Ansökningsomgång: Stöd till pilotprojekt för mäklarfunktion av hållbara innovationer (COSME)

En ny ansökningsomgång är nu öppen inom ramen för COSME, programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag. Utlysningen syftar till att stötta ett pilotprojekt för att bygga upp en effektiv mäklarfunktion mellan offentliga inköpare av hållbara produkter och tjänster inom energieffektivisering och innovativa småföretag som kan leverera dessa.

COSME, programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag, introducerar en ny ansökningsomgång med syftet att stötta ett pilotprojekt för att utveckla en hållbar affärsmodell för innovationsmäklare. I projektet ingår också att föreslå hur innovationsupphandling av det här slaget kan organiseras på ett effektivt och välfungerande sätt, ge råd till andra, sprida erfarenheter till andra inom EU, ge råd till innovatörer om hur de kan kommersialisera sin produkt eller tjänst och hjälpa till att hitta och föreslå finansiering. Den totala budgeten för insatsen är 600 000 euro och EU-kommissionen räknar med att finansiera ett pilotprojekt. Stödet uppgår till 90 procent av stödbara kostnader. Sista ansökningsdag är den 21 november 2017.

Vem kan söka?
Sökande måste vara en juridisk person från EU eller från ett av COSME:s samarbetsländer. Sökande ska ha en klar och tydlig idé om hur en mäklarfunktion skulle kunna fungera och i ansökan ska det finnas en plan om hur det är tänkt att gå till. Sökande kan vara en icke vinstdrivande privat eller offentlig organisation, en nationell, regional eller lokal myndighet, ett universitet/högskola, forskningscenter eller vinstdrivande organisation. I konsortiet ska ingå minst två organisationer från minst två olika länder (från EU eller COSME:s samarbetsländer). Minst en av dessa måste vara en europeisk, nationell, regional eller lokal myndighet. Koordinatorn måste vara en offentlig myndighet.

Mer information om COSME
Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag, COSME, är designat för att skapa de rätta förutsättningarna för europeiska företag att växa. Därtill ska COSME även säkerställa att små och medelstora företag kan utnyttja den fulla potentialen av EU:s inre marknad. Programmets övergripande mål är därför att öka företagens konkurrenskraft och hållbarhet samt att uppmuntra entreprenörskap och främja utvecklingen av små och medelstora företag.

Sista ansökningsdag
21 november 2017

För mer information om ansökningsomgången, klicka här.

2017-09-29T10:15:19+02:00 2017-09-29|