Den 24 – 26 september anordnas de europeiska forsknings- och innovationsdagarna i Bryssel. Syftet med eventet är att föra en dialog om forskning och innovation som ett viktigt verktyg för att möta de samhälleliga utmaningarna. EU-kommissionen har även ambitionen att eventet ska vara ett forum för dialog kring utformandet av Horisont Europa, EU:s kommande ramprogram för forsknings- och innovation, genom att delta på eventet kan man därmed bidra till att påverka diskussionerna kring priorteringar i genomförandet av programmet i nästa programperiod.

Anmälan till eventet öppnade den 12 juni, se till att säkra din plats genom att anmäla dig redan idag!

För mer information
Registrera dig till eventet här
Läs mer om forsknings- och innovationsdagarna här