EU-kommissionen har publicerat 2020 års utlysningar för projektstöd inom Erasmus+. 3 miljarder euro är öronmärkta för projekt inom programmet. I samband med utlysningen har kommissionen också uppdaterat programhandledningen, där prioriteringar inom programmet presenteras.

EU-kommissionen publicerade den 5 november en ny utlysning för projektstöd inom Erasmus+, unionens program för utbildning, ungdom och idrott. Utlysningen gäller samtliga ansökningsomgångar som kommer att vara öppna för projekt under 2020, och den totala budgeten som är avsatt för utlysningen ligger på över 3 miljarder euro. Offentliga eller privata organisationer som bedriver projekt inom någon sorts utbildning kan ansöka för att ta del av finansiering inom programmet. De relevanta programområdena är:

  • Mobilitet med inriktning på lärande
  • Strategiska samarbetsprojekt för innovation och utbyte av goda exempel
  • Stöd till politiska reformer
  • Jean Monnet-insatser
  • Insatser inom idrott

Som en del av utlysningen lanserar kommissionen också en andra omgång med pilotprojekt inom initiativet ”Europauniversiten”, där syftet är att skapa ett nätverk för fördjupat samarbete mellan institutioner, studenter och personal i hela Europa. Dessutom kommer ett initiativ från 2019, Africa-Europe Alliance for Sustainable Investment and Jobs, där möjligheter ges till afrikanska studenter och personal att delta i Erasmus+, att fortgå i 2020 års arbete.

I samband med projektutlysningen har kommissionen uppdaterat programhandledningen till Erasmus+ inför 2020. I handledningen finns detaljer om programmets prioriteringar, stöttade insatser, finansieringsmöjligheter samt detaljerad information om deltagande inom programmet. Här hänvisas även till referensdokument, vilka kommissionen rekommenderar intresserade att ta del av för ytterligare inspiration och information inför ansökan.

Kopplat till utlysningen anordnas skrivarstugor, så kallade ansökningsseminarier av Universitets- och högskolerådet, UHR. Under tillfällena presenteras bedömningskriterierna för ansökan, och stöd och råd inför utformandet av en projektansökan erbjuds. Dessa anordnas vid olika tillfällen mellan senhösten och våren, och vissa av seminarierna sker även digitalt.