Central Sweden är Dalarnas, Gävleborgs och Örebro läns
förlängda arm vid Europeiska unionen

Central Sweden är en ideell förening, vars medlemmar är Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro län. Central Sweden bidrar till förverkligandet av medlemmarnas regionala utvecklingsstrategier och program utifrån ett EU-perspektiv. Det görs inom två verksamhetsområden, politisk påverkan och projektstöd, som används som verktyg för att bidra till att uppnå medlemmarnas målsättningar.

praktikant

Central Sweden söker två praktikanter för våren 2016

Praktikperioden sträcker sig från mitten av januari 2016 till slutet av juni 2016. Praktiken ska ske inom ramen för din utbildning. Under praktiken kommer du som praktikant delta i kontorets regelbundna arbete med projektstöd, bevakning av regionernas olika intresseområden, uppdatering av kontorets hemsida, redigering och skrivning av rapporter, planering och genomförande av besöksprogram m.m.

Läs praktikannonsen HÄR.

_energi3

Energi och hållbarhet

Inom bevakningsområdet Energi och ett hållbart samhälle fokuserar Central Sweden på utvecklande av internationella samarbetsprojekt samt bevakning av EU:s politik på området.

_eu2

EU:s styrning

Bevakningsområdet EU:s styrning, framtid och horisontella frågor innefattar främst bevakning av EU:s politik på området för ekonomisk styrning, men även EU:s allmänna inriktningar och initiativ.

_forskning2

Forskning och innovation

Inom området forskning och innovation fokuserar Central Sweden bland annat på att identifiera möjligheter för partnerskap och projekt samt att stödja medlemmarna i arbetet med smart specialisering.

_arbetsmarknad2

Sysselsättningspolitik

Inom ramen för området sysselsättning och kompetensförsörjning bevakar Central Sweden främst utvecklingen av EU:s politik på området, vilket skapar en grund för politisk påverkan.

_transport2

Transport och infrastruktur

Inom transport och infrastruktur fokuserar Central Sweden på implementeringen av det transeuropeiska transportnätverket och möjligheter till finansiering av infrastrukturprojekt.

_utbildning2

Utbildning och ungdomsfrågor

Bevakningsområdet utbildning och ungdomsperspektiv innefattar fokus på internationella samarbetsprojekt och bevakning av projektmöjligheter inom EU:s fonder och program.