European Youth Week (EYW) inträffar mellan 29:e april och 5:e maj över hela Europa. Årets tema för veckan, som sker i anslutning till Europaparlamentsvalet som pågår den 23:e till 26:e maj, är ”Democracy and me”,

Den 29:e april och 5:e maj anordnas European Youth Week (EYW) runt om i hela Europa. Organisationer som vill genomföra events under EYW kan söka finansiering upp till 15 000 kr. Exempel på events kan vara workshops, mässor, infoträffar eller andra typer av evenemang/arrangemang som fokuserar på temat för veckan och riktar sig mot målgruppen.

Är du och din organisation intresserade av att delta? För ansökningsblankett och mer information mejla: emma.back@mucf.se .

Sista datum att ansöka är 7 mars 2019.

Bakgrund European Youth Week

Vartannat år anordnas European Youth Week över hela Europa med syfte att fira och främja ungdomsaktiviteter. Veckan består av en rad evenemang och aktiviteter som organiseras av samtliga 33 deltagande länder i sektorsprogrammet Erasmus+. EYW har gett ungdomar i Europa möjligheten att ta del i beslutsfattande processer och få en inblick i EU-politiken genom att dela med sig åsikter och erfarenheter. Många ungdomar får chansen att upptäcka utbildningsmöjligheter som erbjuds inom de europeiska sektorsprogrammen. Veckan koordineras av National Agencies for Youth.

För mer information

Läs om European Youth Yeek här