STARTSIDA


CENTRAL SWEDEN


VÅR VERKSAMHET


BEVAKNINGSOMRÅDEN


KONTAKTINFO


IN ENGLISH
Webbkarta Ändra teckenstorlek In English
STARTSIDA /  BEVAKNINGSOMRÅDEN  /  ENERGI OCH ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Bevakningsområden
EU:s styrning, framtid och horisontella frågor
Energi och ett hållbart samhälle
Forskning och innovation
Sammanhållningspolitiken
Sysselsättning med fokus på kompetensförsörjning
Transport och infrastruktur
Utbildning och ungdomsperspektiv
Övrigt
Prenumerera på bevakningsinformationEnergi och ett hållbart samhälle

EU:s gemensamma politik på energiområdet har målen att främja hållbar utveckling, integrera de europeiska energimarknaderna samt främja forskning på energiområdet.

I Europa 2020-strategin fastställs de energi- och klimatmål som EU bör ha uppnått till år 2020. Dessa övergripande mål utgör de så kallade 20-20-20-målen och fastställer att EU senast år 2020 ska ha lyckats:

    • Höja energieffektiviteten med 20 %.                                
    • Öka andelen förnybara energikällor i vår slutliga energiförbrukning till
20 %.

    • Minska växthusgasutsläppen med minst 20 % jämfört med 1990 års nivåer.

I slutet av januari 2011 lanserades flaggskeppsinitiativet "Ett resurseffektivt Europa" som är en del av Europa 2020-strategin. Initiativets övergripande mål är att skapa ett politiskt ramverk för att stödja övergången mot en resurseffektiv ekonomi med låga koldioxidutsläpp och hållbar tillväxt.

För att nå målen om energieffektivitet har kommissionen tagit initiativ till Borgmästaravtalet. De över 2000 kommuner som skrivit på avtalet förbinder sig till att minska utsläppen med minst 20 % fram till år 2020.

Energimyndigheten är nationell kontaktpunkt för energifrågor. Kommissionären med ansvar för energifrågor heter Maroš Šefcovic och ansvarig avdelning är kommissionens generaldirektorat för energi. Europaparlamentets utskott för motsvarande frågor är industri, forskning och energi (ITRE).


Aktuellt Finanseringsmöjligheter Partnersök Samråd

Aktuellt

EU:s institutioner och andra aktörer arrangerar ett stort antal evenemang varje år såsom konferenser, seminarier, utbildningar och informationsdagar. Central Sweden bevakar ett urval av dessa och skriver rapporter utifrån de prioriteringar som gjorts av regionerna. Du finner aktuella rapporter här. Här publicerar vi även notiser om vad som händer eller är på gång inom EU. Kontakta gärna Central Sweden för ytterligare information. Central Sweden kan, efter överenskommelse och i mån av tid, bevaka och rapportera från ett evenemang som du är speciellt intresserad av, men själv inte har möjlighet att delta i.


Rubrik: Publicerad:

Delta i seminarium i Bryssel om förnybar energi och hållbara transporter
2015-05-19

Påverka EU-kommissionens kommande lagförslag om utsläppsrätter
2015-04-21

Delta i samråd om EU:s klimat- och energipolitik
2015-04-21

Energiunionen – mot en vidareutvecklad europeisk energipolitik
2015-03-05

Var med och tävla och vinn titeln årets entreprenörsregion
2015-02-16

Kommissionen lanserar URBACT III
2015-02-06

Samråd om Mot en cirkulär ekonomi – en översyn av EU:s avfallslagstiftning
2014-10-29

EU:s nya miljö- och energimål till 2030
2014-10-28

Sverige stödjer tillslut kommissionens klimat- och energimål till 2030
2014-10-23

Sverige vill ha ambitiösare klimat- och energimål till 2030 i EU
2014-10-21

Sveriges Kommuner och Landsting har publicerat höstens utgåva av På gång inom EU
2014-10-13

Webbsända informationsmöte om Horisont 2020
2014-09-02

ERRIN Brokerage events – Save the week
2014-07-29

Nytt mål för energieffektivitet till 2030
2014-07-24

Överenskommelse om ILUC-direktivet
2014-06-16

Inbjudan till High Voltage Valley Walk under energidagarna 1-30 juni
2014-06-02

Inbjudan att delta i energidagarna 1-30 juni
2014-05-12

Medlemsländernas nationella energieffektiviseringsplaner når inte upp till 2020-målen
2014-04-24

Nya regler för statligt stöd till miljöskydd och energi
2014-04-24

Stort fokus på 2030-målen under Europeiska rådets möte
2014-03-31

Överenskommelse om främjande av alternativa bränslen
2014-03-24

Finansieringsmöjligheter för energirenovering av byggnader
2014-03-14

Sverige bäst i EU på förnyelsebar energi
2014-03-14

Rapport om oljeprisers inverkan på EU:s energipriser
2014-03-07

Europeiska rådet diskuterar energipriser och 2030-målen
2014-03-05

Medlemsländer ska rapportera investeringsprojekt inom energiinfrastruktur till kommissionen
2014-02-27

Horisont 2020-utlysningar inom energieffektivitet för offentliga myndigheter
2014-02-26

Regionkommittéen besvikna på 2030-målen
2014-02-19

Europeiska städer vill ha bindande 2030-mål
2014-02-18

Motstånd mot begränsat statligt stöd till miljö- och energisektorn
2014-02-17

Byggnadseffektivitet viktigt för 2030-målen
2014-02-12

Europaparlamentet om 2030-målen
2014-02-07

EU-parlamentsutskott vill ha bindande energi- och klimatmål 2030
2014-01-17

ERRIN bjuder in till event om projektutveckling
2013-12-20

TRAN-utskottet röstade om direktivet om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen
2013-12-04

Meddelande från kommissionen om offentliga ingrepp i elsektorn
2013-12-04

World Energy Outlook 2013
2013-12-04

Färdplan för koldioxidsnålt samhälle till år 2050 lanserad
2011-03-10

Flaggskeppsinitiativet
2011-01-27

Logga inRegion DalarnaRegion GävleborgRegionförbundet Örebro
CENTRAL SWEDEN   |  RUE DU LUXEMBOURG 3   |  BE-1000  BRUSSELS   |  TEL: +32-2 501 08 80   |  INFO@CENTRALSWEDEN.BE   |  WEBBYRÅ: BISHOP MEDIA