Ansökningsomgång – Stöd till klusterutveckling (COSME)

En ny ansökningsomgång är nu öppen inom ramen för COSME, programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag. Utlysningen syftar till att stärka utvecklingen av kluster genom att underlätta utbyten och strategisk samverkan mellan kluster.

COSME, programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag, utlyser en ny ansökningsomgång (COS-CLUSTER-2018-03-02). Ansökningsomgången utlyses inom COSME:s European Cluster Excellence Programme. Målet med programmet är att stärka utveckling av kluster genom att underlätta utbyte och strategisk samverkan mellan olika kluster och specialiserade ekosystem i hela Europa, bland annat genom att genomföra ett nytt pilotprogram ”ClusterXchange”.

Syftet är att stödja ett ökat samarbete och nätverkande mellan kluster för att stimulera innovationsutveckling. Stödet syftar till att främja specialiserade och anpassade stödtjänster för företag, i synnerhet små och medelstora företag. Målet är också att främja kapacitetsskapande inom klusterutveckling och att stödja kunskapsspridning mellan kluster för att hjälpa klusterorganisationer och deras medlemmar att förvärva viktiga färdigheter samt vidta åtgärder för att utforska och ta fram nya lösningar.

Möjlighet att ansöka finns fram till 4 april 2019.

Vem kan söka?

Sökande måste vara minst en juridisk person/enhet som utgör ett konsortium om minst tre partners. Varje juridisk person/enhet måste:

  1. vara etablerad i EU:s medlemsstater och länder som deltar i COSME-programmet enligt artikel 6 i COSME-förordningen.
  2. vara en klusterorganisation eller en nätverksorganisation för företag som deltar i att stödja ett förbättrat samarbete, nätverkande och lärande i klusters för att stimulera innovativa aktiviteter.
  3. vara registrerad eller begärt att registrera sig till plattformen för europeiskt klustersamarbete.

Både vinstdrivande och icke-vinstdrivande juridiska personer/enheter kan söka såväl som helt eller delvis offentliga myndigheter eller privata organisationer. Privata organisationer måste vara korrekt upprättade och registrerade enligt nationella lagar för att kunna söka.

Partnersök

Om den sökande har ett konsortium och letar efter partners till att söka tillsammans med till denna ansökningsomgång hittar den sökande mer information här.

Budget

European Cluster Excellence Programme har i denna ansökningsomgång en budget på 3,6 miljoner euro. Varje konsortium kan söka max 360 000 euro per projekt.

Mer information om COSME

Programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag, COSME, är designat för att skapa de rätta förutsättningarna för europeiska företag att växa. Därtill ska COSME även säkerställa att små och medelstora företag kan utnyttja den fulla potentialen av EU:s inre marknad. Programmets övergripande mål är därför att öka företagens konkurrenskraft och hållbarhet samt att uppmuntra entreprenörskap och främja utvecklingen av små och medelstora företag.

För mer information

Klicka här för mer information om ansökningsomgången
För mer detaljerad information om budgeten och särskilda krav läs här

Sista ansökningsdag är 4 april 2019

2019-01-30T18:41:35+00:00 2019-01-29|