Den 2 maj 2018 presenterade EU-kommissionen sitt budgetförslag för nästkommande programperiod 2021 – 2027. Förslaget innehåller bland annat ett ökat fokus på säkerhet och försvar, klimat, den digitala inre marknaden och migration. För att finansiera det bortfall som Brexit innebär föreslås ett antal besparingar, omfördelningar och nya mekanismer. Förslaget innebär en ökning av den totala budgetramen som motsvarar 1,11 procent av de 27 EU-ländernas bruttonationalinkomst (BNI), mot nuvarande 1 procent för innevarande programperiod. Vidare föreslås även en minskning på drygt fem procent vardera inom sammanhållningspolitiken och jordbrukspolitiken. I förslaget till ny sammanhållningspolitik som presenterades den 29 maj kan utläsas att Sverige inte kommer att drabbas av minskningen gällande tilldelningen i regionalfonden utan att Sverige kommer behålla ungefär samma nivå på medlen som i nuvarande programperiod. Var den slutgiltiga nivån hamnar efter förhandlingarna är dock i högsta grad oklart.

Det har varit bråda dagar under maj och juni kopplat till långtidsbudgeten och de programspecifika förslagen, och Central Sweden har gjort sitt yttersta för att hålla våra medlemsregioner uppdaterade kring förslagen om de fonder och program kopplat till Central Swedens bevakningsområden. Vi har de senaste veckorna publicerat ett flertal artiklar om detta på vår hemsida. Nedan har vi samlat dessa artiklar i ett försök att ge en överblick över de olika förslagen som ligger på bordet och vad de innebär. Klicka er gärna in på artiklarna nedan för att läsa mer om de sektorsvisa förslagen kring dessa fonder och program.