STARTSIDA


CENTRAL SWEDEN


VÅR VERKSAMHET


BEVAKNINGSOMRÅDEN


KONTAKTINFO


IN ENGLISH
Webbkarta Ändra teckenstorlek In English
STARTSIDA /  BEVAKNINGSOMRÅDEN  /  TRANSPORT OCH INFRASTRUKTUR

Bevakningsområden
EU:s styrning, framtid och horisontella frågor
Energi och ett hållbart samhälle
Forskning och innovation
Sammanhållningspolitiken
Sysselsättning med fokus på kompetensförsörjning
Transport och infrastruktur
Utbildning och ungdomsperspektiv
Övrigt
Prenumerera på bevakningsinformationTransport och infrastruktur

EU:s samarbete när det gäller transportpolitik inbegriper transporter på väg, på vatten och i luften. På transportområdet kan EU med hjälp av lagstiftning och finansieringsmöjligheter påverka kommuner, landsting och regioner. Kollektivtrafiken regleras i specifika direktiv som tar upp exempelvis konkurrensutsättningen.


Under de senaste åren har EU:s transportpolitik fokuserat på hållbara transporter. Kommissionen publicerade den 28 mars 2011 sin vitbok för transportområdet. De långsiktiga målen för transportpolitiken presenteras i vitboken från 2011. Syftet är att bygga upp ett konkurrenskraftigt transportsystem som kommer att öka rörligheten, ta bort stora hinder i nyckelområden och bidra till tillväxt och sysselsättning.
EU anser att en förutsättning för att den inre marknaden ska fungera är att det inom unionen finns väl fungerande gränsöverskridande transportmöjligheter. Ett viktigt sätt att understödja varors och personers rörlighet över gränserna är att utveckla de ”transeuropeiska nätverken” på transportområdet (TEN-T). TEN-T och dess finansieringsinstrument Connecting Europe Facilities (CEF) förhandlades under 2013 och trädde i kraft 1 januari 2014.

Kommissionären Violeta Bulc  är ansvarig för transportfrågor och leder även generaldirektoratet för mobilitet och transport. Europaparlamentets utskott för motsvarande frågor är utskottet för transport och turism (TRAN) och industri, forskning och energi (ITRE).

 


Aktuellt Finanseringsmöjligheter Partnersök Samråd

Aktuellt

EU:s institutioner och andra aktörer arrangerar ett stort antal evenemang varje år såsom konferenser, seminarier, utbildningar och informationsdagar. Central Sweden bevakar ett urval av dessa och skriver rapporter utifrån de prioriteringar som gjorts av regionerna. Central Sweden kan, efter överenskommelse och i mån av tid, bevaka och rapportera från ett evenemang som du är speciellt intresserad av men själv inte har möjlighet att delta i. Kontakta gärna Central Sweden för ytterligare information. Nedan följer förslag på webbplatser som kan vara värda ett besök för dig som arbetar med transportfrågor. Det ska understrykas att webbplatserna endast är ett urval.

Nätverk
 

  • Central Sweden deltar i samarbete med berörda svenska och finska regionkontor kring Botniska korridoren.
     

TEMAveckor


Rubrik: Publicerad:

Lär dig mer om hur du ansöker om EU-finansiering
2015-05-21

Delta i seminarium i Bryssel om förnybar energi och hållbara transporter
2015-05-19

Delta vid TEN-T-dagarna i Riga
2015-05-07

Miljö- och säkerhetsmedvetna lastbilar får överstiga storlekskrav
2015-04-21

Påverka kommissionens översyn av det europeiska transportområdet
2015-03-20

Violeta Bulc tillträder som ny transportkommissionär
2014-11-05

Sveriges Kommuner och Landsting har publicerat höstens utgåva av På gång inom EU
2014-10-13

Möjlighet att söka finansiering för hållbar rörlighet i städer
2014-09-19

Informationsdagar kring Fonden för ett sammanlänkat Europa
2014-09-19

11.9 miljarder euro i CEF:s första transportutlysning
2014-09-12

Webbsända informationsmöte om Horisont 2020
2014-09-02

ERRIN Brokerage events – Save the week
2014-07-29

Överenskommelse om mått och vikt för lastbilar
2014-06-12

Överenskommelse om den tekniska pelaren i det fjärde järnvägspaketet
2014-06-10

Ny strategi för koldioxid-utsläpp från tunga fordon
2014-05-28

Ny europeisk scoreboard för transporter
2014-04-22

Transport Business Summit 2014
2014-04-04

12 miljarder euro till transport från Connecting European Facility
2014-04-02

Överenskommelse om främjande av alternativa bränslen
2014-03-24

TTE-rådet enas om Europeiska järnvägsbyrån
2014-03-17

Sök medfinansiering till hållbar transportkampanj
2014-03-13

Samordnare tillsatta för europeiska transportprojekt
2014-03-12

Sverige har världens säkraste bilvägar
2014-03-07

Regeringen har beslutat att godkänna ansökningar för TEN-T-finansiering
2014-02-28

Europarlamentet har antagit det fjärde järnvägspaketet samtidigt som EU-ländernas järnvägsmonopol kvarstår
2014-02-27

Europarlamentet har röstat ja till hårdare krav för koldioxidutsläpp från personbilar
2014-02-26

Europeiska kommissionen har antagit nya riktlinjer för statligt stöd till flygsektorn
2014-02-21

Nytt implementeringsorgan för EU-program - The Innovation and Networks Executive Agency (INEA)
2014-02-13

Transportutskottet yttrar sig om EU:s allmänna budget för 2014
2013-09-19

Färdplanen Transport 2050 publicerad
2011-03-30

Vitboken om transport publicerad
2011-03-28

Logga inRegion DalarnaRegion GävleborgRegionförbundet Örebro
CENTRAL SWEDEN   |  RUE DU LUXEMBOURG 3   |  BE-1000  BRUSSELS   |  TEL: +32-2 501 08 80   |  INFO@CENTRALSWEDEN.BE   |  WEBBYRÅ: BISHOP MEDIA