Ansökningsomgång – Horisont 2020: säker, ren och effektiv energi

En ansökningsomgång är nu öppen inom ramen för EU:s program för forskning och innovation, Horisont 2020. Med en budget på 105 miljoner euro har utlysningen syftet att finansiera projekt som ska bidra till att uppnå målen inom samhällsutmaningen Säker, ren och effektiv energi.

En ny ansökningsomgång har öppnat inom ramen för Horisont 2020 med under temat ”konkurrenskraftig koldioxidsnål energi”. Det övergripande syftet med utlysningarna är att finansiera projekt som ska bidra till att uppnå målen inom samhällsutmaningen Säker, ren och effektiv energi. Sista ansökningsdagen är den 7 september 2017.

Följande utlysningar ingår i ansökningsomgången:
Reducing the cost of photovoltaic electricity
Budget: 10 miljoner euro

Near-to-market solutions for reducing the water consumption of concentrated solar power plants
Budget: 12 miljoner euro

Near-to-market solutions for the use of solar heat in industrial processes
Budget: 8 miljoner euro

Demonstration of large >10MW wind turbine
Budget: 25 miljoner euro

2nd generation of design tools for ocean energy devices and arrays development and deployment
Budget: 7 miljoner euro

Easier to install and more efficient geothermal systems for retrofitting buildings
Budget: 8 miljoner euro

Enhanced Geothermal Systems in different geological conditions
Budget: 10 miljoner euro

Demonstration of the most promising advanced biofuel pathways
Budget: 15 miljoner euro

Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel
Budget: 10 miljoner euro

Vem kan söka?
Ansökningsomgången är öppen för offentliga och privata organ samt icke-statliga organisationer från alla länder som är berättigade finansiering från Horisont 2020.

Total budget
105 000 000 euro

Sista ansökningsdag
7 september 2017

Mer information
Ansökningsomgången

2017-05-19T10:17:12+02:00 2017-05-15|