Den socialdemokratiske Europaparlamentarikern Erik Bergkvist är sedan januari ny ordinarie ledamot i transportutskottet. Utskottets ledamöter har en nyckelroll i förhandlingarna om den för regionerna så viktiga revideringen av EU:s förordning för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T).     

Europaparlamentariker Johan Danielsson (S) lämnade i slutet av november sitt uppdrag i Europaparlamentet för att bli svensk bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister i regeringen Andersson. Danielsson var bland annat ordinarie ledamot i transportutskottet och arbetsmarknadsutskottet. Danielssons ersättare är Ilan De Basso.

Under Europaparlamentets senaste session i Strasbourg beslutade parlamentet bland annat om ledamöternas nya tilldelning av utskott i samband med att mandatperioden nått halvvägs. Erik Bergkvist (S) fick genom detta en möjlighet att ta över Danielssons arbete i transportutskottet (TRAN). Bergkvist utsågs även till den socialdemokratiska gruppens förhandlare för hållbara flygbränslen. Bergkvist är sedan tidigare även ordinarie ledamot i utskottet för regional utveckling (REGI).

Under året förhandlar Europaparlamentet och rådet (medlemsstaterna) den för regionerna så viktiga revideringen av EU:s förordning för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) som kan innebära ökat stöd till infrastruktursatsningar i regionerna. Tillsammans med övriga svenska ordinarie ledamöter i TRAN-utskottet Jakop Dalunde (MP) och Peter Lundgren (SD) får därmed Bergkvist en nyckelroll i förhandlingarna om TEN-T.

För mer information
Läs mer om TEN-T revideringen i Central Swedens artikel här

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92