Energi och ett hållbart samhälle 2018-09-12T16:53:11+00:00

Energi och ett hållbart samhälle

Inom bevakningsområdet Energi och ett hållbart samhälle fokuserar Central Sweden på utvecklande av internationella samarbetsprojekt samt bevakning av EU:s politik på området.

Energi utgör en delad befogenhet mellan medlemsstaterna och Europeiska unionen, vilket innebär att EU har rätten att lagstifta och sluta rättsligt bindande avtal inom politikområdet. Den delade befogenheten kommer till uttryck genom att medlemsländerna får lagstifta om en specifik fråga inom de berörda områdena såvida EU inte redan har gjort det. Vidare har medlemsstaterna rätt att fastställa den nationella energimixen, det vill säga de nationella energikällorna. Det övergripande målet med EU:s energipolitik är att balansera mellan de tre faktorerna hållbarhet, säker tillgång på energi och konkurrenskraft. EU:s energipolitik ska alltså sträva mot en hållbar utveckling med en säker tillgång på energi i hänsyn till det europeiska näringslivets energibehov.

EU:s övergripande energipolitik styrs till största delen av de så kallade ”20-20-20” målen inom Europa 2020-strategin. Detta mål innebär att 20 % av unionens energi skall komma från förnybara energikällor år 2020, 20 % effektivare energiförbrukning samt 20 % lägre koldioxidutsläpp. Till 2050 är tanken att EU ska ha nått en koldioxidsnål ekonomi med 80-95 % lägre utsläpp än 1990 års nivåer.

Central Sweden arbetar med energi och ett hållbart samhälle med fokus på utvecklandet av internationella samarbetsprojekt som ska bidra till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier. Inom ramen för projektstöd stöttar Central Sweden medlemmarna bland annat i arbetet att hitta bra samarbetspartners, vilket bland annat sker genom aktivt deltagande i nätverk såsom ERRIN, samt att tolka utlysningstexter och korrekturläsa projektansökningar.

Aktuellt

Save the Date: EU Green Week 2019

2018-11-15|Kommentarer inaktiverade för Save the Date: EU Green Week 2019

Den 13-17 maj 2019 anordnar EU-kommissionen nästa upplaga av EU Green Week för att uppmärksamma policy- och lagstiftningsarbetet med [...]

Välbesökt Europaforum med fokus på ökat europeiskt samarbete för att stärka företag i Bergslagen

2018-11-14|Kommentarer inaktiverade för Välbesökt Europaforum med fokus på ökat europeiskt samarbete för att stärka företag i Bergslagen

Den 6 november arrangerade Central Sweden tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro län och Region [...]

Life-programmet: Nytt ambitiöst investeringspaket skapar projektmöjligheter för EU:s medlemsstater inom områdena för miljö, natur och klimat

2018-11-13|Kommentarer inaktiverade för Life-programmet: Nytt ambitiöst investeringspaket skapar projektmöjligheter för EU:s medlemsstater inom områdena för miljö, natur och klimat

Den 25 oktober godkände EU-kommissionen ett investeringspaket på 243 miljoner euro till Life-programmet för projekt inom miljö, natur och [...]

Revidering av EU-direktiv: Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg

2018-10-31|Kommentarer inaktiverade för Revidering av EU-direktiv: Mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg

Det pågår just nu en revidering av EU-direktivet om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg. När [...]

Effektiv och hållbar tillverkning: Demonstrationsprojekt inom Vanguardinitiativets ESM-pilot välkomnar nya medlemmar och bjuder in till workshop

2018-10-30|Kommentarer inaktiverade för Effektiv och hållbar tillverkning: Demonstrationsprojekt inom Vanguardinitiativets ESM-pilot välkomnar nya medlemmar och bjuder in till workshop

Den 15 november bjuder Vanguardinitiativets pilotprojekt för effektiv och hållbartillverkning (ESM) in till workshop i Milano. Workshoppen är organiserad [...]

Vanguardinitiativet: Pilotprojektet för bioekonomi bjuder in till årsmöte i Bryssel

2018-10-24|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativet: Pilotprojektet för bioekonomi bjuder in till årsmöte i Bryssel

2018 års viktigaste event för Vanguards medlemmar i pilotprojektet för bioekonomi äger rum i Bryssel, Belgien den 13 november. [...]

EU-kommissionens arbetsprogram 2019: ”Hålla vad vi lovar och förbereda oss inför framtiden”

2018-10-24|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionens arbetsprogram 2019: ”Hålla vad vi lovar och förbereda oss inför framtiden”

Den 23 oktober 2018 presenterade EU-kommissionen sitt årliga arbetsprogram. Arbetsprogrammet fastställer de politiska riktlinjerna och prioriteringarna för EU-kommissionens arbete [...]

Gränsöverskridande järnvägstransporter i fokus på nordisk konferens

2018-10-17|Kommentarer inaktiverade för Gränsöverskridande järnvägstransporter i fokus på nordisk konferens

Central Sweden deltog den 16 oktober på en konferens om gränsöverskridande järnvägstransporter i den nordiska regionen. Konferensen hölls i [...]

Europeiska veckan för avfallsminskning

2018-10-17|Kommentarer inaktiverade för Europeiska veckan för avfallsminskning

I november anordnas Europeiska veckan för avfallsminskning. Eventet vill öka medvetenhet och implementering av hållbara resurser och avfallshantering. Du [...]

Vanguardinitiativets 3DP-pilotprojekt bjuder in till event om utveckling av pilotens demonstrationsprojekt

2018-10-10|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets 3DP-pilotprojekt bjuder in till event om utveckling av pilotens demonstrationsprojekt

Den 14 december bjuder Vanguardinitiativets 3DP-pilot in till ett så kallat plenarmöte i Bryssel.  Mötet syftar till att bidra [...]

Två nya utlysningar inom Interreg Baltic Sea Region

2018-10-10|Kommentarer inaktiverade för Två nya utlysningar inom Interreg Baltic Sea Region

Två utlysningar finns nu öppna i en ansökningsomgång inom Interreg-programmet Baltic Sea Region. Utlysningarna gäller så kallade förlängningsfaser i redan befintliga [...]

Höstens upplaga av På gång inom EU publicerad

2018-10-05|Kommentarer inaktiverade för Höstens upplaga av På gång inom EU publicerad

I höstens utgåva av Sveriges kommuner och Landstings På gång inom EU kan du bland annat läsa om EU:s [...]

Sista chansen: anmälan till EWRC stänger fredag 28 september

2018-09-26|Kommentarer inaktiverade för Sista chansen: anmälan till EWRC stänger fredag 28 september

Anmälan till den europeiska veckan för regioner och städer (EWRC) är öppen till och med fredag den 28 september. [...]

CPMR lyfter tio punkter för ett starkare Interreg-samarbete efter 2020

2018-09-19|Kommentarer inaktiverade för CPMR lyfter tio punkter för ett starkare Interreg-samarbete efter 2020

EU-kommissionen föreslår en minskning av finansieringen till Interreg i nästa programperiod, 2021 – 2027. Nätverket CPMR har som svar [...]

Fler utlysningar inom Horisont 2020 med fokus på energi

2018-09-18|Kommentarer inaktiverade för Fler utlysningar inom Horisont 2020 med fokus på energi

Ett webbsänt seminarium med utlysningar inom Horisont 2020, med fokus på energi, presenterades den 13 september på EU-kommissionens hemsida. [...]

Miljarder till nya EU-projekt inom energi & transport

2018-09-12|Kommentarer inaktiverade för Miljarder till nya EU-projekt inom energi & transport

EU-kommissionen har öppnat flertalet nya utlysningar gällande projekt inom energi och transport. Utlysningarna inom energi fokuserar på smarta städer, [...]

Anmälan till EWRC öppen

2018-07-11|Kommentarer inaktiverade för Anmälan till EWRC öppen

Ta del av mer än 150 seminarium under fyra dagar i Bryssel. Nu har anmälan till den europeiska veckan [...]

Analys av förslaget om långtidsbudgeten och programspecifika förslag

2018-07-06|Kommentarer inaktiverade för Analys av förslaget om långtidsbudgeten och programspecifika förslag

Den 2 maj 2018 presenterade EU-kommissionen sitt budgetförslag för nästkommande programperiod 2021 - 2027. Förslaget innehåller bland annat ett [...]

Ökat fokus på interregional samverkan och smart specialisering i förslaget om ERUF

2018-07-06|Kommentarer inaktiverade för Ökat fokus på interregional samverkan och smart specialisering i förslaget om ERUF

EU-kommissionens förslag om Den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) efter år 2020 innehåller ett fortsatt och fördjupat fokus på smart [...]

Vatten och föroreningar i fokus på iBSG:s årliga konferens

2018-07-04|Kommentarer inaktiverade för Vatten och föroreningar i fokus på iBSG:s årliga konferens

Nätverket Informal Baltic Sea Group, iBSG, arrangerar den 5 september 2018 en konferens i Europaparlamentet i Bryssel. Konferensens titel [...]

Satsning på transport, energi och digitalisering i nya CEF

2018-07-04|Kommentarer inaktiverade för Satsning på transport, energi och digitalisering i nya CEF

Som Central Sweden tidigare rapporterat om lade EU-kommissionen den 6 juni fram sitt förslag till förordning för Fonden för [...]

Förslag om budgetökning med 60 procent för Life-programmet

2018-06-25|Kommentarer inaktiverade för Förslag om budgetökning med 60 procent för Life-programmet

Life-programmet behåller sitt namn i nästa programperiod och erfarenheter och resultat från mer än 4500 projekt ligger till grund [...]

Nya energimål i EU till 2030

2018-06-22|Kommentarer inaktiverade för Nya energimål i EU till 2030

Medlemsstaterna och Europaparlamentet har enats om nya högre energi- och klimatmål till 2030, från 27 % för både energieffektivisering [...]

InvestEU: nytt program som samlar lån och garantier

2018-06-20|Kommentarer inaktiverade för InvestEU: nytt program som samlar lån och garantier

38 miljarder euro från långtidsbudgeten för åren 2021 – 2027 föreslås finansiera det nya programmet InvestEU. Huvuddelen i programmet [...]

EU-kommissionen lägger fram tredje och sista mobilitetspaketet

2018-06-19|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen lägger fram tredje och sista mobilitetspaketet

Den 17 maj 2018 la EU-kommissionen flera policyinitiativ som ämnar uppnå säker, koldioxidsnål och automatiserad rörlighet i Europa och [...]

Fokus på gränsöverskridande investeringar i förslaget om Interreg

2018-06-12|Kommentarer inaktiverade för Fokus på gränsöverskridande investeringar i förslaget om Interreg

Trots ett föreslaget minskat anslag till den totala budgeten för Interreg föreslår EU-kommissionen införandet av två nya Interreg-program i [...]

Stort fokus på globala utmaningar och konkurrenskraft i Horizon Europe

2018-06-12|Kommentarer inaktiverade för Stort fokus på globala utmaningar och konkurrenskraft i Horizon Europe

EU-kommissionen lyfter fram industrins avgörande roll i att möta de globala utmaningarna och föreslår stora satsningar på teknologisk och [...]

ScanMed-korridoren föreslås förlängas i EU kommissionens CEF-förslag

2018-06-06|Kommentarer inaktiverade för ScanMed-korridoren föreslås förlängas i EU kommissionens CEF-förslag

Den 2 maj presenterade EU-kommissionen sitt förslag på ny långtidsbudget för EU, för perioden 2021–2027, och sedan dess har [...]

Film från dialogkonferens i Gävle

2018-06-06|Kommentarer inaktiverade för Film från dialogkonferens i Gävle

I en film producerad i samband med dialogkonferensen om den framtida sammanhållningspolitiken i Gävle den 17 april 2018 presenteras ett [...]

Förslaget om sammanhållningspolitiken efter 2020

2018-05-30|Kommentarer inaktiverade för Förslaget om sammanhållningspolitiken efter 2020

Med förslag om bland annat ett gemensamt ramverk för sju fonder, ett minskat antal tematiska områden, större investeringar i [...]

Rapport från Central Swedens styrelsemöte den 28 maj

2018-05-30|Kommentarer inaktiverade för Rapport från Central Swedens styrelsemöte den 28 maj

Den 28 maj 2018 sammanträdde Central Swedens styrelse i Bryssel för en heldag med både styrelsemöte och information om [...]

Nytt lagstiftningsförslag mot engångsartiklar i plast

2018-05-28|Kommentarer inaktiverade för Nytt lagstiftningsförslag mot engångsartiklar i plast

Som tidigare rapporterats vill kommissionen minska plastavfallet i EU genom ny lagstiftning mot engångsartiklar i plast. I lagförslaget som nu presenterades [...]

EU-kommissionen uppmanar medlemsstaterna att säkra 100 miljarder för forskning och innovation

2018-05-23|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen uppmanar medlemsstaterna att säkra 100 miljarder för forskning och innovation

Inför Europeiska rådets möte den 16 maj 2018 presenterade EU-kommissionen ”En förnyad agenda för forskning och innovation” som ett [...]

Hur uppnår Sverige målen i Europa 2020-strategin?

2018-05-15|Kommentarer inaktiverade för Hur uppnår Sverige målen i Europa 2020-strategin?

I april varje år överlämnar Europeiska unionens medlemsstater sina nationella reformprogram till Europeiska kommissionen. Den svenska regeringen har publicerade [...]

Konferens om framtidens jordbruk och livsmedel

2018-05-09|Kommentarer inaktiverade för Konferens om framtidens jordbruk och livsmedel

Mellan den 11 och 13 juni 2018 bjuder det regionala nätverket European Regions for Innovation in Agriculture, Food & [...]

Interreg Europa anordnar Q&A-sessioner kring fjärde utlysningen

2018-05-09|Kommentarer inaktiverade för Interreg Europa anordnar Q&A-sessioner kring fjärde utlysningen

Interreg Europa anordnar i samband med den fjärde ansökningsomgången flera Q&A webbseminarium i syfte att besvara sökandes frågor. Frågor [...]

Forsknings- och innovationsmedel föreslås stärkas i nästa långtidsbudget

2018-05-09|Kommentarer inaktiverade för Forsknings- och innovationsmedel föreslås stärkas i nästa långtidsbudget

I EU-kommissionens förslag till ny långtidsbudget får det nya forsknings- och innovationsprogrammet ökade anslag. Programmet föreslås tilldelas 97,9 miljarder [...]

Dialogkonferenser om sammanhållningspolitikens framtid

2018-05-03|Kommentarer inaktiverade för Dialogkonferenser om sammanhållningspolitikens framtid

I åtta regionala dialogkonferenser om sammanhållningspolitiken vill Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med regionerna bidra till att öka [...]

EU-kommissionen presenterar förslag om ny långtidsbudget

2018-05-03|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen presenterar förslag om ny långtidsbudget

Den 2 maj 2018 presenterade EU-kommissionen sitt budgetförslag för nästkommande programperiod 2021 - 2027. Förslaget innehåller bland annat ett [...]

Regional kick-off för piloten om industriell omvandling

2018-04-25|Kommentarer inaktiverade för Regional kick-off för piloten om industriell omvandling

Norra Mellansverige anordnade en regional kick-off för pilotprojektet om industriell omvandling. Den 17 april 2018 april höll regionerna [...]

EU-kommissionen presenterar halvtidsutvärdering: CEF på rätt väg

2018-03-21|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen presenterar halvtidsutvärdering: CEF på rätt väg

I februari 2018 presenterade kommissionen halvtidsutvärderingen för infrastrukturprogrammet Connecting Europe Facility (CEF). Kommissionen uppmärksammar såväl investeringsgap och icke-harmoniserade regelverk [...]

Norra Mellansverige deltog vid workshop inom pilotprojektet för industriell omställning

2018-03-14|Kommentarer inaktiverade för Norra Mellansverige deltog vid workshop inom pilotprojektet för industriell omställning

Aktörer från Norra Mellansverige deltog vid den första workshopen inom EU-kommissionens pilotprojekt för industriell omställning  Den 8–9 [...]

Europaparlamentet och rådet redo att inleda förhandlingar om energipaketet

2018-02-08|Kommentarer inaktiverade för Europaparlamentet och rådet redo att inleda förhandlingar om energipaketet

Den 17 januari 2018 röstade europaparlamentet fram sin ståndpunkt om revideringen av bland annat två direktiv inom energipaketet – [...]

Vanguardinitiativets pilotprojekt finansieras av EU-kommissionen

2017-12-13|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets pilotprojekt finansieras av EU-kommissionen

Ett flertal av Vanguardinitiativets pilotprojekt har beviljats finansiering av EU-kommissionen med målet att expandera och kommersialisera innovativa interregionala partnerskap. De [...]

Horisont 2020 – Webbinarium om utlysningar inom innovationsupphandling

2017-11-30|Kommentarer inaktiverade för Horisont 2020 – Webbinarium om utlysningar inom innovationsupphandling

EU-kommissionen kommer, den 8:e december, att anordna ett webbinarium för att öka offentlig sektors medvetenhet kring tillgängliga utlysningar rörande innovationsupphandling [...]

Kommissionen föreslår 30 % mindre utsläpp från personbilar år 2030

2017-11-24|Kommentarer inaktiverade för Kommissionen föreslår 30 % mindre utsläpp från personbilar år 2030

I november presenterade kommissionen ett nytt åtgärdspaket om ren rörlighet. Paketet kan ses som ett svar på kritiken mot [...]

Ny onlinekurs om EU:s program och finansieringsmöjligheter publicerad

2017-11-23|Kommentarer inaktiverade för Ny onlinekurs om EU:s program och finansieringsmöjligheter publicerad

Som i ett led av sitt arbete med att säkerställa att regionala intressen tillvaratas inom EU, anordnar nu Europeiska regionkommittén [...]

Rapport från transportseminariet i Europaparlamentet om Botniska korridoren publicerad

2017-11-22|Kommentarer inaktiverade för Rapport från transportseminariet i Europaparlamentet om Botniska korridoren publicerad

Central Sweden anordnade den 18 oktober, i samarbete med finska, norska och svenska regionkontor, ett seminarium om den framtida [...]

Ny onlinekurs om smart specialisering introducerad

2017-11-16|Kommentarer inaktiverade för Ny onlinekurs om smart specialisering introducerad

För andra gången anordnar Massive Open Online Course, MOOC, en onlinekurs om smart specialisering. Kursen riktar sig till politiker och [...]

Möjligheter till samarbeten inom effektiv och hållbar tillverkning inom Vanguardinitiativet

2017-11-15|Kommentarer inaktiverade för Möjligheter till samarbeten inom effektiv och hållbar tillverkning inom Vanguardinitiativet

Genom att anordna evenemang i Milano hoppas två demonstrationsprojekt inom Vanguardinitiativet att kunna utveckla sina respektive samarbeten inom effektiv och [...]

Kommissionen vill minska växthusgasutsläppen från personbilar

2017-11-13|Kommentarer inaktiverade för Kommissionen vill minska växthusgasutsläppen från personbilar

Kommissionen presenterade i början av november en åtgärder för att minska växthusgasutsläppen från personbilar, samt en handlingsplan för ökad användning [...]

Arbetsprogrammet för Horisont 2020 presenterat

2017-11-07|Kommentarer inaktiverade för Arbetsprogrammet för Horisont 2020 presenterat

Kommissionen har nu publicerat arbetsprogrammet för de sista tre åren av det innevarande ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020. [...]

Nationell plan, godsflöden och export på agendan på Logistikdag norr 2017

2017-11-02|Kommentarer inaktiverade för Nationell plan, godsflöden och export på agendan på Logistikdag norr 2017

Infrastrukturminister Tomas Eneroth och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon var huvudtalare på årets upplaga av Logistikdag Norr. Fokus för dagen låg [...]

Vanguardinitiativet – Dalarna medverkar till utvecklingen av nya offshore-material

2017-11-02|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativet – Dalarna medverkar till utvecklingen av nya offshore-material

Tack vare Region Dalarnas aktiva engagemang i det europeiska industrisamarbetet Vanguardinitiativet är regionen nu en partner i det transnationella projektet [...]

JRC lanserar två nya verktyg för regionala myndigheter

2017-10-25|Kommentarer inaktiverade för JRC lanserar två nya verktyg för regionala myndigheter

JRC (Joint Research Centre) har lanserat två nya verktyg för regionala myndigheter. Det första är en handbok ämnad att underlätta [...]

Programmet till ERRIN:s projektutvecklingsvecka presenterat

2017-10-24|Kommentarer inaktiverade för Programmet till ERRIN:s projektutvecklingsvecka presenterat

Agendan för det regionala forsknings- och innovationsnätverket ERRIN:s projektutvecklingsvecka är nu presenterat. I slutet av november kommer över 50 olika [...]

Höstens nummer av På gång inom EU ute

2017-10-17|Kommentarer inaktiverade för Höstens nummer av På gång inom EU ute

Nu har Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skrift På gång inom EU kommit. I skriften presenterar SKL vilka EU-frågor förbundet kommer att arbeta [...]

Sjunde sammanhållningsrapporten publicerad

2017-10-16|Kommentarer inaktiverade för Sjunde sammanhållningsrapporten publicerad

Den sjunde sammanhållningsrapporten offentliggjordes under den Europeiska veckan för regioner och städer i Bryssel den 9 oktober. Rapporten visar att [...]

Intresseanmälan – Finansiellt stöd till pilotprojekt för att stödja europeiska partnerskap

2017-10-09|Kommentarer inaktiverade för Intresseanmälan – Finansiellt stöd till pilotprojekt för att stödja europeiska partnerskap

EU-kommissionen offentliggör nu två tidigare aviserade utlysningar rörande två typer av pilotprojekt, ett som ämnar att stödja till regioner [...]

TRIMIS – Ett nytt verktyg för att analysera transportinnovationer

2017-10-09|Kommentarer inaktiverade för TRIMIS – Ett nytt verktyg för att analysera transportinnovationer

Kommissionen har lanserat en databas kallad TRIMIS som ska hjälpa forskare och beslutsfattare att identifiera de mest effektiva innovationerna inom [...]

Kommissionen presenterar ny industristrategi

2017-10-04|Kommentarer inaktiverade för Kommissionen presenterar ny industristrategi

För att stärka EU:s industriella konkurrenskraft introducerar EU-kommissionen en ny strategi med ett stort antal initiativ för en innovativ, [...]

ERRIN anordnar temavecka för projektutveckling – registreringen öppen

2017-10-03|Kommentarer inaktiverade för ERRIN anordnar temavecka för projektutveckling – registreringen öppen

Det regionala forsknings- och innovationsnätverket ERRIN har öppnat deltagarregistreringen för sin projektutvecklings-vecka med särskilt fokus på kommande utlysningar inom [...]

Europa på väg – Konkurrenskraftig, ren och sammankopplad rörlighet

2017-10-02|Kommentarer inaktiverade för Europa på väg – Konkurrenskraftig, ren och sammankopplad rörlighet

Åtgärdspaketet ’Europa på väg’ ska möjliggöra en konkurrenskraftig, ren och sammankopplad rörlighet i Europa. Paketet presenterades i maj med målsättningen [...]

Smart turism i centrum under konferens

2017-09-29|Kommentarer inaktiverade för Smart turism i centrum under konferens

Tre grekiska kommuner bjuder under European Week of Regions and Cities in europeiska regionala företrädare till en konferens angående utvecklingen [...]

Horisont 2020 – Kommissionen bjuder in till infodagar om energi

2017-09-27|Kommentarer inaktiverade för Horisont 2020 – Kommissionen bjuder in till infodagar om energi

Registreringen till Kommissionens infodagar om energi är nu öppen. Den 23–25 oktober anordnas seminarium och brokerage-event kring kommande utlysningar inom [...]

Gröna kemikalier i fokus under matchmaking-event

2017-09-20|Kommentarer inaktiverade för Gröna kemikalier i fokus under matchmaking-event

Watify, ett initiativ vars syfte är att främja användandet av ny teknologi inom europeisk industri, arrangerar i oktober en sammankomst [...]

EFSI förstärks och förlängs till 2020

2017-09-20|Kommentarer inaktiverade för EFSI förstärks och förlängs till 2020

Europeiska Fonden för Strategiska Investeringars (EFSI) varaktighet förlängs till 2020. Fonden förstärks också resursmässigt och väntas frigöra 500 miljarder euro [...]

Parlamentet antar Region Örebro läns linje om skogsavverkning

2017-09-20|Kommentarer inaktiverade för Parlamentet antar Region Örebro läns linje om skogsavverkning

Många bäckar små gör ett stort beslut. Europaparlamentet kom den 13 september överens om en gemensam ståndpunkt i frågan om [...]

Matchmaking-event om nya, hållbara material

2017-09-18|Kommentarer inaktiverade för Matchmaking-event om nya, hållbara material

Watify, ett initiativ vars syfte är att främja användandet av ny teknologi inom europeisk industri, bjuder in till en träff [...]

Möjligheter för SMEs inom Vanguardinitiativet

2017-09-06|Kommentarer inaktiverade för Möjligheter för SMEs inom Vanguardinitiativet

Aktörer i Vanguardinitiativets medlemsregioner inbjuds att delta i en konferens för att diskutera hur industrins involvering i initiativets fem pilotprojekt [...]

Nya prioriteringar i Europeiska unionens råd

2017-09-06|Kommentarer inaktiverade för Nya prioriteringar i Europeiska unionens råd

Det nytillträdda estniska ordförandeskapet har presenterat sina prioriteringar för det kommande halvåret: en öppen och innovativ ekonomi, [...]

Synpunkter på COSME

2017-08-30|Kommentarer inaktiverade för Synpunkter på COSME

Region Dalarna, Region Värmland, Region Östergötland och Region Örebro län har antagit ett gemensamt positionspapper som svar på halvtidsutvärderingen [...]

Meddelande om smart specialisering

2017-07-19|Kommentarer inaktiverade för Meddelande om smart specialisering

Insatser för att stötta det fortsatta arbetet med smart specialisering inom fyra övergripande områden, är grunden i Europeiska kommissionens [...]

Lab, Fab, App – rekommendationer inför kommande ramprogram

2017-07-12|Kommentarer inaktiverade för Lab, Fab, App – rekommendationer inför kommande ramprogram

Social inkludering, fokus på genomslag, och synergier med strukturfonderna är några av de rekommendationer som högnivågruppen med uppdraget att ta [...]

Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser

2017-06-28|Kommentarer inaktiverade för Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser

Fem scenarier om framtiden för EU:s finanser presenteras i det sista av fem diskussionsunderlag som EU-kommissionen har publicerat kopplat till [...]

EU:s framtida sammanhållningspolitik, smart specialisering och transnationellt samarbete på agendan

2017-06-01|Kommentarer inaktiverade för EU:s framtida sammanhållningspolitik, smart specialisering och transnationellt samarbete på agendan

Den 30 maj arrangerade nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) ett seminarium på temat ”Sammanhållningspolitiken i Östersjöregionen - nya [...]

Resultat från samrådet om halvtidsöversynen av Horisont 2020

2017-05-16|Kommentarer inaktiverade för Resultat från samrådet om halvtidsöversynen av Horisont 2020

Nyligen presenterade EU-kommissionen resultaten från samrådet gällande halvtidsutvärderingen av Horisont 2020 som var öppet mellan oktober 2016 till januari 2017. [...]

Vårens upplaga av Panorama finns nu ute

2017-04-25|Kommentarer inaktiverade för Vårens upplaga av Panorama finns nu ute

Senaste numret av Europeiska kommissionens tidskrift om EU:s regionalpolitik, Panorama, handlar bland annat om hur Rumänien och Bulgarien, som nu [...]

Delta i Intelligent Transport Systems European Congress 19 – 21 juni 2017

2017-04-13|Kommentarer inaktiverade för Delta i Intelligent Transport Systems European Congress 19 – 21 juni 2017

Ta del av den senaste utvecklingen inom Intelligent Transport Systems (ITS) genom att delta i ITS European Congress. Under konferensen [...]

Lyckad konferens om framtida sammanhållningspolitiken

2017-04-12|Kommentarer inaktiverade för Lyckad konferens om framtida sammanhållningspolitiken

Den 7 april arrangerade Central Sweden tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna, Region Gävleborg samt Region Örebro län Europaforum 2017 [...]

Utvärdering av förhandsvillkoren inom sammanhållningspolitiken 2014 – 2020

2017-04-10|Kommentarer inaktiverade för Utvärdering av förhandsvillkoren inom sammanhållningspolitiken 2014 – 2020

EU-kommissionen har gjort en utvärdering av hur förhandsvillkoren har påverkat investeringar runtom i EU och visar bland annat på att [...]

Regeringens prioriteringar för EU-arbetet 2017

2017-04-04|Kommentarer inaktiverade för Regeringens prioriteringar för EU-arbetet 2017

Den 15 mars presenterade regeringen sina prioriteringar för EU-arbetet 2017. Liksom året som gått har regeringen även för 2017 satt [...]

Rapport om verksamheten inom EU:s institutioner 2016

2017-03-22|Kommentarer inaktiverade för Rapport om verksamheten inom EU:s institutioner 2016

Nu finns 2016 års upplaga av the General Report on the activities of the European Union ute, en rapport som [...]

Norra Mellansveriges synpunkter på S3 uppmärksammades på hearing

2017-03-08|Kommentarer inaktiverade för Norra Mellansveriges synpunkter på S3 uppmärksammades på hearing

Ett integrerat genusperspektiv i S3-arbetet, nya metoder för att mäta och demonstrera resultaten av S3, samt vikten av att både [...]

Andra årsrapporten om tillståndet i energiunionen har publicerats

2017-02-15|Kommentarer inaktiverade för Andra årsrapporten om tillståndet i energiunionen har publicerats

I början av februari publicerades den andra årsrapporten om tillståndet i energiunionen, en rapport som EU-kommissionen har åtagit sig att [...]

Finansieringsplattform för cirkulär ekonomi

2017-02-13|Kommentarer inaktiverade för Finansieringsplattform för cirkulär ekonomi

Som en del i genomförandet av handlingsplanen för en cirkulär ekonomi har EU-kommissionen tagit ytterligare steg genom att etablera en [...]

Lägesrapport om implementeringen av handlingsplanen för cirkulär ekonomi

2017-01-30|Kommentarer inaktiverade för Lägesrapport om implementeringen av handlingsplanen för cirkulär ekonomi

EU-kommissionen har tagit fram en lägesrapport om implementeringen av handlingsplanen för cirkulär ekonomi. Med lägesrapporten har kommissionen velat lyfta fram [...]

Malta tar över ordförandeskapet i ministerrådet

2017-01-20|Kommentarer inaktiverade för Malta tar över ordförandeskapet i ministerrådet

Migration, den inre marknaden, säkerhet, social inkludering, Europas grannskap samt sjöfartssektorn är områden som kommer att prioriteras under det maltesiska [...]

SKL:s prioriterade EU-frågor 2017

2017-01-20|Kommentarer inaktiverade för SKL:s prioriterade EU-frågor 2017

En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020, respekt för det kommunala och regionala perspektivet vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering [...]

Lansering av den europeiska solidaritetskåren

2016-12-14|Kommentarer inaktiverade för Lansering av den europeiska solidaritetskåren

Den europeiska solidaritetskåren (ESC) är ett av de fyra huvudinitiativen inom EU-kommissionens nya ungdomsinitiativ Investing in Europe’s youth. Den europeiska solidaritetskåren [...]

EU-kommissionen lägger fram omfattande energipaket

2016-11-30|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen lägger fram omfattande energipaket

Den 30 november presenterade EU-kommissionen ett paket med lagstiftningsförslag och initiativ under namnet Ren energi för alla européer. Detta paket [...]

Energiunionen – mot en vidareutvecklad europeisk energipolitik

2015-03-05|Kommentarer inaktiverade för Energiunionen – mot en vidareutvecklad europeisk energipolitik

Den 25 februari publicerade EU-kommissionen ett meddelande som lade grunden för energiunionen - ett strategiskt ramverk för en mer [...]

EU:s nya miljö- och energimål till 2030

2014-10-28|Kommentarer inaktiverade för EU:s nya miljö- och energimål till 2030

EU-ländernas stats- och regeringschefer beslutade den 24 oktober om EU:s framtida miljö- och energipolitisks målsättningar. Fram till år 2030 [...]