Arbetsprogrammet för Horisont 2020 presenterat

Kommissionen har nu publicerat arbetsprogrammet för de sista tre åren av det innevarande ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020. Det återstår 30 miljarder euro i programmet, vilka kommer fördelas på en mindre uppsättning utvalda områden än tidigare, såsom en cirkulär ekonomi och klimatvänliga lösningar. I samband med detta arbetsprogram lanserar kommissionen även den första fasen av det europeiska innovationsrådet.

Kommissionen har publicerat arbetsprogrammet för de tre kvarvarande åren (2018–2020) av ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020. Kommissionen har dock flaggat för att tillägg och ändringar till informationen angående utlysningarna med sista ansökningsdatum under 2019 och 2020 kan komma längre fram.

I det nya arbetsprogrammet kommer en stor del av budgeten läggas på färre områden än tidigare, med tydligare koppling till kommissionens tio prioriteringar, såsom En koldioxidsnål framtid, Cirkulär ekonomi, Digitalisering, Säkerhet och Migration. Särskilt fokus kommer även att ligga på förnybar energi och energieffektiva byggnader samt utvecklingen av nästa generations elektriska batterier i Europa.

Under den kvarvarande perioden av Horisont 2020 kommer kommissionen även lansera en inledande fas av det Europeiska innovationsrådet (EIC, European Innovation Council) som planeras införas i programperioden efter 2020. Innovationsrådet ska fungera som stöd för nyskapande innovationsprojekt som har potential att skalas upp.

Horisont 2020
Horisont 2020 är det åttonde ramprogrammet för forskning och innovation (FP8) som sträcker sig över perioden 2014–2020. Målet med Horisont 2020 är att omvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster. Det ska i sin tur leda till nya jobb och skapa tillväxt i hela unionen. Arbetsprogrammet för 2018–2020 visar hur kommissionen tänker spendera den kvarvarande budgeten för Horisont 2020.

För mer information om det nya arbetsprogrammet, klicka här.
För mer information om Europeiska Innovationsrådet (EIC), klicka här.

2017-11-07T15:56:14+02:00 2017-11-07|