STARTSIDA


CENTRAL SWEDEN


VÅR VERKSAMHET


BEVAKNINGSOMRÅDEN


KONTAKTINFO


IN ENGLISH
Webbkarta Ändra teckenstorlek In English
STARTSIDA /  BEVAKNINGSOMRÅDEN  /  SYSSELSÄTTNING MED FOKUS PÅ KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Bevakningsområden
EU:s styrning, framtid och horisontella frågor
Energi och ett hållbart samhälle
Forskning och innovation
Sammanhållningspolitiken
Sysselsättning med fokus på kompetensförsörjning
Transport och infrastruktur
Utbildning och ungdomsperspektiv
Övrigt
Prenumerera på bevakningsinformationSysselsättning med fokus på kompetensförsörjning

EU:s arbete med sysselsättning presenteras i den Europeiska sysselsättningsstrategin, vilken strävar efter att uppfylla de mål kopplat till sysselsättning som finns angivna i Europa 2020-strategin.

Genom att använda sig av den öppna samordningsmetoden ges medlemsstaterna möjlighet att dela information om, diskutera, samt samordna sysselsättningspolitiken.

Medlemsstaternas regeringar tar årligen fram ett sysselsättningspaket som innehåller: 

  • riktlinjer för sysselsättningspolitik som kommissionen och medlemsstaterna enats om.

  • en rapport som beskriver medlemsstatens sysselsättningspolitik,

  • kommissionsrapport med eventuella rekommendationer till de nationella regeringarna.

Central Sweden bevakar löpande frågor kopplat till sysselsättning särskilt kopplat till finansieringsmöjligheter.

 

Marianne Thyssen är ansvarig kommissionär och generaldirektoratet som hanterar sysselsättningsfrågor är sysselsättning, socialpolitik och inkludering. I Sverige ansvarar arbetsmarknadsdepartementet för frågor som är kopplade till sysselsättning.

 


Aktuellt Finanseringsmöjligheter Partnersök Samråd

Aktuellt

EU:s institutioner och andra aktörer arrangerar ett stort antal evenemang varje år såsom konferenser, seminarier, utbildningar och informationsdagar. Central Sweden bevakar ett urval av dessa och skriver rapporter utifrån de prioriteringar som gjorts av regionerna. Central Sweden kan, efter överenskommelse och i mån av tid, bevaka och rapportera från ett evenemang som du är speciellt intresserad av men själv inte har möjlighet att delta i. Kontakta gärna Central Sweden för ytterligare information. Nedan följer förslag på webbplatser som kan vara värda ett besök för dig som arbetar sysselsättningsfrågor. Det ska understrykas att webbplatserna endast är ett urval. 

TEMAveckor

 


Rubrik: Publicerad:

Lärdomar från ungdomsgarantiprojekt presenterade
2015-05-19

OECD presenterar granskningsrapport av svensk skola
2015-05-08

Kommissionen lanserar plattform för vuxenutbildning
2015-04-17

Årets landsrapport pekar på fortsatt behov av åtgärder inom utbildningssektorn
2015-04-07

Samordning av medlemsländernas sysselsättningspolitik
2015-03-23

Kommissionen lanserar URBACT III
2015-02-06

Kommissionen bjuder in till samråd om arbetstidsdirektivet
2014-12-03

Ny rapport diskuterar validering av informell inlärning
2014-11-26

Sveriges Kommuner och Landsting har publicerat höstens utgåva av På gång inom EU
2014-10-13

Ny rapport diskuterar flaskhalsyrken inom EU
2014-09-24

Migration viktigt på arbetsmarknaden enligt ny rapport
2014-09-24

Nytt verktyg för entreprenörskap
2014-04-28

Få nya jobb trots återhämtning
2014-04-02

Rapport om strategier mot ungdomsarbetslöshet
2014-03-21

Ministerråd om sysselsättning och tillväxt
2014-03-11

Växande klyfta gällande behovet av arbetskraft
2014-03-06

Den växande europeiska app-marknaden kan bidra till att minska ungdomsarbetslösheten
2014-02-18

Ungdomsgarantin ska stävja hög ungdomsarbetslöshet i EU
2014-01-29

Svårt för europeiska företag att hitta kvalificerad arbetskraft trots rekordhög arbetslöshet
2014-01-17

Praktik- och lärlingsplatser
2013-08-19

Logga inRegion DalarnaRegion GävleborgRegionförbundet Örebro
CENTRAL SWEDEN   |  RUE DU LUXEMBOURG 3   |  BE-1000  BRUSSELS   |  TEL: +32-2 501 08 80   |  INFO@CENTRALSWEDEN.BE   |  WEBBYRÅ: BISHOP MEDIA