2019 års upplaga av European Week of Regions and Cities är nu avslutad. Under veckan har förutsättningar för regioner och städer diskuteras, inte minst kopplat till innovation, hållbar utveckling och den nya programperioden. Norra Mellansveriges arbete med en modell för uppföljning av smart specialisering uppmärksammades under ett av de officiella seminarierna och Örebro kommun fick kontakt med aktörer intresserade av deras arbete med Tamarinden under ett möte de anordnade som ett side-event under veckan  

European Week of Regions and Cities (EWRC) gick av stapeln den 7–10 oktober i Bryssel. Veckan samlade fler än 9000 besökare från hela EU, som tillsammans deltog på fler än 300 sessioner. På agendan har förutsättningar och utmaningar för europeiska städer och regioner ståttoch olika aktörer från hela Europa har genomfört seminarium, workshops och paneldiskussioner, tillsammans täckande en stor bredd av frågor. Genomgående i flera seminarier har varit fokus  den nya programperioden 2021–2027, prioriteringar inför denna och hur regionerna kan förbereda sig. Även innovation och hållbar utveckling har varit genomgående begrepp och fokusområden i presentationer och diskussioner under veckan.  

Central Sweden har funnits på plats för att bevaka några av eventen som har varit av särskilt intresse för medlemsregionerna. Dessa har bland annat handlat om nya hållbara transporter, implementering av Parisavtaletsmart specialisering och energiomställningenEn debatt mellan svenska EU-parlamentariker har också bevakats, vilket tidigare rapporterats om. 

Ingrid Jansson

Ingrid Jansson, EU-handläggare på Region Värmlands Brysselkontor, deltog som representant för Norra Mellansverige på ett av de officiella EWRC-seminarierna under veckan. Temat för detta seminarium var uppföljning av smart specialisering, under vilket Ingrid presenterade den modell för uppföljning som regionerna i Norra Mellansverige har arbetet fram i samverkan med Oxford Research och NordRegio 

Under veckan organiserades även ett side-event hos Central Sweden Det var representanter från Örebro kommun och Örebrobostäder AB som bjöd in intresserade att deltaga i ett seminarium om Tamarinden, vilket är ett hållbart, smart boende-projekt i Örebro där samverkan mellan kommunen, bostadsföretag och elföretaget gör det unikt.  

Presentation om Tamarinden