Energi och ett hållbart samhälle 2019-09-04T14:40:58+01:00

Energi och ett hållbart samhälle

Inom bevakningsområdet Energi och ett hållbart samhälle fokuserar Central Sweden på utvecklande av internationella samarbetsprojekt samt bevakning av EU:s politik på området.

Energi utgör en delad befogenhet mellan medlemsstaterna och Europeiska unionen, vilket innebär att EU har rätten att lagstifta och sluta rättsligt bindande avtal inom politikområdet. Den delade befogenheten kommer till uttryck genom att medlemsländerna får lagstifta om en specifik fråga inom de berörda områdena såvida EU inte redan har gjort det. Vidare har medlemsstaterna rätt att fastställa den nationella energimixen, det vill säga de nationella energikällorna. Det övergripande målet med EU:s energipolitik är att balansera mellan de tre faktorerna hållbarhet, säker tillgång på energi och konkurrenskraft. EU:s energipolitik ska alltså sträva mot en hållbar utveckling med en säker tillgång på energi i hänsyn till det europeiska näringslivets energibehov.

EU:s övergripande energipolitik styrs till största delen av de så kallade ”20-20-20” målen inom Europa 2020-strategin. Detta mål innebär att 20 % av unionens energi skall komma från förnybara energikällor år 2020, 20 % effektivare energiförbrukning samt 20 % lägre koldioxidutsläpp. Till 2050 är tanken att EU ska ha nått en koldioxidsnål ekonomi med 80-95 % lägre utsläpp än 1990 års nivåer.

Central Sweden arbetar med energi och ett hållbart samhälle med fokus på utvecklandet av internationella samarbetsprojekt som ska bidra till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier. Inom ramen för projektstöd stöttar Central Sweden medlemmarna bland annat i arbetet att hitta bra samarbetspartners, vilket bland annat sker genom aktivt deltagande i nätverk såsom ERRIN, samt att tolka utlysningstexter och korrekturläsa projektansökningar.

Aktuellt

Europaforum 2019 om smart specialisering i Gävle den 22 november

2019-11-11|Kommentarer inaktiverade för Europaforum 2019 om smart specialisering i Gävle den 22 november

Den 22 november arrangerar Central Sweden tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro län och Region [...]

Studie om genomförandet av smart specialisering i Sverige

2019-11-06|Kommentarer inaktiverade för Studie om genomförandet av smart specialisering i Sverige

I en rapport om genomförandet av smart specialisering i Sverige, framtagen på uppdrag av EU-kommissionens generaldirektorat för stads- och [...]

Rekommendationer om nya europeiska strategiska värdekedjor

2019-11-06|Kommentarer inaktiverade för Rekommendationer om nya europeiska strategiska värdekedjor

Den 5 november publicerade kommissionen rekommendationer för prioriteringar inom de europeiska strategiska värdekedjorna. Bakgrunden till rekommendationerna är det meddelandet [...]

Europaparlamentet har formerat sig för den nya mandatperioden

2019-10-09|Kommentarer inaktiverade för Europaparlamentet har formerat sig för den nya mandatperioden

Europaparlamentets nya ledamöter har nu påbörjat sitt arbete i sina respektive utskott för att forma EU-politiken under mandatperioden 2019–2024. [...]

Anmälan öppen till EU Raw Materials Week

2019-10-04|Kommentarer inaktiverade för Anmälan öppen till EU Raw Materials Week

18–22 november anordnas EU Raw Materials Week i Bryssel. Under veckan står förutsättningar och nyheter i den europeiska råmaterialssektorn [...]

Gävle hamn tilldelas EU-medel för ny elektrifierad järnväg

2019-10-02|Kommentarer inaktiverade för Gävle hamn tilldelas EU-medel för ny elektrifierad järnväg

Gävle hamn tilldelas 5,6 miljoner euro från Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) för att bland annat elektrifiera järnvägen [...]

Save-the-date: Smart Regions 3.0

2019-10-02|Kommentarer inaktiverade för Save-the-date: Smart Regions 3.0

Den 14 – 15 november anordnas konferensen Smart regions 3.0 i Bryssel. Temat för konferensen är regioners kapacitet att [...]

Över 100 aktörer ställer sig bakom alliansen för cirkulär plast

2019-09-27|Kommentarer inaktiverade för Över 100 aktörer ställer sig bakom alliansen för cirkulär plast

Företag, myndigheter och andra aktörer sluter upp för att bidra till en cirkulär plastanvändning. En nyss lanserad deklaration har [...]

Höstens upplaga av På gång inom EU

2019-09-18|Kommentarer inaktiverade för Höstens upplaga av På gång inom EU

I höstens upplaga av På gång inom EU sammanställer SKL vad som är aktuellt på EU nivå inom olika [...]

Matchmaking-event för projektidéer inom Erasmus+ i Bryssel

2019-09-18|Kommentarer inaktiverade för Matchmaking-event för projektidéer inom Erasmus+ i Bryssel

Den 8 oktober anordnas i Bryssel ett matchmaking-event för projektidéer inom EU:s sektorsprogram för utbildning, ungdom och sport Erasmus+ [...]

Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

2019-09-18|Kommentarer inaktiverade för Arbetsbeskrivningar för den tillträdande kommissionen

Kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen presenterade den 10 september 2019 sina föreslagna kommissionärer och deras respektive portföljer. En ny miljöpolitik [...]

Norra Mellansveriges levande laboratorium uppmärksammat i Panorama

2019-09-11|Kommentarer inaktiverade för Norra Mellansveriges levande laboratorium uppmärksammat i Panorama

Norra Mellansverige, där Dalarna och Gävleborg ingår, uppmärksammas i det senaste numret av Panorama, EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och [...]

Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

2019-09-11|Kommentarer inaktiverade för Ursula von der Leyen presenterar den nya kommissionen

Den 10 september höll EU-kommissionens tillträdande ordförande en presskonferens där det tillkännagavs vilka portföljer de nominerade kommissionärerna föreslås ansvara [...]

Politiska riktlinjer för EU-kommissionens tillträdande ordförande

2019-09-10|Kommentarer inaktiverade för Politiska riktlinjer för EU-kommissionens tillträdande ordförande

Den tillträdande kommissionsordföranden Ursula von der Leyen presenterade i juli 2019 ett förslag om politiska riktlinjer för nästa europeiska [...]

Vi på Central Sweden önskar alla en avkopplande och fin sommar!

2019-07-19|Kommentarer inaktiverade för Vi på Central Sweden önskar alla en avkopplande och fin sommar!

Central Sweden har sommarstängt från den 22 juli fram till 15 augusti. Sedan startar vi hösten med arbete från [...]

Finland tar över ordförandeklubban i Ministerrådet

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för Finland tar över ordförandeklubban i Ministerrådet

Den 1 juli 2019 tog Finland över ordförandeskapet i Ministerrådet efter Rumänien och kommer inneha ordförandeskapet fram till årsskiftet. [...]

EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för EU:s nya strategiska agenda för 2019-2024

Den 20 juni antogs EU:s nya strategiska agenda för perioden 2019–2024 av Europeiska rådet som består av medlemsländernas stats-och [...]

Ledare för EU:s toppjobb klara och rådet har utsett sin kandidat till ordförande för EU-kommissionen

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för Ledare för EU:s toppjobb klara och rådet har utsett sin kandidat till ordförande för EU-kommissionen

Efter långa förhandlingar kom rådet under senaste toppmötet i Bryssel överens om vilka som medlemsländerna utser till toppjobben i [...]

Samrådet kring den strategiska planeringen för Horisont Europa öppnat

2019-07-10|Kommentarer inaktiverade för Samrådet kring den strategiska planeringen för Horisont Europa öppnat

EU-kommissionen har lanserat ett samråd kring den strategiska planeringen för Horisont Europa. Samrådet stänger den 8 september 2019. Även [...]

Nu har anmälan till europeiska veckan för städer och regioner 2019 öppnats!

2019-07-09|Kommentarer inaktiverade för Nu har anmälan till europeiska veckan för städer och regioner 2019 öppnats!

Ta del av mer än 150 seminarium under fyra dagar i Bryssel. Nu har anmälan till den europeiska veckan [...]

EU-kommisionär Cretu lämnar men förhandlingarna om sammanhållningspolitiken fortsätter

2019-07-05|Kommentarer inaktiverade för EU-kommisionär Cretu lämnar men förhandlingarna om sammanhållningspolitiken fortsätter

Slutet på juni och början på juli har varit en händelserik period i EU, ur många aspekter. Central Sweden [...]

Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

2019-06-19|Kommentarer inaktiverade för Region Skåne ny ordförande för Vanguardinitiativet

Under Vanguardinitiativets årliga direktörsmöte, som samlar direktörer med ansvar för forskning och innovation från Vanguardinitiativets drygt 30 medlemsregioner, valdes [...]

Anmälan till de europeiska forsknings- och innovationsdagarna öppen!

2019-06-12|Kommentarer inaktiverade för Anmälan till de europeiska forsknings- och innovationsdagarna öppen!

Den 24 – 26 september anordnas de europeiska forsknings- och innovationsdagarna i Bryssel. Syftet med eventet är att föra [...]

Solenergi i fokus när Ylva Gullberg från Region Örebro Län var på korttidstjänstgöring i Bryssel

2019-06-12|Kommentarer inaktiverade för Solenergi i fokus när Ylva Gullberg från Region Örebro Län var på korttidstjänstgöring i Bryssel

Första veckan i juni genomförde Ylva Gullberg, utvecklingsledare för energifrågor från Region Örebro Län, en korttidstjänstgöring på Central Swedens [...]

Regionala skillnader i fokus i kommissionens landspecifika rekommendationer till Sverige

2019-06-06|Kommentarer inaktiverade för Regionala skillnader i fokus i kommissionens landspecifika rekommendationer till Sverige

I enlighet med processen för den europeiska planeringsterminen presenterade kommissionen den 5 juni 2019 de landspecifika rekommendationerna baserade på [...]

EU Sustainable Energy Week

2019-05-22|Kommentarer inaktiverade för EU Sustainable Energy Week

Den fjortonde upplagan av EU Sustainable Energy Week arrangeras den 17 – 21 juni. En konferens i Bryssel kommer [...]

Första resultaten från EU-kommissionen pilotprojekt för regioner i industriell omvandling

2019-05-20|Kommentarer inaktiverade för Första resultaten från EU-kommissionen pilotprojekt för regioner i industriell omvandling

Den 8 maj presenterade EU-kommissionen de första resultaten från pilotprojekt för industriell omvandling som lanserades för drygt ett år. [...]

Högskolan Dalarna deltog på seminarium under EU:s Green Week i Bryssel

2019-05-15|Kommentarer inaktiverade för Högskolan Dalarna deltog på seminarium under EU:s Green Week i Bryssel

Under EU:s Green Week deltog Malin Karlsson från Högskolan Dalarna på ett seminarium anordnat på Regionkommittén i Bryssel. Seminariet, [...]

Fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen

2019-05-08|Kommentarer inaktiverade för Fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen

Den fjärde rapporten om tillståndet i energiunionen är offentliggjord. Rapporten beskriver rådande trender i energiunionen, trender som minskad koppling [...]

EU Green Week partnerevent om hållbar och tillgänglig turism genom innovation

2019-04-30|Kommentarer inaktiverade för EU Green Week partnerevent om hållbar och tillgänglig turism genom innovation

I samband EU Green Week 2019 anordnar ERRIN partnereventet ”Resource efficiency, circularity or decarbonisation in tourism? All possible for [...]

Region Örebro läns handlingsplan för drönare uppmärksammades i Bryssel

2019-04-17|Kommentarer inaktiverade för Region Örebro läns handlingsplan för drönare uppmärksammades i Bryssel

På eventet ”Nya innovativa tjänster baserat på ny teknologi kopplat till drönare” deltog Fredrik Idevall, Enhetschef Samhällsplanering och infrastruktur, [...]

Stort intresse för Interreg Europa konferens i Bryssel

2019-04-17|Kommentarer inaktiverade för Stort intresse för Interreg Europa konferens i Bryssel

Mellan den 9-11 april 2019 arrangerade Interreg Europa en stor konferens i Bryssel under namnet ”Let’s cooperate!”. Cirka 500 [...]

LIFE – nya utlysningar 2019

2019-04-17|Kommentarer inaktiverade för LIFE – nya utlysningar 2019

EU:s finansieringsinstrument för miljö och klimatåtgärder, LIFE, har öppnat för nya utlysningar under 2019. Det kommer det finnas 400 [...]

Sverige i topp i EU Transport Scoreboard

2019-04-08|Kommentarer inaktiverade för Sverige i topp i EU Transport Scoreboard

Sverige är bäst av samtliga EU:s länder i EU:s Transport Scoreboard! Enligt EU-kommissionens utvärdering presterar Sverige i topp gällande [...]

Ny överenskommelse om EU:s sektorsprogram LIFE

2019-04-03|Kommentarer inaktiverade för Ny överenskommelse om EU:s sektorsprogram LIFE

Rådet och Europaparlamentet har nått en överenskommelse gällande en förlängning av EU:s sektorsprogram LIFE, efter 2020. Överenskommelsen innehåller bland [...]

Rådet och Europaparlamentet har nått en överenskommelse om framtida CEF

2019-03-27|Kommentarer inaktiverade för Rådet och Europaparlamentet har nått en överenskommelse om framtida CEF

Förhandlingarna om CEF under programperioden 2021–2027 fortsätter. I transportområdet kommer utvecklingen och moderniseringen av Europas tåg- och vägnät fortsatt [...]

Möte med EU-kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet

2019-03-22|Kommentarer inaktiverade för Möte med EU-kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet

Central Swedens styrelsemedlem tillika ordförande för den regionala tillväxtnämnden i Region Örebro län, Irén Lejegren, gästade Bryssel och Central [...]

Nya regler för grönare, mer uppkopplad och en mer automatiserad mobilitet

2019-03-20|Kommentarer inaktiverade för Nya regler för grönare, mer uppkopplad och en mer automatiserad mobilitet

EU-kommissionen har antagit nya regler för C-ITS för att utveckla grön, uppkopplad och automatiserad transport i Europa. Tekniken möjliggör [...]

Sveriges landrapport 2019: Transport, Energi och Miljö

2019-03-13|Kommentarer inaktiverade för Sveriges landrapport 2019: Transport, Energi och Miljö

Landrapporten för Sverige 2019 innehåller bland annat rapporter inom områdena transport, energi och miljö. Inom de här områdena beskrivs [...]

EU-kommissionen genomför handlingsplanen för den cirkulära ekonomin

2019-03-12|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen genomför handlingsplanen för den cirkulära ekonomin

EU-kommissionen rapporterade den 4 mars 2019 att alla åtgärder i handlingsplanen för en cirkulär ekonomi har genomförts eller är [...]

Rapport: nya förutsättningar för regional utveckling

2019-02-27|Kommentarer inaktiverade för Rapport: nya förutsättningar för regional utveckling

I en rapport sammanställd av forsknings- och innovationsnätverket för de svenska stads- och regionkontoren i Bryssel presenteras ett antal [...]

Reglering av koldioxidutsläpp från lastbilar

2019-02-27|Kommentarer inaktiverade för Reglering av koldioxidutsläpp från lastbilar

En överenskommelse om nya lagar för lastbilsutsläpp har slutits av Europaparlamentet och det rumänska ordförandeskapet i rådet. Koldioxidutsläppen ska [...]

Utvärdering av EU-direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

2019-02-27|Kommentarer inaktiverade för Utvärdering av EU-direktiv om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen

En utvärdering av EU-direktivet om utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen har öppnats av EU-kommissionen. Utvärderingen ämnar samla in [...]

Självkörande fordon snart en del av EU:s fordonsmarknad

2019-02-13|Kommentarer inaktiverade för Självkörande fordon snart en del av EU:s fordonsmarknad

Snart är självkörande fordon en självklar del av EU:s fordonsmarknad. Fordonen har stor potential att öka trafiksäkerheten i Europa, [...]

Europeiska Regionkommitténs utskott för miljö, klimat och energi presenterar sitt arbetsprogram för 2019

2019-02-12|Kommentarer inaktiverade för Europeiska Regionkommitténs utskott för miljö, klimat och energi presenterar sitt arbetsprogram för 2019

Europeiska Regionkommitténs utskott för miljö, klimat och energi (ENVE) har presenterat sitt arbetsprogram för 2019. Arbetsprogrammet använder de globala [...]

Utvärdering av EU:s transportpolitik 2011–2018

2019-02-11|Kommentarer inaktiverade för Utvärdering av EU:s transportpolitik 2011–2018

En utvärdering av EU:s vitbok om transporter från 2011 har nu öppnats av EU-kommissionen. Utvärderingen ämnar samla in synpunkter [...]

Utmärkelse inom cirkulär ekonomi till EU-kommissionen

2019-02-04|Kommentarer inaktiverade för Utmärkelse inom cirkulär ekonomi till EU-kommissionen

EU-kommissionen har mottagit pris för deras arbete kring cirkulär ekonomi under World Economic Forum i Davos, Schweiz. Priset tilldelas [...]

Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

2019-01-30|Kommentarer inaktiverade för Säker och hållbar mobilitet i Bryssel

Den 23 januari arrangerades ett kick-off möte för ett nytt partnerskap inom de tematiska smart specialiseringsplattformarna (S3P) inom området [...]

Undersökning gällande regionala och lokala myndigheters arbete med FN:s globala hållbarhetsmål

2019-01-29|Kommentarer inaktiverade för Undersökning gällande regionala och lokala myndigheters arbete med FN:s globala hållbarhetsmål

Europeiska regionkommittén bjuder in till att delta i en undersökning gällande regionala och lokala myndigheters arbete med genomförandet av [...]

Vårens upplaga av På gång inom EU publicerad

2019-01-16|Kommentarer inaktiverade för Vårens upplaga av På gång inom EU publicerad

På gång inom EU för våren 2019 är publicerad av Sveriges Kommuner och Landsting. Prioriterade frågor under 2019 är [...]

Ny lagstiftning för förnyelsebar energi, energieffektivisering och styrningen av Energiunionen

2019-01-09|Kommentarer inaktiverade för Ny lagstiftning för förnyelsebar energi, energieffektivisering och styrningen av Energiunionen

Den 24 december 2018 trädde EU:s nya lagstiftning för förnyelsebar energi, energieffektivisering samt styrningen av Energiunionen i kraft. I [...]

EU-kommissionen släpper preliminära resultat från studie om transportrelaterade kostnader

2019-01-09|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen släpper preliminära resultat från studie om transportrelaterade kostnader

Preliminära resultat från en studie med fokus på transportinfrastrukturkostnader samt transporters negativa påverkan på miljö, hälsa, luftkvalitet och klimat, [...]

Webbsänd informationsdag om 2019 års CEF-utlysning för transport

2019-01-09|Kommentarer inaktiverade för Webbsänd informationsdag om 2019 års CEF-utlysning för transport

Den 17 januari 2019 anordnas en webbsänd informationsdag gällande CEF:s projektutlysning för transport 2019. Registrera dig för att ta [...]

Ministerrådets 18-månadersprogram publicerat

2018-12-19|Kommentarer inaktiverade för Ministerrådets 18-månadersprogram publicerat

De tre kommande ordförandeskapen i ministerrådet; Rumänien, Finland och Kroatien, har offentliggjort sitt 18-månadersprogram inför perioden 1 januari 2019 [...]

FN:s klimatkonferens i Katowice: EU tar en ledande roll i arbetet för klimatomställningen

2018-12-19|Kommentarer inaktiverade för FN:s klimatkonferens i Katowice: EU tar en ledande roll i arbetet för klimatomställningen

Den 15 december avslutades förhandlingarna på FN:s 24:e klimatkonferens (COP24) i Katowice, Polen. Klimatkonferensen förde samman representanter för de [...]

Vad gör EU för dig?

2018-12-14|Kommentarer inaktiverade för Vad gör EU för dig?

Som en del av Europaparlamentets kampanj Den här gången röstar jag, som syftar till att öka valdeltagandet i Europaparlamentsvalet [...]

Var med och påverka tematiken för EWRC 2019

2018-12-13|Kommentarer inaktiverade för Var med och påverka tematiken för EWRC 2019

Den europeiska veckan för regioner och städer, EWRC, anordnas den 7–10 oktober 2019. Det går från och med nu [...]

Vad blir prioriteringarna för smart specialisering efter 2020?

2018-12-12|Kommentarer inaktiverade för Vad blir prioriteringarna för smart specialisering efter 2020?

Den 27 – 28 november 2018 anordnade EU-kommissionen en stor konferens för samtliga partnerskap inom de tre tematiska S3-plattformarna [...]

Fokus på flaskhalsar och bullerbekämpning i CEF Transport 2019

2018-12-12|Kommentarer inaktiverade för Fokus på flaskhalsar och bullerbekämpning i CEF Transport 2019

EU-kommissionen har publicerat ansökningsomgången för CEF Transport 2019. Ansökan är öppen från och med den 8 januari 2019 till [...]

Registrering till EU Industry Day 2019 är nu öppen

2018-12-05|Kommentarer inaktiverade för Registrering till EU Industry Day 2019 är nu öppen

Den tredje upplagan av EU-kommissionens konferens EU Industry Day kommer att hållas den 5–6 februari 2019 och har nu [...]

EU-kommissionens långsiktiga klimatstrategi för 2050: ”En ren planet för alla”

2018-11-28|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionens långsiktiga klimatstrategi för 2050: ”En ren planet för alla”

Den 28 november presenterade EU-kommissionen sin långsiktiga klimatstrategi för 2050: ”En ren planet för alla”. Klimatstrategin är tänkt att [...]

Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

2018-11-28|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

Den 21 november samlades Vanguardinitiativets medlemmar och politiska representanter i Bryssel för Vanguards politiska årsmöte. Under årsmötet välkomnades Region [...]

Event i Europaparlamentet om EU:s framtida transportpolitik

2018-11-26|Kommentarer inaktiverade för Event i Europaparlamentet om EU:s framtida transportpolitik

Tisdagen den 20 november arrangerade Transportföretagen ett event om EU:s framtida transportpolitik med ett flertal intressanta talare inbjudna. För [...]

En hållbar bioekonomi för Europa: Stärka kopplingen mellan ekonomi, samhälle och miljö

2018-11-23|Kommentarer inaktiverade för En hållbar bioekonomi för Europa: Stärka kopplingen mellan ekonomi, samhälle och miljö

Under andra halvan av 2018 presenterade EU-kommissionen en ny strategi för att utveckla en cirkulär och hållbar bioekonomi i [...]

Europaparlamentet godkänner nya miljölagar

2018-11-21|Kommentarer inaktiverade för Europaparlamentet godkänner nya miljölagar

Under Europaparlamentets senaste sammanträdesvecka i Strasbourg, den 12 till 18 november, röstades ny lagstiftning kopplat till EU-kommissionens paket ”Ren [...]

Den sista i raden – nationell dialogkonferens om sammanhållningspolitiken

2018-11-21|Kommentarer inaktiverade för Den sista i raden – nationell dialogkonferens om sammanhållningspolitiken

Den 14 november arrangerades en nationell dialogkonferens om sammanhållningspolitiken i nästa programperiod (2021–2027) på Folkets Hus i Stockholm. Denna [...]

Välbesökt konferens om EU-kommissionens innovations- och forskningsprogram Horisont Europa med fokus på klustret för klimat, energi och mobilitet

2018-11-20|Kommentarer inaktiverade för Välbesökt konferens om EU-kommissionens innovations- och forskningsprogram Horisont Europa med fokus på klustret för klimat, energi och mobilitet

Den 13 november bjöd nätverket ERRIN (European Regions Research and Innovation Network), tillsammans med EU-kommissionens generaldirektorat (DG RTD) för [...]

Save the Date: EU Green Week 2019

2018-11-15|Kommentarer inaktiverade för Save the Date: EU Green Week 2019

Den 13-17 maj 2019 anordnar EU-kommissionen nästa upplaga av EU Green Week för att uppmärksamma policy- och lagstiftningsarbetet med [...]

Välbesökt Europaforum med fokus på ökat europeiskt samarbete för att stärka företag i Bergslagen

2018-11-14|Kommentarer inaktiverade för Välbesökt Europaforum med fokus på ökat europeiskt samarbete för att stärka företag i Bergslagen

Den 6 november arrangerade Central Sweden tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro län och Region [...]

Life-programmet: Nytt ambitiöst investeringspaket skapar projektmöjligheter för EU:s medlemsstater inom områdena för miljö, natur och klimat

2018-11-13|Kommentarer inaktiverade för Life-programmet: Nytt ambitiöst investeringspaket skapar projektmöjligheter för EU:s medlemsstater inom områdena för miljö, natur och klimat

Den 25 oktober godkände EU-kommissionen ett investeringspaket på 243 miljoner euro till Life-programmet för projekt inom miljö, natur och [...]

Revidering av EU-direktiv: Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg

2018-10-31|Kommentarer inaktiverade för Revidering av EU-direktiv: Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg

Det pågår just nu en revidering av EU-direktivet om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg. När [...]

Effektiv och hållbar tillverkning: Demonstrationsprojekt inom Vanguardinitiativets ESM-pilot välkomnar nya medlemmar och bjuder in till workshop

2018-10-30|Kommentarer inaktiverade för Effektiv och hållbar tillverkning: Demonstrationsprojekt inom Vanguardinitiativets ESM-pilot välkomnar nya medlemmar och bjuder in till workshop

Den 15 november bjuder Vanguardinitiativets pilotprojekt för effektiv och hållbartillverkning (ESM) in till workshop i Milano. Workshoppen är organiserad [...]

Vanguardinitiativet: Pilotprojektet för bioekonomi bjuder in till årsmöte i Bryssel

2018-10-24|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativet: Pilotprojektet för bioekonomi bjuder in till årsmöte i Bryssel

2018 års viktigaste event för Vanguards medlemmar i pilotprojektet för bioekonomi äger rum i Bryssel, Belgien den 13 november. [...]

EU-kommissionens arbetsprogram 2019: ”Hålla vad vi lovar och förbereda oss inför framtiden”

2018-10-24|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionens arbetsprogram 2019: ”Hålla vad vi lovar och förbereda oss inför framtiden”

Den 23 oktober 2018 presenterade EU-kommissionen sitt årliga arbetsprogram. Arbetsprogrammet fastställer de politiska riktlinjerna och prioriteringarna för EU-kommissionens arbete [...]

Gränsöverskridande järnvägstransporter i fokus på nordisk konferens

2018-10-17|Kommentarer inaktiverade för Gränsöverskridande järnvägstransporter i fokus på nordisk konferens

Central Sweden deltog den 16 oktober på en konferens om gränsöverskridande järnvägstransporter i den nordiska regionen. Konferensen hölls i [...]

Vanguardinitiativets 3DP-pilotprojekt bjuder in till event om utveckling av pilotens demonstrationsprojekt

2018-10-10|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets 3DP-pilotprojekt bjuder in till event om utveckling av pilotens demonstrationsprojekt

Den 14 december bjuder Vanguardinitiativets 3DP-pilot in till ett så kallat plenarmöte i Bryssel.  Mötet syftar till att bidra [...]

Två nya utlysningar inom Interreg Baltic Sea Region

2018-10-10|Kommentarer inaktiverade för Två nya utlysningar inom Interreg Baltic Sea Region

Två utlysningar finns nu öppna i en ansökningsomgång inom Interreg-programmet Baltic Sea Region. Utlysningarna gäller så kallade förlängningsfaser i redan befintliga [...]

Höstens upplaga av På gång inom EU publicerad

2018-10-05|Kommentarer inaktiverade för Höstens upplaga av På gång inom EU publicerad

I höstens utgåva av Sveriges kommuner och Landstings På gång inom EU kan du bland annat läsa om EU:s [...]

Sista chansen: anmälan till EWRC stänger fredag 28 september

2018-09-26|Kommentarer inaktiverade för Sista chansen: anmälan till EWRC stänger fredag 28 september

Anmälan till den europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) är öppen till och med fredag den 28 september. [...]

CPMR lyfter tio punkter för ett starkare Interreg-samarbete efter 2020

2018-09-19|Kommentarer inaktiverade för CPMR lyfter tio punkter för ett starkare Interreg-samarbete efter 2020

EU-kommissionen föreslår en minskning av finansieringen till Interreg i nästa programperiod, 2021 – 2027. Nätverket CPMR har som svar [...]

Fler utlysningar inom Horisont 2020 med fokus på energi

2018-09-18|Kommentarer inaktiverade för Fler utlysningar inom Horisont 2020 med fokus på energi

Ett webbsänt seminarium med utlysningar inom Horisont 2020, med fokus på energi, presenterades den 13 september på EU-kommissionens hemsida. [...]

Anmälan till EWRC öppen

2018-07-11|Kommentarer inaktiverade för Anmälan till EWRC öppen

Ta del av mer än 150 seminarium under fyra dagar i Bryssel. Nu har anmälan till den europeiska veckan [...]

Analys av förslaget om långtidsbudgeten och programspecifika förslag

2018-07-06|Kommentarer inaktiverade för Analys av förslaget om långtidsbudgeten och programspecifika förslag

Den 2 maj 2018 presenterade EU-kommissionen sitt budgetförslag för nästkommande programperiod 2021 - 2027. Förslaget innehåller bland annat ett [...]

Ökat fokus på interregional samverkan och smart specialisering i förslaget om ERUF

2018-07-06|Kommentarer inaktiverade för Ökat fokus på interregional samverkan och smart specialisering i förslaget om ERUF

EU-kommissionens förslag om Den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) efter år 2020 innehåller ett fortsatt och fördjupat fokus på smart [...]

Vatten och föroreningar i fokus på iBSG:s årliga konferens

2018-07-04|Kommentarer inaktiverade för Vatten och föroreningar i fokus på iBSG:s årliga konferens

Nätverket Informal Baltic Sea Group, iBSG, arrangerar den 5 september 2018 en konferens i Europaparlamentet i Bryssel. Konferensens titel [...]

Satsning på transport, energi och digitalisering i nya CEF

2018-07-04|Kommentarer inaktiverade för Satsning på transport, energi och digitalisering i nya CEF

Som Central Sweden tidigare rapporterat om lade EU-kommissionen den 6 juni fram sitt förslag till förordning för Fonden för [...]

Förslag om budgetökning med 60 procent för Life-programmet

2018-06-25|Kommentarer inaktiverade för Förslag om budgetökning med 60 procent för Life-programmet

Life-programmet behåller sitt namn i nästa programperiod och erfarenheter och resultat från mer än 4500 projekt ligger till grund [...]

Nya energimål i EU till 2030

2018-06-22|Kommentarer inaktiverade för Nya energimål i EU till 2030

Medlemsstaterna och Europaparlamentet har enats om nya högre energi- och klimatmål till 2030, från 27 % för både energieffektivisering [...]

InvestEU: nytt program som samlar lån och garantier

2018-06-20|Kommentarer inaktiverade för InvestEU: nytt program som samlar lån och garantier

38 miljarder euro från långtidsbudgeten för åren 2021 – 2027 föreslås finansiera det nya programmet InvestEU. Huvuddelen i programmet [...]

EU-kommissionen lägger fram tredje och sista mobilitetspaketet

2018-06-19|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen lägger fram tredje och sista mobilitetspaketet

Den 17 maj 2018 la EU-kommissionen flera policyinitiativ som ämnar uppnå säker, koldioxidsnål och automatiserad rörlighet i Europa och [...]

Fokus på gränsöverskridande investeringar i förslaget om Interreg

2018-06-12|Kommentarer inaktiverade för Fokus på gränsöverskridande investeringar i förslaget om Interreg

Trots ett föreslaget minskat anslag till den totala budgeten för Interreg föreslår EU-kommissionen införandet av två nya Interreg-program i [...]

Stort fokus på globala utmaningar och konkurrenskraft i Horisont Europa

2018-06-12|Kommentarer inaktiverade för Stort fokus på globala utmaningar och konkurrenskraft i Horisont Europa

EU-kommissionen lyfter fram industrins avgörande roll i att möta de globala utmaningarna och föreslår stora satsningar på teknologisk och [...]

ScanMed-korridoren föreslås förlängas i EU kommissionens CEF-förslag

2018-06-06|Kommentarer inaktiverade för ScanMed-korridoren föreslås förlängas i EU kommissionens CEF-förslag

Den 2 maj presenterade EU-kommissionen sitt förslag på ny långtidsbudget för EU, för perioden 2021–2027, och sedan dess har [...]

Film från dialogkonferens i Gävle

2018-06-06|Kommentarer inaktiverade för Film från dialogkonferens i Gävle

I en film producerad i samband med dialogkonferensen om den framtida sammanhållningspolitiken i Gävle den 17 april 2018 presenteras ett [...]

Förslaget om sammanhållningspolitiken efter 2020

2018-05-30|Kommentarer inaktiverade för Förslaget om sammanhållningspolitiken efter 2020

Med förslag om bland annat ett gemensamt ramverk för sju fonder, ett minskat antal tematiska områden, större investeringar i [...]

Rapport från Central Swedens styrelsemöte den 28 maj

2018-05-30|Kommentarer inaktiverade för Rapport från Central Swedens styrelsemöte den 28 maj

Den 28 maj 2018 sammanträdde Central Swedens styrelse i Bryssel för en heldag med både styrelsemöte och information om [...]

Nytt lagstiftningsförslag mot engångsartiklar i plast

2018-05-28|Kommentarer inaktiverade för Nytt lagstiftningsförslag mot engångsartiklar i plast

Som tidigare rapporterats vill kommissionen minska plastavfallet i EU genom ny lagstiftning mot engångsartiklar i plast. I lagförslaget som nu presenterades [...]

EU-kommissionen uppmanar medlemsstaterna att säkra 100 miljarder för forskning och innovation

2018-05-23|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen uppmanar medlemsstaterna att säkra 100 miljarder för forskning och innovation

Inför Europeiska rådets möte den 16 maj 2018 presenterade EU-kommissionen ”En förnyad agenda för forskning och innovation” som ett [...]

Hur uppnår Sverige målen i Europa 2020-strategin?

2018-05-15|Kommentarer inaktiverade för Hur uppnår Sverige målen i Europa 2020-strategin?

I april varje år överlämnar Europeiska unionens medlemsstater sina nationella reformprogram till Europeiska kommissionen. Den svenska regeringen har publicerade [...]

Konferens om framtidens jordbruk och livsmedel

2018-05-09|Kommentarer inaktiverade för Konferens om framtidens jordbruk och livsmedel

Mellan den 11 och 13 juni 2018 bjuder det regionala nätverket European Regions for Innovation in Agriculture, Food & [...]