Projektmöjligheter

Inom området bevakar Central Sweden två sektorsprogram: Delprogrammet för den samhälleliga utmaningen för säker, ren och effektiv energi inom EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020 samt EU:s program för miljö- och klimatpolitik, Life.

Forsknings- och innovationsprogrammet Horisont 2020
Målet med Horisont 2020 är att omvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster. Det ska i sin tur leda till nya jobb och skapa tillväxt i hela unionen. Programmet syftar även till att underlätta för samarbete mellan den offentliga och privata sektorn för att tillsammans leverera innovationer. Utlysningarna inom Horisont 2020 är utmaningsdrivna och fokus ligger på att stötta projekt som kan leverera verkliga resultat.

Energiutmaningen i Horisont 2020 ska bidra till att övervinna gemensamma europeiska utmaningar på området, såsom ökande energibehov, säker tillgång på energi samt klimatförändringar. Tanken är att programmet ska underlätta övergången till ett europeiskt säkert, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem, genom att främja innovativa lösningar och ny teknik.

Life – EU:s program för miljö- och klimatpolitik
Life syftar till att samordna insatserna på miljö- och klimatområdet. Detta för att hantera de gemensamma utmaningarna på ett mer effektivt sätt. Life ska främja implementeringen och integrationen av miljö- och klimatmål i övriga politikområden samt bidra till att uppfylla de relaterade målen i Europa 2020-strategin. Programmet har två delprogram, Miljö samt Klimatpolitik.

Projektmöjligheter

Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

2019-06-19|Kommentarer inaktiverade för Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

Under Vanguardinitiativets årliga direktörsmöte, som samlar direktörer med ansvar för forskning och innovation från Vanguardinitiativets drygt 30 medlemsregioner, valdes [...]

LIFE – nya utlysningar 2019

2019-04-17|Kommentarer inaktiverade för LIFE – nya utlysningar 2019

EU:s finansieringsinstrument för miljö och klimatåtgärder, LIFE, har öppnat för nya utlysningar under 2019. Det kommer det finnas 400 [...]

Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

2019-01-30|Kommentarer inaktiverade för Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

Den 23 januari arrangerades ett kick-off möte för ett nytt partnerskap inom de tematiska smart specialiseringsplattformarna (S3P) inom området [...]

Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

2018-11-28|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

Den 21 november samlades Vanguardinitiativets medlemmar och politiska representanter i Bryssel för Vanguards politiska årsmöte. Under årsmötet välkomnades Region [...]

Save the Date: EU Green Week 2019

2018-11-15|Kommentarer inaktiverade för Save the Date: EU Green Week 2019

Den 13-17 maj 2019 anordnar EU-kommissionen nästa upplaga av EU Green Week för att uppmärksamma policy- och lagstiftningsarbetet med [...]

Life-programmet: Nytt ambitiöst investeringspaket skapar projektmöjligheter för EU:s medlemsstater inom områdena för miljö, natur och klimat

2018-11-13|Kommentarer inaktiverade för Life-programmet: Nytt ambitiöst investeringspaket skapar projektmöjligheter för EU:s medlemsstater inom områdena för miljö, natur och klimat

Den 25 oktober godkände EU-kommissionen ett investeringspaket på 243 miljoner euro till Life-programmet för projekt inom miljö, natur och [...]

Två nya utlysningar inom Interreg Baltic Sea Region

2018-10-10|Kommentarer inaktiverade för Två nya utlysningar inom Interreg Baltic Sea Region

Två utlysningar finns nu öppna i en ansökningsomgång inom Interreg-programmet Baltic Sea Region. Utlysningarna gäller så kallade förlängningsfaser i redan befintliga [...]