Europeiska regionkommittén utser årligen Europeiska entreprenörsregioner (EER Award) i syfte att uppmärksamma europeiska regioner och kommuner med föredömliga och framtidsinriktade företagarstrategier. I denna ansökningsomgång ligger fokus på hållbar återhämtning. Ansökan till EER Award inför 2021 och 2022 är återöppnad till och med den 28 oktober 2020.

Nu är ansökan återöppnad för regioner och kommuner att söka utmärkelsen Europeisk entreprenörsregion (EER Award). Ansökningsprocessen för 2021 och 2022 års utmärkelser blir på så sätt sammanslagna och de vinnande regionerna får bära titeln under två års tid. Upp till sex vinnare kommer att utses. Temat för ansökningsomgången är entreprenörskap för hållbar återhämtning. Detta för att stötta regioner och städer i att främja entreprenörskap och små och medelstora företag i relation till Coronakrisen. Sista ansökningsdag är den 28 oktober 2020.

Initiativet med EER Award lanserades 2011 av Europeiska regionkommittén i samverkan med EU-kommissionen och med stöd av bland annat Europaparlamentet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. EER Award är en årlig utmärkelse till regioner som kan presentera föredömliga och framtidsinriktade strategier för främjandet av entreprenörskap, oavsett regionens storlek, välstånd och särskilda befogenheter. Utvärderingen bedöms efter varje sökandes egna utmaningar och förutsättningar. Städer och gränsöverskridande regioner uppmuntras särskilt att söka.

En ansökan främjar lokala och regionala aktörer i Sverige på många olika sätt, bland annat genom att reflektion över det egna näringslivets förutsättningar sporras. Vid en utmärkelse tillkännages regionens entreprenörsfrämjande strategi på både regional och europeisk nivå vilket attraherar nya samarbetspartners, entreprenörer och investerare från hela Europa. Framträdande strategier förväntas gynna små och medelstora företag samt startups och utvecklingen av innovationsekosystem.

För mer information
Läs mer EER Award och ansökan här.

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
EU-strateg inom forskning och innovation samt sammanhållningspolitik

+32 496 30 69 58