprogrammet för Horisont 2020 presenterat

2017-11-07|Kommentarer inaktiverade för Arbetsprogrammet för Horisont 2020 presenterat

Kommissionen har nu publicerat arbetsprogrammet för de sista tre åren av det innevarande ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020. [...]

Gröna kemikalier i fokus under matchmaking-event

2017-09-20|Kommentarer inaktiverade för Gröna kemikalier i fokus under matchmaking-event

Watify, ett initiativ vars syfte är att främja användandet av ny teknologi inom europeisk industri, arrangerar i oktober en sammankomst [...]

Horisont 2020 – informationsdag och brokerage-event i november

2017-05-31|Kommentarer inaktiverade för Horisont 2020 – informationsdag och brokerage-event i november

I november anordnas en informationsdag och ett brokerage-event kring arbetsprogrammet inom ramen för Horisont 2020 för perioden 2018-2020. Eventet riktar [...]

Ansökningsomgång – Horisont 2020: säker, ren och effektiv energi

2017-05-15|Kommentarer inaktiverade för Ansökningsomgång – Horisont 2020: säker, ren och effektiv energi

En ansökningsomgång är nu öppen inom ramen för EU:s program för forskning och innovation, Horisont 2020. Med en budget på [...]