Projektmöjligheter

Särskilt intressanta områden för projektstöd inom området energi, klimat och ett hållbart samhälle, är förutom cirkulär ekonomi och bioekonomi, energieffektivisering, förnybara drivmedel och utsläppsnåla transporter samt solenergi.

Inom projektstöd bevakar Central Sweden EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020, samt EU:s program för miljö-och klimatpolitik, LIFE, vilka ingår i den nuvarande programperioden 2014 – 2020.

Kontoret bevakar även utformningen av EU:s nya forsknings-och innovationsprogram Horisont Europa och programmets pelare globala utmaningar där klustret klimat, energi och mobilitet ingår. Den kommande programperioden omfattar även ett utökat EU-program för miljö-och klimatpolitik, som även i fortsättningen kommer heta LIFE. Nya LIFE syftar till att samordna insatserna på miljö- och klimatområdet för att hantera de gemensamma utmaningarna på ett mer effektivt sätt och bidra till att uppfylla den gröna givens mål om ett klimatneutralt Europa 2050, åtaganden enligt Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling. Programmet föreslås två delprogram, om miljö- respektive klimatpolitik.

Projektmöjligheter

EU-kommissionen presenterar historiskt klimatpaket

2021-07-16|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen presenterar historiskt klimatpaket

Förslag om att vägtransporter och byggnader ska omfattas av handeln med utsläppsrätter, införandet av koldioxidtullar, omfattande utbyggnad av infrastrukturen [...]

Fördubblad budget och nya utlysningar i Erasmus+

2021-03-31|Kommentarer inaktiverade för Fördubblad budget och nya utlysningar i Erasmus+

Den 25 mars presenterades det första årliga arbetsprogrammet för EU:s utbildningsprogram Erasmus+. Arbetsprogrammet slår fast att de första utlysningarna [...]

Nya pilotprojekt inom hälsa och AI

2021-02-17|Kommentarer inaktiverade för Nya pilotprojekt inom hälsa och AI

Under 2021 startar Vanguardinitiativet två nya pilotprojekt, ett inom smart hälsa samt ett inom artificiell intelligens (AI). Region Dalarna, [...]