En ny analys utförd av Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) visar att Storbritannien beräknas få 13 miljarder euro i stöd för regional utveckling under perioden 2021–2027 om landet skulle stanna i EU.

CPMR har i sin analys presenterat en prognos som visar hur de sammanhållningspolitiska medlen beräknas fördelas i nästa programperiod. CPMR har inkluderat regionerna i Storbritannien i analysen för att se hur mycket landet skulle få i regionalstöd om de stannar i EU, samt vad de beräknas förlora vid ett utträde ur unionen.

Uppgifterna i prognosen baseras på EU-kommissionens allokeringsmetodik för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+), som visar att Storbritanniens regioner är berättigade till en 22-procentig ökning av stödet för perioden 2021–2027. Under perioden 2014–2020 tilldelades landet ett stöd om 10.6 miljarder euro.

Orsaken bakom den beräknade ökningen av regionalstödet kan enligt CPMR förklaras med att flera områden i Storbritannien backar i termer av regionalt välstånd i jämförelse med EU-genomsnittet. CPMR:s analys visar att de två brittiska regionerna Cornwall & the Isles of Scilly och West Wales & the Valleys klassas som mindre utvecklade regioner enligt EU-kommissionens behörighetsregler. Dessa två regioner är de som tar emot mest finansiellt stöd från EU och som skulle erhålla en betydande andel av det sammanlagda bidraget Storbritannien får genom sammanhållningspolitiken. Utöver de två nämnda regionerna beräknas även regionerna South Yorkshire, Tees Valley & Durham samt Lincolnshire att klassas som mindre utvecklade regioner under kommande period 2021–2027.

CPMR:s prognos av Storbritannien visar stödet som regionerna är berättigade under sammanhållningspolitiken beroende på hur utvecklade de är.

I CPMR:s analys tydliggörs hur regionala skillnader i Storbritannien ökar. Skillnaderna är särskilt anmärkningsvärda när det gäller hur mycket stöd varje region får genom sammahållningspolitiken. Inre London, som är Storbritanniens rikaste NUTS2 region, har ett regionalt BNP som ligger 614 procent över genomsnittet i EU. Storbritanniens fattigaste områden, West Wales och The Valleys, har regionala BNP som är 68 procent av EU-genomsnittet. Skillnaden mellan regionerna utmärker sig i Europa som ett synnerligt och unikt fall, skriver CPMR i sin analys.

I ett uttalande från CPMR:s generalsekreterare, Eleni Marianou, påpekar hon hur analysen är ett klart och tydligt bevis på att Brexit kommer innebära katastrofala konsekvenser för den regionala utvecklingen i Storbritannien. CPMR understryker att de stöttar sina brittiska medlemsregioner och delar oron kring de ökade regionala skillnaderna.

CPMR:s prognos består av en teoretisk bedömning av stödet från ERUF och ESF+ som skulle tilldelas Storbritannien under perioden 2021–2027 om de skulle stannade som medlem i Europeiska Unionen. Uppgifterna och analysen baseras på allokeringsmetodiken for ERUF och ESF+ för perioden efter 2020, som publicerades 29 maj 2018 av EU-kommissionen.

CPMR’s analys av fördelningen av medlen kopplat till sammanhållningspolitiken. 

CPMR

Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR, är en europeisk organisation som representerar 160 regioners intressen från 25 länder inom och utanför EU. De brittiska medlemmarna i CPMR består av Welsh Government, flera lokala myndigheter i Skottland, Cornwall Council och Southend-on-Sea Borough Council i England.

För mer information

Läs CPMR:s analys och prognos här