Anmälan öppen till EU Raw Materials Week

18–22 november anordnas EU Raw Materials Week i Bryssel. Under veckan står förutsättningar och nyheter i den europeiska råmaterialssektorn i fokus.

Den fjärde upplagan av EU:s Raw Materials Week kommer att anordnas i Bryssel den 18–22 november. Veckan organiseras av EU-kommissionen och DG GROW (Generaldirektoratet för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag), och kretsar omkring råmaterial i EU och nyheter inom sektorn.

Under veckan arrangeras aktiviteter i form av workshops, brokerage-sessioner och panelsamtal. Diskussioner kommer bland annat att handla om hållbara produktionskedjor, nya teknologiska möjligheter, relevanta policyramverk och omvandlingen av energiintensiva industrier, allt detta ur den europeiska råmaterialsektorns perspektiv. Eventet beskrivs som en möjlighet att skapa kontakter och utbyta erfarenheter med olika aktörer med koppling till råmaterial.

Central Sweden kommer att vara på plats den 18 november och bevaka eftermiddagen om EU:s skogsbaserade industrier (se program här), återkom gärna om det är någon särskild del som är av intresse.

Registreringen för eventet är nu öppen. Mer information och programmet för veckan finns att läsa på eventets hemsida här

2019-10-17T09:23:09+02:00 2019-10-04|